Det handlar inte om några hundra kronor!

Jag blir som företrädare för personer som tillhör LSS-gruppen oerhört upprörd över att Moderatledaren Ulf Kristersson och Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor vill sänka den nuvarande (från 1 juli) garanterade sjukersättningen och inte genomföra den utlovade skattesänkningen med ca 200 kronor per månad nästa år för de som har sjukersättning på grund av grava funktionsnedsättningar.

Jag blir dock kraftigt störd över att S, MP och V slår sig för bröstet för att de nu genom fört höjningen på 300 kronor och utlovad en skattesänkning på 200 kronortill nästa år. De är alla väl medvetna om att det inte ger LSS-gruppen de goda levnadsvillkor de utlovats av lagen!

Fattigdomen för en stor del av LSS-gruppen har accelererat under senare år, dels på grund av löneutvecklingen och dels på grund av hög skatt. Båda beror på politiska beslut!

På 10 år har löneökningen för de som har garanterad sjukersättning bara ökat med 11 procent. Motsvarande för de som jobbat är 33 procent. För 10 år sedan var sjukersättningen 34 procent av full medellön i Sverige. Idag är siffran nere i 28 procent!

Garanterad sjukersättning är ca 15 procent av en riksdagsledamots lön och ca 5,5 procent av Ulf Kristersson lön, av Ebba Busch Thors lön ca 9 procent.

Med en normal löneutveckling skulle garanterad att sjukersättning idag skulle vara minst 11 000 kronor och med en normal låglönesatsning säker över 12 000 kronor per månad. Lägsta lönen på arbetsmarknaden är idag drygt 19 000 kronor. Dessa siffror kan ni nu själva jämföra med det partierna tvister om som är 9 590 kronor!

Att sedan de med sjukersättning betalar mer skatt än andra med motsvarande låga inkomst, (deltidssarbetare och fattigpensionärer), cirka 900 kronor per månad, förbättrar ju knappast situationen för LSS-gruppen.

Jag måste tyvärr konstatera att våra politiker inte vill följa LSS mål om ”ett liv som andra med goda levnadsvillkor” utan istället nu dömer en ännu större del av LSS-gruppen till livslång fattigdom!

Jag kan väl passa på att fylla på att de inte heller följer ”FN konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” som Sverige ratificerade i november 2008 och därmed lovat att följa. I artikel 28 i konventionen finns två viktiga skrivningar som handlar om funktionshindrades ekonomi och således har bäring på sjukersättningens storlek:

Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat, kläder och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor, och ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att trygga och främja att denna rätt förverkligas utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Sålunda struntar alla våra partier även i FN-konventionen?

Social tagging: >

6 Responses to Det handlar inte om några hundra kronor!

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Jo jag håller med mig dig då

 2. Lennart skriver:

  Som vanligt ett bra inlägg och att du ger exempel på den verklighet som den grupp vi företräder lever i v/s UK och EBT och att du lyfter både vad LSS säger i frågan om goda levnadsvillkor och vad FN-konventionen stadgar i fråga om ekonomiska villkor och om utvecklingen för personer med funktionsnedsättning. Personligen tror jag inte att det finns en medvetenhet hos politiker-kollektivet (med vissa undantag) om vad lagstiftningen eller vad konventionen stadgar.

 3. Christer Pettersson skriver:

  Man blir bara trött, partierna lovar guld och gröna skogar till både höger och vänster.
  Den här gruppen är bortglömd.
  Egentligen spelar det ingen roll, det lär inte bli så mycket av löftena i vart fall.
  Däremot måste hela handikapp rörelsen verkligen vara på tårna efter valet -oavsett vilken som vinner makten.

  • Harald skriver:

   Det är tröttsamt att höra jurister säga att LSS lagen är luddig. De vill inte förstå att lagen är individuell och att det alltid är den enskildes behov som ska styra besluten. De har säker inte orkat läsa förarbetena till lagen? Den är inte luddig om du tar ovanstående samt målet ”ett liv som andra med goda levnadsvillkor” i ditt besluttagande.
   Just nu ”pluggar” jag på Funktionsrättskonventionen som kan bli svensk lag precis som Barnkonventionen. Då får juristerna något att ”bita i”. Den förstärker LSS vad jag hittills har konstaterat. Som artikel 28 som jag tog med i inlägget.

 4. Ulrika Lindgren skriver:

  Som vanligt har Du skrivit en mycket bra och matnyttig artikel Harald. När vi kom hem från lien resa till Åland igår, så läste jag i en av våra lokaltidningar en insändare. Den hade rubriken ”Rätt att spara på LSS-miljarder!. Man menar att det läggs enormt mycket resurser på Assistansen/LSS. Man ska ej gnälla utan moderaterna har rätt. De vill spara 4,3 miljarder på just Assistansen/LSS.
  Jag mailar in Ditt inlägg till ” Vi i Sollentuna” och hälsar både från Dig och FUB i Sollentuna-Väsby. Hoppas att det är OK för DIg Harald.

  • Harald skriver:

   Det finns andra ”bidrag” att spara på!
   På 10 år har jobbskatteavdragen kostat 800 miljarder kronor med tveksam effekt enligt oberoende forskare. Bra i år kostar de ca 110 miljarder.
   Ränteavdragen kostar i år enligt prognos nära 20 miljarder och prognosen är att de om 4 år kostar över 40 miljarder. Skulle låneräntan höjas snabbare kan de bli ännu mer kostnader.
   Skattefusket kostar enligt olika beräkningar mellan 50 till 100 miljarder per år.

   Det finns andra bidragskostnader i statens budget som kostar mer. Det är bara att gå in och läsa! Lita inte på något media utan att kolla själv!

   Det är alltid ok att sprida mina inlägg!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: