Valfrihet i LSS bara politisk retorik!

 

Politiker, särskilt från Alliansen, pratar gärna om valfrihetens fördelar. Man kan undra om ideologin gjort dem blinda för de problem med valfriheten som finns i de kommuner som valt att införa LOV för LSS-verksamhet.

En skribent i tidskriften INTRA skriver:

En av drivkrafterna i den pågående omvandlingen är – kan man ändå konstatera – rent politisk. Målsättningen är att få in marknadslösningar över hela linjen, oavsett vilka följder det får för den enskilde.

Willy vår FUB kämpe i Falkenberg skriver här på sajten:

I Falkenberg har kommunen genom att nu sålt ut all LSS-verksamhet i valfrihetens namn uppnått precis tvärtom.

Och fortsätter:

Så skälet till upphandling som skulle leda till ökad mångfald och valfrihet är naturligtvis bara ett svepskäl för att kunna spara pengar på bekostnad av de personer som är berättigade till insatsen. Konkurrens som drivkraft att utveckla sin verksamhet och höja kvalitén är också bara floskler och det vi ser är tvärtom. Konkurrens fungerar inte eftersom jag aldrig har möjlighet att välja bort ett dåligt alternativ!

Jag fick för någon dag sedan ett mail från en privat utförare inom LSS i Stockholm. Några utdrag från innehållet:

I januari köade ca 500 personer till särskilda boenden enligt LSS i staden. Av dessa hade 78 personer icke verkställda beslut.
Staden har en LOV-upphandling av särskilda boenden där ersättningsnivåerna lagts så lågt att endast en privat utförare finns med.
Stadsdelsförvaltningarna har i uppdrag att beställa boenden av det kommunalägda fastighetsbolaget Micasa. Då ersättningarna till egen regi också är låga vill stadsdelarna inte ta det ekonomiska ansvaret och beställer inga boenden.
Micasa fick inte en enda beställning på särskilda boenden under 2013.
Lösningen skulle förstås vara att ersättningsnivåerna i LOV räknades upp till en nivå där det går att bedriva boende med god kvalitet. Tyvärr saknas viljan.

En annan privat utförare av Daglig verksamhet i vår region med flera arbetstagare från kommuner som infört LOV skriver:

Anslagen för de arbetstagare som kommer från LOV-kommunerna kommer med all sannolikhet att minskas med mellan 25–40%. Då kan vi inte fortsätta att driva verksamheterna här.

Med hjälp av LOV kan kommunerna själva bestämma vad omsorgen får kosta och vara. Den valfrihet som erbjuds blir en valfrihet under galgen. För våra arbetstagare och deras anhöriga innebär LOV en minskad valfrihet. En valfrihet mellan allt torftigare alternativ.

 Jag skrev själv ett inlägg här på sajten i september 2012, Kommunerna missbrukar LOV, där jag konstaterade:

Vi ser också att kommunerna använder LOV som en prispress för väl fungerande dagliga verksamheter och boenden, så att de till slut väljer att hoppa av. Vilka som är de stora förlorarna är väl enkelt att lista ut?

Jag tycker att både att sälja ut befintliga gruppbostäder och att använda LOV som prispressarverktyg är att missbruka LOV.

Jag tror inte att upphandlarna och beställarna i kommunerna helt saknar kompetens, som man kanske skulle kunna tro, utan de styrs av politiker med stark ideologi och stora skygglappar. Samt av att de trots all information från oss intresseorganisationer om motsatsen, har kvar sina attityder, för att inte säga fördomar, att ”LSS är för dyrt”!

Därför missbrukas valfriheten till att spara pengar – inte till att höja kvalitén!

 

Social tagging: >

3 Responses to Valfrihet i LSS bara politisk retorik!

 1. Eva-Mari skriver:

  En del av politikerna har inte bara skygglappar, de har ögonbindel!! 🙁

 2. Mai Eriksson skriver:

  Hade nyss ett samtal från Sollentuna där en tidigare upphandling gett en flicka dv på en förskola. Efter tre år hade hon nu äntligen funnit sig till ro och allt fungerade bra. Då blir det en ny upphandlingsperiod och precis som ovan väljer det tidigare bolaget att inte delta i denna upphandling. Så nu ska flickan välja något annat med de mänskliga konsekvenser det får för flicka och föräldrar. Det tar aldrig slut, det blir aldrig lugnt, man kan aldrig koppla av och på något sätt få ro. Att välja ska ju också betyda att jag kan välja att kommunen ska svara för dv eller boende – men se det går inte i Sollentuna.
  I varje fall inte ett kommunalt DV.

  • Ulrika Lindgren skriver:

   VI har i Sollentuna 1 kommunalt bolag, Solom, som har DV och äldrebostäder. Det har blivit ett aktiebolag och är snart ett fristående bolag, som ska konkurrera med övriga AB ang. vård och omsorg. Nej, jag undrar också över vem som har valfrihet.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Valfrihet i LSS bara politisk retorik! | Våga Vara Du
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: