Har personer som omfattas av LSS rätt till fritidsaktiviteter?

En provocerande rubrik kanske ni tycker – svaret är väl självklart ”Ja”!

I teorin, liksom i vår spontana tanke, är det naturligtvis så att även personer som pga. sina funktionshinder omfattas av LSS lagen har rätt till en meningsfull och aktiv fritid.

Enligt 5 § i LSS skall ”verksamheten enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som avses. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”.

Enligt 6 § i LSS ”skall för verksamheten enligt denna lag det finnas den personal som behövs för att ge ett gott stöd, en god service och en god omvårdnad”.

Det stora flertalet av personkretsen enligt LSS har Daglig Verksamhet mellan 35 till 45 timmar per vecka inkluderande normal restid. Resten av den vakna tiden dvs. drygt 70 timmar per vecka skall fyllas med diverse fritidsaktiviteter.

Läser jag vad som oftast står i kommunernas ”riktlinjer för LSS” så står det ofta att, för personer i gruppboende så ingår ”en egen fritidsaktivitet i veckan” samt (om du har turen att bo ihop med kamrater med liknande behov) ”en gemensam aktivitet per vecka”.

Tyvärr tror jag dessutom att ofta ställs ”den egna aktiviteten” in när personalbrist uppstår.

Det finns ”på pappret” speciella insatser i 9 § LSS, som ledsagare och kontaktperson, vars huvudsyfte är ”att den enskilde skall få hjälp att komma ut bland andra människor för att bryta den isolering som ofta blir följden av funktionshindret”. Det står dessutom ”om personalen i en gruppbostad inte kan tillgodose en boendes skäliga behov av individuella insatser för fritids- och kulturaktiviteter har den boende rätt till ledsagare”.

Jag läser trots detta ofta i kommunens ”riktlinjer för LSS” under senaste åren texten ”om personen bor i gruppbostad skall insatsen ledsagare eller kontaktperson inte beviljas”. Lagligheten av detta har prövats i domstol med varierat utfall!

Nu har ni nog förstått min provocerande rubrik, då resultaten av ovanstående blir att det blir rätt klart att boende i gruppbostad knappast har samma möjlighet till fritidsaktiviteter utanför bostaden som vi andra, vilket då enligt min mening strider mot LSS lagen.

Det finns dessutom fler allmänna problem för personer med funktionshinder:

 • Utbudet av anpassade aktiviteter minskar snarare än ökar i kommunernas besparingariver.
 • Ekonomin för personer med aktivitets-/sjukersättning är högst begränsande som någon utryckte väldigt väl: ”Det verkar som politiker aldrig har tänkt tanken att sjuk-/aktivitetsersättningen skall räcka till semester eller fritidsaktiviteter”.

/Harald

 

Social tagging:

6 Responses to Har personer som omfattas av LSS rätt till fritidsaktiviteter?

 1. Maj-Britt Lind skriver:

  Ja, det är märkligt att många politiker och tjänstemän inte kan förarbetet till Lagen.
  Tjänstemän ska ha fått den i sin utbildning och politiker samtidigt som de åtar sig det politiska uppdraget.
  Det är inte ovanligt att man ser grupper på 10-15 personer och personal gå på bio samtidigt. Ofta kommer de strax innan filmen börjar och det tar de tid innan alla kommit på plats.
  Många har ju svårt att se i mörker och smidigt ta av sig ytterkläder mm.
  Vem bestämde att gå på filmen just den föreställningen och den dagen? Vem har möjlighet att få gå med endast en personal?

 2. Lennart Tehage skriver:

  En mycket bra och provocerande rubrik, Harald.Kommenterar de sista raderna där du lyfter fram bristen på anpassade kultur och fritidsaktiviteter: Våra kommuner har tydligen glömt bort huvudrubriken i anslutning till LSS § 15 där det till kommunens särskilda uppgift hör att:

  5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 § ;dvs för de som tillhör lagens personkrets…

  Hälsningar
  Lennart

 3. Sven Aivert skriver:

  Det är förutom ett klart brott mot svensk lag och det är även ett klart brott mot FN komventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder som både Sverige och EU har ratificerat och därmed förnundit sig att följa men alla struntar fullständigt i dessa saker och sätter sitt eget maktbegär framför att se till att den enskilde får sina rättigheter tillgodosedda

 4. Simon Younan skriver:

  Härlig artikel Harald, bra jobbat!

 5. Bra artikel!

  Hos oss på Plusfamiljen är alla barn och unga som omfattas av LSS varmt välkomna på våra fritidsaktiviteter 🙂
  http://plusfamiljen.se/utbildning-och-aktiviteter

 6. therese skriver:

  Jag har Asperger och bor på lss boende
  Jag har 4h daglig verksamhet i veckan
  Jag går på bio en gång i månaden
  Vi tar en långpromenad varannan vecka
  Och så handlar jag mat och gör andra ärenden en gång i veckan

  resten av tiden sitter jag i min lägenhet och kollar på tv och gråter för jag är så uttråkad och ensam

  det finns inte mer resurser att få lss är ett minne blott…

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: