Låg chans att vinna i förvaltningsrätten nu jämt fördelad

I våra tidigare rapporter kunde vi se att det var svårt att få rätt i förvaltningsrätten. Däremot fanns det en viss skillnad mellan olika förvaltningsrätter och Malmö stack ut i positiv bemärkelse. Där fick den enskilde rätt i 47 procent av målen om kontaktperson år 2011. I övriga landet var det dock mycket svårare att få rätt.

På måndag den 2 juni släpper vi vår senaste rapport som handlar om utvecklingen av insatsen kontaktperson samt om domar i Förvaltningsrätten över kontaktperson. Från denna kan det bland annat konstateras att utfallet nu är jämt fördelat mellan olika förvaltningsrätter. Tyvärr till den enskildes nackdel. Från vår statistik för 2012 och 2013 når inte någon rätt upp till mer än 20 procent för den enskilde. Från Stockholm har vi 98 mål, där vann den enskilde 11 procent. Från Göteborg har vi 66 mål där vann den enskilde 12 procent av målen. Från Uppsala har vi 57 mål och där vann den enskilde endast 16 procent. Från Malmö har vi 45 mål och där vann den enskilde också 16 procent av målen.

Det ska påminnas om att Förvaltningsrätterna är regionala och därför kommer domarna från olika kommuner i varje region. Mycket av avslagen och domarna fokuserar på att den enskilde inte är socialt isolerad och därför inte har rätt till kontaktperson. Jag har skrivit om denna tolkning av begreppet socialt isolerad här.

På måndag publicerar vi här rapporten, återkom då.

Social tagging: >

En kommentar till Låg chans att vinna i förvaltningsrätten nu jämt fördelad

  1. Harald skriver:

    Från att ha varit ett gott exempel 2011 har Malmö FR fallit igenom. Trist!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: