Artiklar om Principer

Senaste inläggen:

När LSS intentioner inte följs

I 5 § i LSS står det, ”Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra”. I 7 § i LSS står det, ”Den enskilde skall genom …

LSS – grundläggande principer

Lagens mål – att leva som andra LSS är avsedd att tillförsäkra personer med omfattande funktionshinder en god service och ett gott stöd, oavsett var de bor och oavsett vilka …

Skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor

Det är ingen skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå.  Man hör ibland detta påsteende. Det finns givetvis en semantisk skillnad, som Harald beskrivit i sitt inlägg så kan man …

Kontinuitet inom LSS

I paragraf fem i LSS fastslås följande: Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 § . Målet …

Fundamentala begrepp som bör styra LSS

I dagens krassa samhälle där det mesta handlar om egen vinning – ”Vad ger det mig?”- och oftast då i pengar, används begrepp som rättvisa, solidaritet, etik, empati, sympati m.fl. …

Det är en skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå!

I LSS 5 § och 7 § anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Detta innebär att målet med …

Förhoppningsvis ett undantag?

I en artikel i tidningen Intra (Nr 4, 2011) så beskrevs hur upprörda villaägare (1968 i Simrishamn) motsatte sig en ny bostad för personer med utvecklingsstörning i deras område.  Ett …

En slöja av okunnighet

Vi utgår från att vi i ett ursprungsläge inte har någon kännedom om våra fysiska eller psykiska egenskaper. Vi har inte heller kännedom i vilken klass vi tillhör, än mer …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: