Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen

I början av juli fick jag två intressanta men upprörande redovisningar från Socialstyrelsen.

De ena redovisade hur kommunerna 2019 ansökt om det statliga stimulansbidraget för habiliteringsersättning. Totalt har staten avsatt 350 miljoner även 2019 som tidigare 2018. Den redovisade att totalt 41 kommuner 2019 avstått att söka sitt tilldelade bidrag, dvs. de har 0 kronor i ansökan. 33 kommuner har bara sökt delar av sitt tilldelade bidrag.

Av de som inte sökt några pangar alls är Haninge med 2,4 miljoner avsatta, Karlstad med 2,5 miljoner, Skellefteå med 3,3 miljoner, Sundsvall med 3,5 miljoner och Örnsköldsvik med 3.1 miljoner tilldelade.

Av de som bara sökt delar av sitt tilldelade belopp, finns storstäderna Borås 1,6 av tilldelat 3,7 miljoner, Helsingborg 2,8 av 4,5. Linköping 3,3 av 5,8. Norrköping 0,6 av 5,4 samt Umeå 0,7 av 4,5 miljoner tilldelat.

Jag kan möjligtvis acceptera att små kommuner missat att söka sina pengar pga. okunskap, men det gäller knappast de större kommunerna som uppenbart har kunskap men låter bli att söka statsbidraget. Jag blir än mer arg på de kommuner som med öppna ögon sökt bara delar av avsatt bidrag. Det är för mig oacceptabelt och tyder på en svårsmält syn på några av sina fattigaste innevånare. Det är absolut inte godtagbart, något som förstärks av deras krystade förklaringar. De konfiskerar pengar som var avsatte till deras fattiga arbetstagare på Daglig verksamhet.

Men ännu mer upprörd blev jag av en uppföljningsrapport för avsatta pengar för förra året 2018. Det visade sig att hälften av begärt och utbetalat belopp, 179 miljoner, har eller ska återbetalas då det inte används i kommunerna? I stället för att utbetalas till fattiga arbetstagare på DV. Varför?

Min röda hatt kokade när jag läste redovisningen. Vad har de personer som styr våra kommuner för människosyn? Har de inte läst FUBs årliga rapport ”Fångad i fattigdom”? Eller kort sagt, bryr de sig om dessa medborgares ekonomi, som de bör enligt LSS?

Många kommuner har återbetalat nästan allt av sin tilldelning. Till exempel har följande 10 kommuner återbetalt drygt 93 miljoner; Göteborg, Helsingborg, Kungsbacka, Lund, Malmö, Sandviken, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Växjö. Pengar som ska gå till deras fattiga arbetstagare på DV.

Skäms!

4 Responses to Inget försvar att avstå statliga habiliteringsersättningen

 1. Eva Gustafsson skriver:

  Jag kanske är lite naiv, men borde inte staten kunna kräva att kommunerna använder medlen?

  • Harald skriver:

   Riktade statliga bidrag är inte poppis i kommuner och regioner – det stör deras självstyre! Ibland är självstyret viktigare än medborgarandas välbefinnande?
   Naturligtvis borde alla bidrag som används till annat än det bidraget avser, tvingas att lämnas tillbaka.

 2. Yvonne Malmgren skriver:

  Harald, Jag tror att flera lokala föreningar har varit mer aktiva i år och satt press på kommunerna. Men mycket finns att göra. Det är en olycklig utveckling att föreningar måste bevaka och agera. När det gäller övriga statsbidrag riktade till olika verksamheter tror jag inte kommunerna avstår att söka.

 3. Caroline skriver:

  Borde inte de individer på DV som det häller ha rätt att kräva ut sin högre ersättning av kommunerna? Om kommunen sedan inte kan sköta sitt ansvar att vara ”huvudman för utbetalningen” borde kommunen retroaktivt tvingas betala ut rätt ersättning samt få böta till varje individ som drabbats för att det inte ska upprepas.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: