Även de som har funktionshinder har rätt till ett gott liv

Med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skulle även personer med svåra funktionshinder få ett liv som alla andra med goda levnadsvillkor. Det handlar om rättvisa, inte om välgörenhet!

Att många i LSS-gruppen nu hamnar i livslång fattigdom pga. systemets konstruktion är ett misslyckande för samhället. Att inget görs åt detta beror kanske på att attityderna har förändrats till nackdel för LSS-gruppen de senaste åren? Uppenbart tycker många att gruppens stöd för att uppnå ett liv som andra kostar för mycket. Jämfört med mycket annat så är detta inte sant, speciellt som vi aldrig varit så rika som idag, genomsnittligt! Argument som att ni skall vara glada att ni bor i Sverige osv. kommer igen. Som en fläkt från forna tiders fattigvård, som var ”välgörenhet” inte lag.

De som framför åsikten ”var tacksam” har glömt att de till exempel har förmånen av att ha en dyr sjukvård när och om de behöver den. ”Alla har rätt till en bra sjukvård”!

Ni som vill ha en enkel introduktion till LSS skall passa på att få den via tidskriften Föräldrakraft nr 2, 2017, som utkommer i dagarna och innehåller hela LSS-skolan. Det är dessutom billigt! (länk). Alla som jobbar med LSS eller uttalar sig om LSS borde läsa den.

Även nya LSS-utredningen är på väg att haverera och utredaren har hoppat av. Inte så konstigt då direktiven mest handlar om att begränsa rätten till assistansersättning. Någon verklig utredning av hur LSS fungerar efter snart 25 år är det inte tal om! Det innebär att namnet ”LSS-utredningen” är falskt. Endast ett mindre antal personer, 19 procent, berörs av assistansersättning. Övriga drygt 80 procent av LSS-gruppen har övriga insatser i lagen.

För att citera ledaren i tidningen:

LSS, lagen om stöd och service, är allvarligt hotad. Och därmed hotas även levnadsstandarden för personer som har funktionsnedsättningar.

Oavsett vad som händer med LSS-utredningen måste enskilda och anhöriga hela tiden utkämpa små och stora strider kring LSS-insatser.

Kunskap om LSS är viktigare än någonsin när lagen nu är under rekordstort tryck.

Utan kunskap om LSS blir ni manipulerade av media och politiker!

Social tagging: >

3 Responses to Även de som har funktionshinder har rätt till ett gott liv

 1. Helena skriver:

  LSS-skolan skulle behöva skickas till alla berörda tjänstemän och politiker på både kommunal och statlig nivå. Kunskapen är oftast otroligt bristfällig.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Det ligger mycket i det Harald skriver om attityder mot personer med funktionsnedsättningar, det har definitivt gått åt fel håll senaste decenniet. Det allt hårdare samhällsklimatet får mycket allvarliga konsekvenser. Det märks inte bara i LSS och andra stöd till oss utan praktiskt taget all form av stöd till personer med funktionsnedsättningar som behöver hjälp från samhället men även andra grupper som långtidssjukskrivna. Det har blivit ”allt fulare att leva på bidrag eller vara beroende av samhället”. Konsekvensen blir att personer som ”kostar pengar” ses som en ”belastning”. Det är en människosyn som inte hör hemma i ett land som säger sig ha mycket höga ambitioner med allmän välfärd och hög svansföring i MR frågor.

  Att kunskapen om LSS lagen dessutom är bristfällig hos både politiker och jurister förstärker den negativa utvecklingen. Jag har inga illusioner om att allt fungerat perfekt om alla jurister kunnat LSS och Funktionsrättskonventionen utantill men LSS hade ändå fungerat betydligt bättre än idag om vi haft jurister i domstolarna som verkligen kan lagen inklusive förarbetena.

 3. Lras B Melin, SPH, Riksföreningen Social och Psykisk Hälsa skriver:

  Jag håller fullständigt med vad son sägs i artikeln ock i kommentarerna och har i många år förundrat mig över den alltmer försämrade funktionen av LCC-lagen som vi i begynnelsen såg som något verkligt bra och positivt. Men det dröjde inte så länge innan man kom fram till att kostnaderna blev för höga och man började manipulera och tolka om lagtexten. och på den vägen har det varit med ständiga förändringar av regelverket. det är min uppfattning att makthavare av alla slag i en mängd olika sammanhang skapar egna regler som passar dem själva att luta sig mo:. ”våra regler säger att—” Det kan vara komplicerat att säga emot.
  hur hantera LSS-frågan?? Sverige och dess makthavare borde skämmas men har tydligen inte vett till det! Förhoppningsvis är det bara kunskap som fattas och det gäller alltså att få dem att intressera sig för att ta del av denna kunskap. Alla vi föreningar borde gå samman och kraftsamla. Någon av oss borde vara drivande och samla styrkorna. Själv skulle jag gärna vilja men saknar tyvärr för närvarande förmågan av olika skäl, men är gärna med på tåget.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: