När retoriken går överstyr

….och bara blir pinsam!

När en GD för Försäkringskassan fortsätter att hävda att fusket i assistansersättningen är så stor som i den s.k. Fuskutredningen av Billum med siffror för fusk om 9-15 % är korrekta, trots att man bara kunnat hitta belopp som utgör 0,2 %. Det är för mig upprörande, kommande från en ledande statlig befattningshavare!

Men det stora klavertrampet är hennes jämförelse i DN debatt 6 september, där hon liknar det påstådda assistansfusket med fortkörningar på våra vägar! Det är ett riktigt lågvattenmärke som en GD inte skall syssla med.

I samma artikel påstår hon att antalet assistanstimmar för en person stiger då ett assistansbolag tar över från en kommunal utförare? Ingen förklaring varför utan bara att det uppträder i stor omfattningen och då finns det orsaker? Utan att nämna orsaker vill hon få oss att tro att företagen överutnyttjar assistansersättningen, det som Billum uppskattade till 13-18 % också utan några bevis!

GD fortsätter med retoriken och skriver ”omfattande brottsliga utnyttjandet av assistansersättningen” i debatt artikeln i DN. Varifrån får hon detta? Vad har hon för bevis?

Sedan fortsätter hon liksom ansvarig minister att oja sig över att bolagen har anställt duktiga jurister! Hur skall annars en enskild stackare klara sig mot övermakten i form av ämbetsmän och jurister i Försäkringskassan och kommunerna? Då blir den enskilde överkörd (ursäkta liknelsen med trafik) och förlorar i 9 fall av 10 i förvaltningsrätterna.

Vad GD egentligen blottar är att hennes myndighet inte klarar sin uppgift att utreda de enskilda personernas behov av assistans! Det är ju Försäkringskassan som är ansvarig för alla utredningar och först om dessa är bristfälliga möjliggör det eventuellt överutnyttjande.

Tyvärr sysslar GD liksom sina ministrar med en skicklig retorik mot personlig assistans. Där man enligt regelboken:

 • Skapar känsla att pengarna inte räcker till övrig välfärd
 • Med tveksamma underlag som Billums vill man verka trovärdig
 • Man osynliggör sina motståndare som t.ex. att Westerberg är lierad med assistansbolagen
 • Man utnyttjar sin maktposition för att få plats i media
 • Man betonar sitt ansvar för pengar och välfärd
 • Man avslutar gärna med en hotbild om vad som händer om……..

Självklart har jag och andra företrädare för LSS-gruppen frågat oss varför just denna lilla grupp blir så utsatt? Att de hamnar i centrum bara när man vill påstå att ”LSS är dyrt”? Mycket annat i statens utgiftsbudget och i kommunernas kostar ju betydligt mer. Det är ju faktiskt så att även om det för oss vanliga människor är stora tal, så är LSS inkluderande assistansersättningen bara 3-5 % av respektive utgiftsbudget!

Det sprids sedan några år några myter om LSS som också bara känns som retorik:

 • Antalet personer med LSS ökar lavinartat!

Sedan 2010 med 1 % per år; jfr. befolkningstillväxt på 0,8 %

 • Kostnader för LSS skenar!

Med ½ procent mer än löneinflationen och då har kommunal fått mer senaste åren

 • LSS är dyrt för kommunerna!

Runt 5 % av totala kostnaderna i en kommun; inte LSS som sänker kommunen

 • Det fuskas stort med personlig assistans!

Inte mer än i andra förmånssystem; det fuskas mer i föräldraförsäkringen

I den LSS-utredning som nu startar är naturligtvis dessa artiklar och myter en input för att få oss att acceptera ytterligare neddragningar. Men om vår minister är seriös borde direktiven ändras till att vara ”Utreda hur LSS fungerar efter drygt 20 år, att lagen fungerar som den var tänkt”. Dvs.

 • Att rättssäkerheten garanteras av FR
 • Att kommunerna ger det stöd och hjälp som beskrivs i insatserna
 • Att goda levnadsvillkor garanteras och då även ekonomiskt vilket idag saknas i LSS
 • Att personkretsen uppnår målet med ett liv som alla andra trots sina funktionshinder
 • Att LSS-insatserna inte begränsas av brist på resurser

Låt oss slippa retoriken och få en seriös utredning om måluppfyllelse!

 

Social tagging: > >

En kommentar till När retoriken går överstyr

 1. Gunnar Råhlander skriver:

  Tack Harald
  Det är ju så att de politiker som inte har en frisk människosyn, vill inte under några förhållanden att kostnaderna för LSS i allmänhet och assistansen i synnerhet ska vara legitima. För då går det inte att spara så enkelt. Rent retoriskt så är det svårt att spara pengar på de människor i samhället som behöver vårt stöd mest och inte har någon eget ansvar för den situation de är.
  Vad man kan tycka är konstigt är att journalisterna går på denna retorik..

  Det finns en C-uppsats från Lunds Universitet av Malin Hall som heter
  Assistansfusk – En mediekonstruktion
  se länk

  http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8889998&fileOId=8890058

  Jag har titta på den och tycker att den kan vara värd att sprida men kan inte garantera att all som står där är korrekt.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: