Ställ in kompassen på målet, Dèsirée Pethrus!


Jag tror och hoppas att du som socionom och företrädare för ett parti som ska se till de svaga i vårt samhälle var ett bra val att leda den nya LSS-utredningen. Jag tror däremot att det blir en grannlaga uppgift för dig att hålla kursen när det är så många olika intressen från olika håll involverade. Det står i LSS-direktiven att syften och mål i LSS är otydliga. Det har jag svårt att instämma i. Däremot kan jag konstatera att våra myndigheter och domstolar har svårt att tillämpa både mål och syften. Det är emellertid inte samma sak som att säga att LSS är otydlig. Nu är det emellertid uppenbart att mål och syften behöver förtydligas i dagsläget, men jag är inte säker på att det beror på en otydlighet och att förtydliganden är tillräckliga. Vad menar jag med det? Jo, jag ska försöka förklara.

När jag ser mig omkring i dagens LSS-landskap ser jag flera oroande signaler på att det är något allvarligt fel vad gäller själva tillämpningen. Man bortser från målet ”att leva som andra” och man tar inte individens behov på allvar när en prövning av en insats ska göras. Jag vet att ”att leva som andra” inte innebär att ha en skälig levnadsnivå (som i socialtjänstlagen). Vi som inte omfattas av LSS lever nämligen inte på låg inkomst livet igenom. Vi är inte heller förvisade till ett liv med nästan inga sociala kontakter utanför bostaden och arbetet. Jag tror mig också veta att individens behov är just individuella och att alla människor behöver en social kontext och trygghet i livet. Det här är ju ingen ”rocket science” precis utan borde vara självklarheter.

Nu ser jag (och flera med mig) en sakta återgång till institutioner och det skrämmer mig. På riktigt.

LSS har urvattnats och mål och syften saknar idag reellt värde. Så var det inte när LSS kom till. De svaga finanserna till trots valde man att genomföra LSS-reformen 1994. Då var myndigheterna måna om att behov skulle tillgodoses. Sedan dess har både kostnader och administrationen ökat. I början var individen, mål och syften i fokus. Nu är det en svunnen tid.

Vad har hänt? Ja från min horisont, som jurist och ombudsman inom funktionshinderområdet men även som anhörig till person inom LSS, ser jag att det har skett en kursändring. Man har inte längre siktet inställt på målet. Något annat har hamnat i fokus och det är pengar och kostnader, och det är olyckligt. Mycket olyckligt.

Men handlar det bara om pengar? Ja, jag tror faktiskt att det i grund och botten gör det. Idag har vi inte ont om pengar i vårt land. Det är inte där skon faktiskt klämmer. En klok man sade en gång att kärleken till pengar är roten till allt ont och jag håller med. Till hundra procent. Man förlorar sig i pengaträsket och tappar bort grundläggande bärande principer i en rättsstat. T.ex. principerna om det okränkbara människovärdet och om allas lika och höga värde. För hur ska man annars förstå logiken i det faktum att kommuner väljer att minska ned på de insatser som faktiskt är billigast (t.ex. kontaktperson och ledsagarservice) utan att ha LSS-utjämningssystemet i åtanke samtidigt som effekten för den enskilde blir oerhört negativ? Varför väljer en kommun att överklaga ett domstolsbeslut om en sådan insats? Är det inte på grund av att man tappat kursen, målet? Man har gått vilse rejält. Empati och människan i fokus är bara fina fraser. I realiteten råder en hård verklighet.

Inför ditt stundande arbete med LSS-utredningen så vädjar jag till dig att medvetet och envist hålla grundläggande principer, målet och syftena i LSS levande inom dig. Ställ in din kompass på målet att leva som andra! Låt principen om människovärdet och allas lika och höga värde som människor aldrig vika från dig! Återta de grundläggande värderingarna som vårt land bygger på! Gör du det så är jag fullständigt övertygad om att vi återigen kan vara stolta för hur vi behandlar de i vårt land som är mest utsatta. Vi kanske till och med kunde vara ett föregångsland igen?

Social tagging:

2 Responses to Ställ in kompassen på målet, Dèsirée Pethrus!

 1. Ursula Jonéus skriver:

  Hej!
  Vill bara tala om att denna artikel är oerhört bra skriven! Undrar bara om detta brev skickas direkt till vederbörande eller åtminstone till regeringskansliet?
  Mvh
  Ursula Jonéus
  Mor till en multi handikappad dotter som förlorat sina assistenter som hon har haft i 16 år. Detta genom f-kassan omprövning. Fallet ligger nu o väntar på prövningstillstånd hos kammarrätten.

 2. Eva Fridh skriver:

  Vad bra att du specifikt nämner insatsen ledsagarservice enligt LSS. Det gjorde även Åsa Regnér, som är ansvarig minister för regeringens funktionshinderpolitik när LSS-utredningens direktiv presenterades. Specifikt belyser hon situationen för personer med synnedsättning: ”Vi vet att domar lett till att tillämpningen inom vissa delar av LSS, exempelvis vad gäller ledsagning, blivit snävare och därmed ökat risken för minskad delaktighet för personer med synnedsättningar”. http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/05/asa-regner-sa-vill-vi-forbattra-assistansersattningen/

  Även Lika Unika Federationens ordförande Maria Johansson lyfter fram personer med synnedsättning och dövblindhet i sin kommentar
  ”- Det är en skrämmande realitet att personer med behov av ledsagning eller de som har kontaktperson enligt LSS åker ur systemet. Det är fullständigt orimligt att besparingar lyfts fram av regeringen när man samtidigt i direktiven påminner om att personer som är gravt synskadade eller dövblinda inte alltid får det stöd de behöver för att kunna vara delaktiga. Det är oacceptabelt att personer med nedsatt rörelseförmåga förlorar rätten till assistans och får klara sig med färre antal timmar, som inte räcker till att leva självständigt alla veckans dagar. Exemplen är många fler, säger Maria Johansson.”
  http://www.likaunika.org/Lika-Unikas-nyheter.html?news=37619

  Här kan ni läsa utredningsdirektiven:
  http://www.regeringen.se/contentassets/72147037df874b5da65fb16afd376244/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen.pdf

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: