Nu är det almedalsvecka, kommer det positiva utspel?

Nu är det almedalsvecka. Politiker, lobbyister, företag och allmänhet träffas för att diskutera politik. Varje parti har var sin dag där partiets politik är i fokus. Det brukar inte hagla förslag om förbättringar för personer med omfattande funktionsnedsättning, men vem vet, kanske kommer det ett överraskande utspel i positivt riktning?

På senare år är Centerpartiet det parti som haft det mest radikala reformförslaget. Inför valet 2010 föreslog Centerpartiet att man skulle införa en ny och högre ersättning för personer med så omfattande funktionsnedsättning att ett lönearbete inte är realistiskt. Centerpartiet kallade det samhällslön, vilket kanske förvirrade i och med att Miljöpartiet drivit frågan om medborgarlön. Men likheterna stannar vid namnet, Centerpartiets förslag var formulerat för en liten andel av medborgarna, de som på grund av sin funktionsnedsättning lever i fattigdom. Idén var att komma till rätta med den fattigdom som drabbar personer med omfattande funktionsnedsättningar och som sedan länge är känd för staten. Tyvärr drev man inte frågan vidare efter alliansens valseger 2010.

De båda statliga utredningarna Brist på brådska (SOU 2008:102) och Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) hade år 2008 föreslagit utredningar om den ekonomiska situationen. Utredningar om hur människor som levde i fattigdom på grund av en funktionsnedsättning kunde få det bättre.

Riksdagsledamoten Penilla Gunther (KD) skrev i slutet av förra året om höga merkostnader för boende i LSS-bostäder och att många människor lever under existensminimum. Hon hänvisade bland annat till Möjlighet att leva som andra:

Regeringen bör ta tag i den utredning som LSS-kommittén förordade. Den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning måste förbättras och säkras upp så ingen ska behöva vara beroende av att anhöriga stöttar upp med egna medel. För att en sådan förbättring ska komma till stånd måste principen att ingen ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning följas genom att LSS skärps. (Motion 2014/15:1869).

På vår paneldebatt förra året var riksdagsledamöterna bekymrade över situationen. Vänsterpartiets Eva Olofsson menade att bostadstillägget måste höjas.

I Riksdagen finns det stöd för att genomföra förbättringar. Ett utskottsinitiativ om att tillsätta utredningen om den ekonomiska situationen vore ett viktigt steg. Det borde kunna ske med ett brett politiskt stöd. Om inte regeringen avser att tillsätta en utredning så borde riksdagen göra det, detta är angelägna frågor både för socialförsäkringsutskottet och socialutskottet.

Vi ser kontinuerligt hur merkostnader ökar för enskilda individer på olika sätt och i snabb takt. Det behövs en ordentlig översyn med förslag på förbättringar!

___________________________________________________________________________________________________________

Om ni är på plats i Visby, missa inte Handikappförbundens seminarium om LSS den 2 juli:

LSS – hur kan lagens intentioner återupprättas?

 

 

 

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: