Lögn, förbannad lögn och statistik

Återigen florerar siffror om LSS i media som kan kopplas till de bevingade orden om osanningar i rubriken ovan. De har tillskrivits Mark Twain och Benjamin Disraeli.

Men statistik är också som SCB riktigt säger ”En förutsättning för demokratin”. Det gäller dock att se upp. Fel använt kan du bevisa vad som helst med statistik. Det görs ibland i diktaturer.

Åter ser jag att LSS blir LSS blir synonymt med personlig assistans och återigen presenteras felaktiga siffror som i ”SVT granskar LSS lagen”. Det är antingen dålig research eller manipulerande med siffror? Exempelvis använder SVT siffror från år 2002 och jämför med dagens siffror utan att korrigera för den löneinflation som skett sedan 2002! I en annan mening påstår SVT att antalet personer med assistansersättning inte ökat sedan år 2002. Verkligheten är att antalet personer ökat från 13 till idag 20 tusen? För mig är det en ökning med drygt 50 procent.

Just för antalet personer med insatsen personlig assistans anger SVT siffran16 000 samtidigt men glömmer bort de 4 000  som har insatsen  från kommunen. Då blir ”Fakta-rutan” inte korrekt i artiklarna i SVT!

Den påstådda ökningen av assistansersättning anger SVT vara en tredubbling sedan 2002. Den ökning som faktiskt har skett kan förklaras med att antalet personer ökat med 50 procent och att löneinflationen varit knappt 30 procent samt att antalet timmar ökat med 50 procent. Kvar blir en liten del som inte förklaras men som troligtvis beror på att övriga kostnader ökat för administration, utbildning etc.

SVT tar dessutom i med braskande rubriker som ”Frihetsreformen som hotar statbudgeten”, vilket kan tyckas märkligt då personlig assistans utgör några procent av statens utgiftsbudget. Och som många säger finns det även stora intäkter. Den andra braskande rubriken ”Skenande kostnader i assistansersättningen” gör mig bara trött – det är så dumt att jag inte orkar bli arg längre!

Ursprunget till missbruket av siffror i 1 insats i LSS av lagens totalt 10 insatser, som tyvärr hotar hela LSS intentioner är den s.k. ”Fuskutredningen” från 2012 av Billum, beställd av dåvarande minister Maria Larsson. Den var verkligen en fuskutredning på flera sätt! I utredningen framfördes att fusket i assistansersättningen skulle vara mellan 9 till 15 procent och att det som Billum kallade ”överutnyttjandet” skulle vara mellan 13 till 18 procent. Att dessa siffror fortfarande används av seriös media och av ministrar samt av andra höga befattningshavare i Försäkringskassan är för mig obegripligt!

9-15 procent skulle innebära 2,6 till 4,3 miljarder och 13-18 procent skulle innebära 3,8 till 5,2 miljarder! Slår vi ihop dessa siffror blir det från 6,4 till 9,5 miljarder. Det skulle innebära att var 3dje utbetalning i assistansersättning skulle vara felaktig. Vem tror på det? I verkligheten har man under 3 år med fuskjakt hittat ett par promille som har återkrävts och ännu mindre som lett till åtal!

Att SVT och andra medier slarvar med statistik är förödande för den utsatta gruppen som behöver LSS. Än mer oroande är att ansvariga ministrar gör det. Fler än RBU behöver upp på barrikaderna och slåss!

Social tagging: > >

14 Responses to Lögn, förbannad lögn och statistik

 1. Mari Forssblad skriver:

  Hej!
  SVT granskar LSS, hela lagen och inte bara assistansersättningen. Vi sänder inslag om den statliga assistansersättningen från Försäkringskassan sön den 13 dec, och i kväll den 14 dec. Vi är medvetna om att LSS inte på något sätt är synonymt med bara den personliga assistansen, och tror inte heller att vi granskat hela LSS när vi i de här tre inslagen ”bara” tittat på assistansersättningen. Nästa vecka blir det mer om LSS. Då om hur kommunerna hanterar de ökande utgifterna.
  Vi har aldrig påstått att antalet med personlig assistans inte stigit från 2002. Det vi säger är att antalet steg fram till 2010, efter det verkar de inte få bli fler än de 16 000. Då skärps också regler och rättspraxis.
  När det gäller pengarna och kotsnaden för assistansersättningen tyckte vi att det var intressant att finansministern gick ut och sa att kostnaden måste ner. Varför och hur då? undrar vi. Intressant också eftersom vår granskning visar att kostnaderna tvärtom fortsätter att öka. Hur går det ihop?
  Du skriver också att vi i våra inslag glömt bort 4 000 med assistansersättning. Att det förutom de 16 000 vi räknar med tillkommer 4 000 ute i kommunerna. Vi har gjort en annan tolkning än du. Kommunerna betalar de första 20 timmarna i veckan för de 16 000 som får statlig assistansersättning. Summan på 30 miljarder är för de 16 000 – där Försäkringskassan står för 25 miljarder och kommunerna för 5. Vi har fått uppgiften från Försäkringskassan och det står också så i budgetpropositionen. Det finns fler med personlig assistans som kommunerna också betalar för – nämligen alla de som inte kommer upp i 20 timmar per vecka, då Försäkringsksassan tar över. De som har färre än 20 timmar är inte med i våra inslag denna vecka. Skickar också i ett mejl en bild från budgetpropositionen för 2016 som stärker vår beräkning.
  Med vänlig hälsning/ Mari Forssblad SVT Nyheter

  • Harald skriver:

   Bra att ni reagerar så snabbt!
   Bra att ni skall granska hela LSS!
   Låt oss inte fastna i att fajtas om siffrorna mer – de får tala för sig själva.
   Som jag skrev kan man med statistik bevisa det mesta – det gäller att försöka vara objektiv och ifrågasätta sina källor.
   Jag betraktar SVT som ett seriöst media och ser fram mot era nya granskningar!
   /Harald

 2. Gunnar Råhlander skriver:

  Vilka krafter är igång?

  Bäste Mari,
  Det verkar som om det finns en politisk vilja att fusket ska vara så stort som möjligt så att det inte på något sätt kan framstå som att kostnaderna för assistansen är legitim och nödvändig i ett civiliserat samhälle.
  Cirka en tredjedel av de personer som har en utvecklingsstörning har personlig assistans.

  Någonstans så vill jag att vi vårt samhälle funderar på alternativet.
  Det finns fortfarande några som kan vittna om hur det var förr, då våra utvecklingsstörda bodde på institution. Karl Grünewalds bok ”Från Idiot till medborgare” finns också som ett historiskt dokument.

  Kostnaderna för assistansen växer och iakttagelserna kan vara riktiga medan slutsatserna är felaktiga.
  Orsaken är i huvudsak att det tillkommer åldersklasser sen reformens start 1994.Tidigare dog våra utvecklingsstörda vid en ganska låg ålder tidigare, i dag lever de längre vilket ger ökade kostnader.
  Med stigande ålder ökar också behovet av stöd, vilket kan förklara varför antalet timmar per brukare ökar. Har du hört talas om att någon med utvecklingsstörning blivit ”friskt”?

  Det pågår ett starkt tryck på Försäkringskassa och Kommuner att de ska minska sina kostnader för personer med utvecklingsstörning.
  Detta gör att de personer som har ett stort omvårdnadsbehov känner en mycket stor oro.

  LSS och Assistansreformens intension var att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att leva ett liv som andra under goda levnadsvillkor. Är det detta som man vill ifrågasätta?

  Ni som är journalister och kan bedriva ett politiskt påverkansarbete måste skilja på vad som är ”att stoppa fusket”, vilket är av största vikt för oss alla, och att ha en klappjakt på alla assistansberättigade.

  Med vänlig hälsning
  Gunnar Råhlander
  Ordförande FUB Södra Roslagen
  Tel 0705882219

 3. Karina Andreasen skriver:

  Visst var det väl så en period att när man uppnådde pensionsålder blev man av med sin assistans? Att det inte är så nu borde ju påverka siffrorna!

  • Harald skriver:

   Från 2001 kan personer som har personlig assistans få den även fortsatt efter fyllda 65 år. Från 1994 till 2000 var det således inte så.
   Du kan läsa mer om detta på LSS-skolan på hejaolika.se. lektion 2.

 4. Thomas Juneborg skriver:

  Mari. Harald har inte alls gjort en annan tolkning än SVT angående hur många som är beviljade personlig assistans, bara redovisat fakta. Jag är själv aktiv i funktionshinderrörelsen och jag har en hel del kontakt med Harald. Jag försäkrar, han kan mycket mer om LSS än alla i vårt land som påstår att reformen kostar på tok för mycket och att kostnaden ”skenar”.

  Siffran 16000 är antalalet personer som blivit BEVILJADE ASSISTANS AV FÖRSÄKRINGSKASSAN. Utöver det finns det ungefär 4000 personer som är BEVILJADE ASSISTANS AV KOMMUNERNA, alltså totalt ca 20 00 personer.

  Källa Assistanskoll http://assistanskoll.se/assistans-statistik.php#six

  Däremot stämmer det att att staten står för ungefär 80 % av bruttokostnaden och kommunerna ca 20 % och att antalet personer som är beviljade assistans av FK stabiliserades runt 16000 från och med 2010

  Ser fram emot kommande inslag om LSS

  Thomas Juneborg

  Beviljad personlig assistans

 5. Harald skriver:

  SVT har ändrat en av rubrikerna jag klagade på! Bra!

  Jag har tagit bort pengarna för PA då de faktiskt är osäkra vad gäller den del kommunerna betalar för sina 4 000 personer som inte är godkända av FK. Ingår eller inte i de 28,5 miljarderna är frågan och ingen statistik ger svaret och olika källor ger olika svar.
  Någon som verkligen vet får gärna höra av sig!

  Nästa vecka ser jag fram mot granskning av kommunernas LSS som SVT utlovat!

 6. Thomas Juneborg skriver:

  Harald, i den statistik jag använder mig av (Assistanskoll.se) är kommuneras utgifter inkluderat i summan 28 miljarder kr år 2014.

  Enligt Assistanskoll var kostnaden 2014 uppdelat så här:

  Försäkringskassan knappt 23,7 miljarder kr

  Kommunerna knappt 4,8 miljarder kr

  totalsumma 28,5 miljarder kr

  http://assistanskoll.se/assistans-statistik.php

  • Harald skriver:

   Thomas, det är statistiken från Assistanskoll, FK och SCB jag använder. Men de överensstämmer inte tyvärr!
   Jag blev osäker när SCB i kommunernas kostnad för 16079 st (SFB) bara anger 2,8 miljarder och bara 1,4 miljarder för 4035 st enligt LSS.
   Förstår du varför och vad Assistanskoll har i sina siffror?
   Någon annan som kan svara?

 7. Harald skriver:

  En bra artikel i Göteborgs Posten idag so förklarar det med pengar bättre än jag:
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2928696-personlig-assistans-var-ratt-till-ett-anstandigt-liv

 8. Ulrika Lindgren skriver:

  Tack för att Du kämpar för alla som behöver LSS-insatser.
  EN riktigt god jul på Dig och
  Ett gott nytt kamp-år 2016
  tillönskas från Ulrika Lindgren

 9. Thomas Juneborg skriver:

  Harald: Jag kollade vilken källa Assistanskoll använder – Det är Försäkringskassan.

  http://assistanskoll.se/assistans-statistik.php

  Jag vet också sedan tidigare att drygt 24 miljarder kr är avsatta tiill assistansersättning i årets budget.

 10. Harald skriver:

  Det är inte enkelt att få en korrekt statistik på alla LSS kostnader!
  Helt korrekt ger den mest seriösa myndigheten Socialstyrelsen bara statistik på antal insatser och antalet personer per insats plus fördelning på ålder, kön, personkrets etc. Som i lagen diskuteras inte pengar här!
  FK är nästan lika seriös då de i sin detaljstatistik också bara visar antalpersoner på lika sätt som Socialstyrelsen. Sedan har FK en sida rapporten som visar ”Socialförsäkringens finansiering” med inkomster och utgifter.
  SCB har en statistik sammanställd från alla kommuner för LSS-utjämningssystemet som visar både antal och kostnader.

  Om jag nu kontrollerar och räknar ser sammanställningen ut som nedan:
  FKs egna kostnader för assistansersättningen 23,7 Miljarder
  Kommunens ersättning för assistansersättningen 4,8 Miljarder
  Kommunens utgifter för Personlig assistans (övrig) 4,3 Miljarder
  Summa PA totalt 32,8 Miljarder
  Kommunernas kostnad för övriga LSS insatser 33,2 Miljarder

  Dvs, personlig assistans står för nästan för hälften av de totala LSS kostnaderna på 66 miljarder. Siffrorna avser år 2014.

 11. Elisabeth Lundblad skriver:

  Man pratar bara om kostnader hela tiden när det gäller personlig assistans – varför kan man inte samtidigt tala om hur många jobb som denna tjänst skapat??? Det är väl runt 100.000 som fått arbete som personlig assistans tror jag….

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: