Ställ inte assistans och gruppbostad mot varandra

Funktionshinderorganisationer skall samarbeta i arbetet att motverka diskriminering och annan orättfärdig behandling av personer med funktionsnedsättningar. När det gäller personer med LSS beslut är det viktigt då det under ett antal år pågått och fortfarande pågår en nedrustning av rättighetslagen LSS!

Föreningen JAG har på sin hemsida en kostnadsberäkning med rubriken ”Gruppbostad dyrare än personlig assistans”. Syftet är att bevisa att personlig assistans mot mångas förutfattade mening är billigare än insatsen gruppbostad.

Oavsett om kalkylen i vissa fall är rätt, så är det något vi i funktionshinderrörelserna absolut skall undvika! Vi skall inte ställa insatser i LSS mot varandra och vi skall inte använda begreppet ”dyr” då det spär på fördomar!

Ibland när ekonomin tar över förnuftet hos kommuner och hos media måste vi försvara oss. Försvara våra medlemmar mot åsikter att personer med funktionsnedsättning är ”för dyra” och att dyra LSS-kostnaderna inkräktar på annan kommunal verksamhet som äldrevård, barnomsorg och skola. Då har andra dvs. politiker och media felaktigt ställt LSS mot barn och äldre. Då kan vi tvingas till en pedagogisk kalkyl som ”LSS är ju en lönsam affär för samhället”. Motsvarande kalkyler har ett antal andra företrädare inom funktionshinderrörelsen gjort. Där vi alla på olika sätt visar hur många personer som sysselsätts av LSS och till ett pris som är betydligt lägre än många av de sysselsättningsåtgärder våra regeringar hittar på.

Men vi i funktionshinderrörelsen bör undvika kostnadskalkyler och i stället föra över den ensidiga ekonomidiskussionen till en diskussion om rätten till ”ett liv som alla andra” enligt LSS och till det fundamentala ”allas lika värde” i FN-konventionerna. Vi skall diskutera med politiker om hur det bäst uppnås för funktionshindrade!

För några är det personlig assistans och för andra är det god kommunal LSS-verksamhet t.ex. gruppbostad!

Reclaim LSS – hela LSS!

Social tagging:

En kommentar till Ställ inte assistans och gruppbostad mot varandra

  1. Thomas Juneborg skriver:

    Helt rätt Harald.

    Ska vi få till någon förändring måste hela funktionshinderrörelsen hålla samman. Att ställa olika LSS verksamheter och i ett större perspektiv samtliga hjälp och stödinsattser till personer med funktionshindrade mot varandra är sämsta tänkbara väg att komma framåt. De enda som skulle tjäna på en sådan splittring är de starka samhällskrafter som vill behålla status quo.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: