Artiklar om LSS-domar

Senaste inläggen:

Ett nedslag i insatsen kontaktperson

Vi har skrivit om insatsen kontaktperson här ett antal gånger. Det har under ett antal år varit en vikande trend vad gäller beviljandet av insatsen. Här gör jag ett dyk …

Kommentar om lagtrots

ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, vid Finansdepartementet, har släppt en rapport om kommunala beslutsfattares ansvar vid kommunalt lagtrots. De föreslår bland annat man ska utreda ett utvidgat straffrättsligt …

Hyressättning i linje med LSS

År 2005 kom en dom om hyressättning av gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder. Domen som i regeringsrätten fastställde det lagliga i detta har ifrågasatts av många. I propositionen till LSS står det att den …

Allt går inte att pröva i domstol!

  Gott omdöme prövas inte i Förvaltningsrätterna. Inte heller prövas sunt förnuft. För en tid sedan hade min första arbetsgivare Beckers en reklamfilm med budskapet:” Varför har jag valt att …

Tvingas flytta efter 18 år!

  Vår son Anders beviljades av landstinget anpassad studiegång på Sanna Gård i Lekebergs kommun 1989. Detta gjordes om till daglig verksamhet 1992. Kumla kommun, där Anders är skriven tog …

Så otroligt befängt!

  137 vänner på Facebook – skäl att avslå kontaktperson! Det låter otroligt men en kommun i Mellansverige har på detta sätt tagit hem dumstruten! I sin klagan till Kammarrätten …

Rättsäkerheten brister i Förvaltningsrätterna

  Vi , Länsförbundet FUB i Stockholms län, har i våra rapporter om domar i Förvaltningsrätterna i ett par år påpekat att rättsäkerheten för personer med LSS är svag! Vi …

Lång väntan i förvaltningsrätten – tips på artiklar

Vi uppmärksammar ofta problematiken om hur svårt det är att få rätt i förvaltningsrätterna för enskilda som överklagat ett beslut. Ett annat problem är att det tar lång tid för …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: