Regeringen prioriterar inte LSS

I det senaste numret av Intra finns en intervju med Åsa Regnér som är barn, äldre- och jämställdhetsminister. Hon har ansvaret för funktionshinderfrågor också. Intra har fått skriftliga svar från ministern. Intra undrade om det kommer att bli aktuellt med en satsning på att höja kompetensen inom funktionshinderområdet, likt den satsning som skett inom äldreomsorgen. Men det är inte aktuellt enligt Åsa Regnér. Det som är aktuellt enligt henne är att följa den översyn som Socialstyrelsen gör av vissa LSS-insatser och hon menar också att en bredare översyn av LSS ingår i hennes planer.

Med andra ord finns det inga konkreta planer på förbättringar inom LSS. Innan valet presenterade den dåvarande ministern Maria Larsson uppdraget  till Socialstyrelsen om en översyn av LSS. Då skrev jag att en översyn inte får bli en stoppkloss. Det finns en parlamentarisk utredning från 2008 som kom med ett antal förbättringsförslag, många av dessa är fortfarande relevanta. LSS får inte bli en lag som ständigt ska utredas och ses över utan att förbättringar införs.

Innan valet hade vi en paneldebatt om LSS med riksdagsledamöter, det var tydligt att man såg problem med tillämpningen av LSS och att det skulle behövas justeringar av lagstiftningen till förmån för de enskilda. Därför är det tråkigt att höra att regeringens ambitioner sträcker sig till en översyn.

Förklaringen till den bristande ambitionen beror troligtvis på att regeringen inte prioriterar LSS. Åsa Regnér säger också att om regeringen ska ändra lagstiftningen i den mån att det sker en ambitionshöjning måste det finansieras. Det är givetvis helt korrekt, en progressiv politik för LSS måste finansieras, liksom annan politik. Det handlar om prioriteringar. Tyvärr verkar regeringen inte prioritera LSS.

Social tagging:

En kommentar till Regeringen prioriterar inte LSS

  1. Karl-Olov Nordin skriver:

    Ja detta var ju inte bra då.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: