Vilseledande media igen!

I morse hörde jag på SVT-nyheterna att Riksrevisionen i en ny rapport uppskattat att 16 miljarder utbetalades felaktigt av Försäkringskassan i bidragssystemen. De bidragssystem som nämndes var assistansersättningen, bostadsbidrag, sjukersättningen och föräldraförsäkringen.

När jag nu läser rapporten får jag en helt annan bild!

Det var inget fel på rapporten utan den var tydlig också med vad som icke var verifierat och hur siffror har uppskattats. Rapporten var ingen ”tegelsten” utan på bara på knappt 60 sidor. Det vill säga att ”nyhetsklippet” skulle kunna vara mer korrekt. Det ger mig en känsla av att klippet var medvetet vilseledande?

När jag nu läste rapporten framgick tydligt att siffran 16 miljarder var totalt uppskattat felaktiga utbetalningar i alla bidragssystemen och att de nämnda 4 bidragssystemen stod för cirka hälften av det beloppet, dvs. 8 miljarder!

I rapporten står även tydligt att det är uppskattade belopp och att det inte finns några bevis för att de är sanningsenliga.

Senare i rapporten kommer uppskattade procentsiffror:

 • Bedömningar år 2005 var att 6-7 % var felaktiga utbetalningar
 • År 2010 var denna siffra sänkt till knappt 4 %
 • Och hälften av de 4 procenten var oavsiktliga fel av endera parten
 • Kvar var således knappt 2 % som skulle kunna vara bidragsfusk

2 procent är ingen märklig siffra i något förmånssystem!  Det tål att vara tydlig med.

Sedan fortsätter dock rapporten med nya siffror för felaktiga utbetalningar i de 4 berörda systemen år 2015. För assistansersättningen och föräldraförsäkringen uppskattas de till ca 1,8 miljarder vardera samt för sjukersättning och bostadsbidrag till ca 1,3 miljarder vardera. Observera att det är bruttosiffror och inte uppskattat bidragsfusk.

En annan intressant siffra i rapporten är att av Försäkringskassans totala kontrollerade ärenden år 2015 som var 203 309 ärenden, så upptäcktes felaktigheter i 3 %, oavsett orsak, dvs. även rena administrativa felaktigheter som ”fel attest”, ”brister i underlag”, ”fel belopp jämfört beslut”. ”fel kontonummer” etc. ingår i de 3 procenten.  Antalet kontroller för misstänk bidragsfusk som avslutades år 2015 var 16 771 ärenden. 5 870 av dessa ledde till någon åtgärd. Återkraven av felaktigt utbetalda bidrag var ca 300 miljoner per år för åren 2010-2015. Antalet ärenden som ledde till polisanmälan var 1215 ärenden för år 2015. Observera att alla siffror i detta stycke avser totalt alla Försäkringskassans bidragssystem!

Vad gäller återkrav så utgör de 4 nämnda bidragssystemen bara en del! För år 2015 gäller att återkrav för assistansersättningen var 34 miljoner, för bostadsbidrag 46 miljoner, för sjukersättningen 45 miljoner och för föräldraförsäkringen 105 miljoner.

Det är siffror långt ifrån de ”uppskattade! Det tycker jag är viktigt att upplysa allmänheten om.

Det tycker uppenbart inte SVT är så viktigt. Att vilseleda är bättre media?

4 Responses to Vilseledande media igen!

 1. Gunnar Råhlander skriver:

  Hej Harald, vet du vem journalisten är?
  Kajsa och jag har argumenterat med SVT:s Mari Forsblad vilket gjorde att det blev ett inslag och med DN:s Hanne Kjöler vilket resulterade i ursinne. Hon ville inte ha någon information som inte stödde hennes teser.
  Jag tror dock att de går att påverka genom att vara saklig.
  Med vänlig hälsning,
  Gunnar

  • Harald skriver:

   Ursprunget var nog från Ekot och en nyhetsreporter där.
   SVT Nyheter kl.12 hade kompletterat med att det var 8 miljarder för aktuella bidragssystem samt med en intetsägande intervju med FK. Redan i mars rapporterade ekot om de 16 miljarderna.

 2. Bo Eriksson skriver:

  Tack för en bra och saklig analys.
  Hoppas att den ”delas” av många.
  Detta vore något som FUBkansliet kunde publicera, givetvis med
  ditt medgivande.Återigen Tack.

  • Harald skriver:

   Tack!
   Alla får ta min text och sprida!
   Om hen använder den till att förbättra livet för LSS-gruppen!
   FUB-kansliet gör det oftast, men kanske inte så synligt.
   Det hamnar Om FUB/Aktuellt/Debatt om FUB:s frågor

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: