Bygg gruppbostäder inte institutioner!

Bygg mindre LSS gruppbostäder – men bygg inte färre! Det är som vi visat i ett tidigare inlägg fortsatt brist på gruppbostader i hälften av landets kommuner.  Men samtidigt och kanske delvis pga. bristen byggs allt större gruppbostäder, tvärtemot lagens intentioner att skrota större institutioner och erbjuda mer hemlika egna anpassade bostäder.

Det är knappast en slump att 1989 års Handikapputredning och LSS-propositionen samt Socialstyrelsen skriver att i en gruppbostad bör inte antalet boende vara fler än 3-5 personer och för vissa med svåra funktionshinder är det särskilt viktigt att antalet kontakter i närmiljön begränsas.

Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppbostaden skall det finnas en erforderlig fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov. Syftet med gruppboendet är att vuxna personer med funktionshinder som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

En anledning till att antalet boende i en gruppbostad inte bör vara för stort är att den personal som svarar för stöd, service och omvårdnad räknas in i antalet sociala kontakter för den boende. Och ni som läst om Den lilla gruppens princip vet att antalet alternativa relationer stiger exponentiellt med gruppstorleken. Det är därför rekommendationen blev relativt få antal boende, speciellt vid svårare funktionshinder som kräver mer personal. Varje ytterligare boende ökar då risken att gruppbostaden blir institutionslik.

För att förstå varför alla dessa instanser vi relaterat till ovan vill individuellt reglera antalet boende i gruppbostäder och att många måste vara mindre än det antal kommuner nu bygger, så måste man förstå de problem som vissa funktionshinder orsakar.

Vanliga svårigheter vid autism är socialt sampel, kommunikation och beteende. Det förstärks vid utvecklingsstörning. Eftersom de sociala svårigheterna innebär att personen har svårt att förstå andras känslor och behov, förstärkt av svårigheter att kommunicera, så blir effekten att personen får svårt att klara av stora folksamlingar och många nära kontakter.

Vid autism kombinerat med grav utvecklingsstörning är det vanligt med utåtagerande och självdestruktivitet.   Vi vet idag att utlösande faktorer för detta beteende är stress, osäkerhet, stora krav och orolig miljö samt avsaknad av trygga rutiner och kända personer.

Att kommunerna nu bygger för 6 motiverar ansvariga med att det blir billigare per lägenhet i något sorts storskalig produktionstänk. Men med detta synsätt blir ju för 7, för 8, osv. ännu billigare. Att fler än 6 är olagligt stoppar de flesta från att bygga större. Men sanktioner saknas så vissa skrupelfria gör det. Personligen tror jag att orsaken till att man bygger för fler än de 3-5 rekommenderade är att man vill bli av med köerna så fort som möjligt. Väntetid på att beslut verkställs kan nämligen ge just sanktioner!

Jag tror (och hoppas) att de som bygger nya institutioner ”biter sig själva i svansen”. Fastighetskostnaden är förhållandevis liten, då ju boende betalar hög hyra. Den helt dominerande utgiften för kommunen är personalkostnaden som man enligt LSS inte får ta betalt för. Och en dålig och rörig arbetsplats skapar hög personalomsättning, vilket är oerhört dyrt och är nästan alltid obudgeterad. Då börjar karusellen med budgetöverdrag som leder till besparingskrav, som leder till sjukskrivningar som ger nya besparingskrav osv. Att stoppa detta utan att börja om från början går inte!

Så rådet är ju självskrivet – gör rätt från början! Skapa ett bra boende anpassat för alla de olika individerna så blir även personalen nöjd. Det innebär med hög sannolikhet oftast färre än 6 boende. Precis som Handikapputredningen och ministern som skrev propositionen rekommenderade!

Social tagging: >

4 Responses to Bygg gruppbostäder inte institutioner!

 1. Helena Molker-Lovén skriver:

  I höstas träffade jag en verksamhetschef från Värmland som berättade att de byggde gruppbostäder för 12 boende (!). Motiveringen var att babyboomgenerationen nu flyttar hemifrån och att det inte finns en chans att klara av det annars. Skrämmande!

 2. Anneli Lindholm skriver:

  Har just varit på möte, sonen ska flytta framöver till Gruppbostad. Häpnades över att man pratar om 8 boende i bostaden, jag som var laddad att ta fighten om att få vara fem högst istället för sex, som jag trodde var max.
  Såklart jag protesterade men fick förklaringen att alla kanske inte hade samma behov av stöd och att två av lägenheterna skulle vara friliggande. (Fick t.o.m mothugg i min diskussion om institutionstänk från en mamma som är kurator.)
  Man pratar om delaktighet, jämlika villkor, individualitet…hur är detta möjligt i en stor grupp? Och med tanke på de brister socialstyrelsen uppmärksammat hos baspersonal i bl.a. LSS-verksamhet så kan man ju t.o.m. i sömnen räkna ut resultatet för hur den kvaliteten kommer bli

  • Harald skriver:

   Det finns bara ett sätt att stoppa kommunen och det är att en av de boende anmäler till IVO.
   IVO godkänner inte fler än 6 boende!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: