Aktuella siffror om LSS

 

Det florerar lite ”anpassade” siffror om LSS och assistansersättningen igen, lagom till valet. Sättet att möte detta är att ta fram de riktiga siffrorna från SCB, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.
Här är aktuella avrundade siffror från 2017.

Antalet personer med LSS-insatser från kommuner är 72900. Av dessa har 4900 insatsen personlig assistans.

Antalet personer som har assistansersättning från Försäkringskassan är 14600.

Totalt antal personer som har insatsen personlig assistans är således 19500 (4900+14600)

Totalt antal personer som har LSS-insatser är 87500 (72900+14600)

Det innebär att knappt 17 procent av alla med LSS har assistansersättning från Försäkringskassan och drygt 22 procent har personlig assistans om de från kommunen inkluderas.

När det gäller kostnader för assistansersättningen så är den 28 miljarder varav staten via Försäkringskassan står för drygt 23 miljarder och kommunerna för knappt 5 miljarder.

Kostnaden för den personliga assistansen i kommunen är cirka 2 miljarder. Kostnaden för övrig LSS hos kommunerna är drygt 40 miljarder.

Totalt är kostnaden för LSS drygt 70 miljarder.

Insatsen personlig assistans står för ca 43 procent

Assistansersättningen står för ca 40 procent

Mina kommentarer

Assistansersättningen måste fortsatt finansieras av staten. Men det behöver inte innebära att Försäkringskassan ska vara ansvarig för beslut och uppföljning. Alla är vi kommuninnevånare och ska få vår omsorg av kommunen. Det finns en demokratisk vinst med att beslutsfattare är nära. Vi intresseorganisationer har större möjligheter att påverka. Det är till och med inskrivet i LSS paragraf 15.7.

Siffrorna visar att personlig assistans tar en stor del av LSS i pengar, 43 procent, medan antalet personer bara är 22 procent. Det behöver dock inte innebära att fördelningen är fel. Behov för de som får personlig assistans är normalt betydligt större än för genomsnittspersonen i LSS. Och LSS-insatser får man alltid efter individuella behov.

Jag kan snarare se att övriga LSS-insatser får för lite resurser i kommunerna. Det borde satsas betydligt med på de stora insatserna Daglig verksamhet och Gruppbostad

Jag kan i det perspektivet förstå den rädsla personer med assistansersättning har föra att de ska förlora den och hamna i kommunens försorg. Att de nu strider för att all personlig assistans ska var statlig. Just den rädslan talar ju om för oss att kommunerna har dålig kvalitet på sin LSS-verksamhet och att de avsätter för lite resurser. Det handlar ju om personer som har egen kunskap.

I kommande kommunalval nu i september bör vi följa Funktionsrätts Sveriges råd att ställa våra kommunpolitiker mot väggen med frågebatteri. Vad vill de med LSS?

Reclaim LSS!

Social tagging: >

3 Responses to Aktuella siffror om LSS

 1. Thomas Juneborg skriver:

  Jag tror inte på på att kommunerna ska bevilja PA. Helt enkelt därför att det kommunala självstyret är för starkt. Vi har 290 kommuner och där finns lika många riktlinjer. Konsekvensen blir att kommun A inte alls har samma syn på samma hjälpbehov som kommun B osv. Redan för några år sedan visade Socialstyrelsen att detta är ett stort problem och kommer med 99,9 % säkerhet att förvärras om kommunerna själva ska ta besluten. I vissa kommuner kommer det troligen fungera bra men i många fall blir det pannkaka med svåra konsekvenser för berörda personer.

  Om det ska fungera måste det införas en lång rad regleringar som i praktiken begränsar självstyret. Riktlinjerna hur PA ska beviljas, vad som ska räknas som assistans, eventuella omprövningar, vad som ska räknas som assistansomkostnader med mera, med mera måste regleras av staten och lagen utan möjlighet för diverse kryphål. Vet inte ens säkert om det är förenligt med Regeringsformen.

  Därmed inte sagt att kommunerna ska finansiera NOLL kr av assistansersättningen. Jag tycker det är rimligt att de betalar lite mer än idag. Själv tycker jag mina STIL vänner har lanserat en bra modell. Enbart FK beviljar PA men kommunerna betalar 45-50 timmar/vecka, istället för dagens 20.För personer med stora hjälpbehov av vårdkaraktär är det rimligt att Landstingen finansierar en del.

  Sen håller jag med om att det är ett stort problem att kommunerna inte tillför tillräckligt med resurser till de 8 LSS insatser de själva ansvarar för.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Vad gäller den totala summan för LSS så står ju PA för en stor del. Tyvärr har det blivit en uppdelning i funkisrörelsen som jag tror är av ondo där flertalet av vi som jag slarvigt kallar ”assistansfolket” ignorerar de andra LSS insatserna. Jag kan bara se att de enda som gynnas av detta är kommunerna.

 3. Lennart skriver:

  Bra att du lyfter fram fakta om assistansen och övriga insatser i rättighetslagen LSS.
  Du skriver om insatserna daglig verksamhet och gruppbostad – men glöm inte bort insatserna ledsagning och kontaktperson; en förutsättning för vissa att kunna delta i fritids-
  och kulturaktiviteter och att ha en person, gärna i samma ålder, som man kan samtala med om livets små och stora frågor, ta en fika eller en öl med – att kunna leva som andra. Många kommuner anser att både ledsagning och kontaktperson kan utföras av befintlig personal i bostaden tvärt emot lagstiftarens intentioner. Själva insatsen kontaktperson är jätteviktig för den enskilde och en billig insats för kommunen.

  Reclaim LSS.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: