Jämlik vård

Jag störs verkligen av att våra politiker, särskilt i Region Stockholm, lovsjunger det exkluderande systemet LOV, Lagen Om valfrihet, då det bevisligen leder till att den att en av de prioriterade grupperna i HSL (Hälso- och Sjukvårdslagen) i praktiken inte får den vård de behöver. I region Stockholm blir det bara ytterligare en av de exkluderingar som drabbar personer som tillhör LSS-gruppen. Redan tidigare hade den gruppen drabbas i den ökande privatiseringen av vårdcentraler, då de i ersättningssystemet blivit olönsamma för de privata vårdgivarna.

Självklart måste privata företag få gå med vinst och just därför blir de med svåra funktionsnedsättningar ”Svarte Petter” i det allenarådande fokuset på privatisering.

Själva LSS lagen tillkom 1994 just av det skälet, att 1989 års Handikapputredning konstaterat att de personer som avses ”behöver mer för att få lika” och att det måste till en särskild rättighetslag för att detta skulle förverkligas.

I LSS gäller bara de enskilda personernas individuella behov, som ska uppfyllas med hjälp av lagen. Just i detta avseende skiljer sig inte HSL då de med störst behov ska priorteras.

Lyssna gärna ni politiker och särskilt i Region Stockholm på avsnittet om jämlik vård för personer med intellektuell funktionsnedsättning på Socialstyrelsens podd-radio:

https://www.socialstyrelsen.se/podd/

Nu pratar våra politiker sig varma för en digitalisering av vården. Det blir ett ytterligare hinder för gruppen med intellektuell funktionsnedsättning!

Social tagging:

5 Responses to Jämlik vård

 1. Yvonne Malmgren skriver:

  För personer med funktionsnedsättning växer utanförskapet i samhället inom många livsområden.
  Står vi upp för mänskliga rättigheter så står vi upp för en jämställd vård.

 2. Varför låtsas våra politiker att prata om solidaritet allas lika värde. Men nog borde dom begripa vad ordet mänskliga rättheter betyder även hemma i vårat eget land, man skäms att vi röstar på så kallhamrade politiker utan några som helst skrupler

  • Yvonne Malmgren skriver:

   Håkan, i valrörelsen stod de flesta politiker upp för mänskliga rättigheter och människors lika värde i samhället. När vardagsrutinerna kommer så finns det ingen prioritet på agendan att lyfta upp en grupp som har halkat efter inom alla livsområden.
   Så utanförskapet växer med stormsteg.
   Vad kan vi göra? Synliggöra till varje pris. Via insändare/debattartiklar, kommentera när vi har ledare som lyfter upp specifika problem.
   Är vi nog många så kommer politikerna att bli tvungna att lyssna. Om inte annat så för demokratins skull.

 3. Yvonne Malmgren skriver:

  Ett mått på välfärd är hur man tar hand om människor så de inte blir utsatta.

 4. Harald skriver:

  Ibland kan man undra om våra styrande politiker inte förstår – men jag tror tyvärr att det handlar om medveten ideologi.

  Hellre skattesänkningar än mer pengar till välfärden, även den som redan utlovas av våra lagar.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: