Är regeringen historielös?

Av LSS-direktiven som kom i slutet av maj stod det klart att regeringen vill dra ned på assistansersättningen. Man angav två olika skäl och sa även att man skulle förstärka övriga LSS genom de besparingar man gör. Det var ganska lätt att se igenom det påståendet. Om man spar in på en insats så måste behoven tillgodoses på något annat sätt av kommunen och/eller anhöriga. Att besparingarna skulle kunna vara positivt för de som omfattas av LSS är en osanning. Det är cyniskt att spara in pengar på de i vårt land som har de allra största behoven av stöd och hjälp i livet. Jag instämmer helt med Jan Björklund i sin kritik av regeringen här.

Innan direktiven ens hade offentliggjorts hade socialdepartementet sett till att arbeta fram ett förslag på en lagändring i 51 kap. socialförsäkringsbalken, som ska träda i kraft vid årsskiftet. I och med det här lagförslaget förekommer socialdepartementet hela LSS-utredningen. Man föreslår att regeringen ska kunna ändra timbeloppet för assistansersättningen ”… i de fall regeringen skulle behöva vidta åtgärder i en krissituation eller om den under andra omständigheter skulle bedöma det nödvändigt att genomföra förändringar”. Utan att vara konspiratorisk så förstår man ju att det ska vara lätt och gå snabbt att kunna chocksänka ersättningen när regeringen så önskar; d v s när som helst. Det står dessutom att förslaget inte kommer att medföra några konsekvenser för någon, vilket är helt gripet ur luften. Jag blir alldeles matt. Konsekvenserna kommer ju att stå som spön i backen. Jag kan bara nämna några helt uppenbara:

• Personliga assistenter kommer att sägas upp.
• Vuxna som idag lever självständiga liv tack vare assistansersättningen kommer inte kunna bo kvar i sina lägenheter.
• Föräldrar till barn som idag har assistansersättning kommer att bli tvungna att leva på en lön eller gå ned i arbetstid eftersom den andra måste gå in som obetald assistent.
• Kommunerna kommer att få en uppsjö av människor på halsen med omfattande omvårdnadsbehov som de inte har resurser att klara av, vilket leder till att stödet blir sämre och övriga insatser inom LSS får stryka på foten.

Är regeringen Löven historielös? Finns det ingen på socialdepartementet som har kunskaper och insikter om hur vårt land såg ut innan LSS kom till? När jag läser LSS-direktiven och lagförslaget om timbeloppet i assistansersättningen slås jag av bristen på historisk medvetenhet och insikt. Jag hoppas att det beror på ren och skär avsaknad av rätt kompetens och inte ren illvilja. Är det det senare blir jag mörkrädd, men alldeles oavsett vilket så skäms jag för regeringen. Jag skäms för jag ser att man i praktiken, utan eftertanke, monterar ned den fantastiska lag som faktiskt bara har funnits sedan 1994. Jag börjar tro att man faktiskt ser återgång till institutioner som en lösning.

För flera år sedan höll jag en föreläsning som jag kallade ”Att leva i motvind”. Jag ritade en bild som illustrerade hur personer med utvecklingsstörning gått från att vara gömda på institutioner, till att leva ute i samhället, till att sakta få sina rättigheter inskränkta. Jag förstår att det som nu sker är något mycket allvarligare än regeringen med Åsa Regnér försöker ge sken av. Om det handlade om att stävja det omfattande fusk som man tror sig dölja sig bland assistansberättigade så hade man inte bestämt sig för att rakt av bara kapa kostnader. Då hade man gått till botten och gjort en grundlig utredning. Nej man tycker helt enkelt att det inte får kosta. Och detta kommer från en socialdemokratisk regering, som jag trodde skulle stå för solidaritet.

Men än finns det tid att återupprätta LSS. Det finns tid att ändra kurs, och då är det viktigt att hålla sig till fakta, känna till sin historia och sist men inte minst hålla människovärdet högt.

Karl Grunewald, som tyvärr gick bort förra veckan, var den person som förmodligen har haft allra störst påverkan på livsvillkoren för de människor som förr kallades för sinnesslöa, idioter, etc i Sverige. Han kämpade och stred för dessa människors rätt till ett liv som alla andra. Han stred för att institutionerna skulle avskaffas, vilket också skedde efter hand. Det behövs flera som Karl Grunewald idag; människor som vågar gå emot rådande strömningar och stå upp för människovärdet.

Nu stundar sommar och tid för avkoppling. Mitt förslag är att Åsa Regnér med medarbetare passar på att läsa ”Från idiot till medborgare” eller ”Omsorgsrevolutionen” av Karl Grunewald. En snabb genomläsning skulle göra att de såg sitt eget agerande i ett annat ljus, och kanske skulle de skämmas, för Karls beskrivning av ett dåtida Sverige kommer nämligen att stämma läsaren till eftertanke. Det är min absoluta övertygelse.

Reclaim LSS!

Social tagging: >

6 Responses to Är regeringen historielös?

 1. Kajsa Råhlander skriver:

  Tack Elisabeth!
  Jag bill bara understryka allt du skriver. Visst blir jag rädd! Vi som är anhöriga och kämpat för att våra barn ska få ett bra liv. Vi som börjar bli lite äldre och kanske skulle kunna få lite lugn och ro. Jag ser nu framför mig hur allt ska börja från början igen, med huvudansvaret för en vuxen person som helt är beroende av andra för att klara av sin vardag. Jag ser framför mig hur jag ska fortsätta att ta hand om och strida för mitt barn tills jag stupar.
  Det var inte så jag hade tänkt mig framtiden som pensionär.
  Det är inte bara min sons framtid som ligger i regeringens händer, utan även min.
  Visst blir jag rädd!

  • Ursula Jonéus skriver:

   Tack för en bra artikel!
   Och Kajsa! Vet precis hur du känner. Är i samma sits. Är 73 år och har kämpat i många är för min dotter som är 48 år. Efter att den nya lagen kom kunde min dotter flytta till eget boende med assistenter. I sexton år kunde jag slappna av lite. Efter senaste prövningen drogs hennes timmar för grundläggande behov ner från 30 till 12 timmar. Ärendet ligger nu o väntar på prövningstillstånd hos kammarrätten för jag fick ju börja kämpa igen. Men min man och jag ser framför oss en tid där vi får skiftas om att vara hos henne. Hon ska inte på någon institution.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Jättebra skrivet Elisabeth och skönt att ett stort förbund äntligen tar upp det horribla lagförslaget att ändra Socialförsäkringsbalken kap 51.

  Den här s.k. socialdemokratiska regeringen har förklarat krig mot LSS intentioner. Mitt förtroende för Löfven, Maggan & CO är helt förbrukat.

 3. Anne Lönnermark skriver:

  Mycket bra skrivet! Historielöshet och okunskap är en olycklig kombination.

 4. sven Aivert skriver:

  Det är nu hög tid att alla inom funkisvärlden vaknar upp och verkligen ställer sig på barikaderna och tar upp den nödvändiga striden för vår självklara rätt till ett fungerande liv utan inlåsningar av oss som faktiskt är människor och inga döda objekt
  Är själv inte bevilljad assistans trots at jag inte kan förflytta mig själv och inte ser

 5. Helena Molker-Lovén skriver:

  Instämmer i allt du skriver. Den här regeringen har hittills inte gjort något som tyder på att det står upp för jämlika villkor. Det gäller alla utsatta grupper i samhället. Allt handlar om pengar. Människovärde är ett ord regeringen inte ens kan stava till.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: