Rikspressens skriver onyanserade ledare om LSS-kostnader

Med jämna mellanrum är mediadrevet mot LSS igång!

LSS och framförallt assistans är för dyrt är budskapets. Vem som är beställaren framgår inte. Kanske speglar det bara ledarskribenten åsikter och attityder?

De ord de användser som ”galopperande kostnader ” och ”astronomisk kostnadsutvecklig” är både onyanserade och oförsvarliga.

Samma journalister som med oseriöst okontrollerade fakta skriver om det ”omfattande fusket” skriver också lika faktafattigt om ”okontrollerade ökningen av personlig assistans ”från 3,5 miljarder 1994 till 28 miljarder 2014”.

Det är i högsta grad en märklig jämförelse, då 1994 var första året med LASS, dvs. startår.  Med samma synsätt kan man se att alla reformer börjar på noll och når efter olika antal år upp till en stabilare normalnivå.

Jag har gjort en jämförelse av utvecklingen dels 2005-2010 dels en uppföljning av utvecklingen 2010-2012. Från 2005 till 2010 ökade assistansersättningen från drygt 14 miljarder till 23 miljarder, en ökning på 60 % och rensad från inflation på 50 %, dvs. med drygt 8 % per år. Men vid uppföljningen visade det att mellan 2010 till 2012 var ökningen rensad från inflation bara knappt 3 % per år. Eftersom lönerna ökar mer än inflationen så är nuvarande trend för ökningen marginellt mer än löneökningen.

En seriös journalist borde veta detta!

Jag har också jämfört 2010-2012 med andra system:

 

År   2010

Miljarder   kr

År   2012

Miljarder   kr

Ökning   i %

2010-12

Ökning   i %

Korr.   inflation

Trend
Föräldra-penning

32

35

+9

+6

Någon ökning
Barnbidrag

24

25

+3

0

Stabilt
Sjukpenning

18

23

+28

+21

Kraftig ökning
Sjuk-/aktivitets-ersättning

61

50

-20

-21

Kraftigminskning
Assistansersättning

23

26

+13

+8

Någon ökning

 

Bruttokostnaden för personlig assistans är ca 26 (2012). Minst 45 % av bruttokostnaderna går tillbaka till staten och kommunerna. Dvs. de 26 miljarderna blir då netto drygt 14 miljarder.

Assistans syselsätter drygt 50 000 personer, varav många utan LSS skulle vara arbetssökande och arbetslösa. Kostnaden för en arbetslös är i spannet 350 000 till 400 000 kronor per år (lågt räknat). Dvs. vi kan säkert ta bort ytterligare 5 – 8 miljarder från assistans kostnaderna.

Då är nettokostnaden för assistans blir då 6 – 9 miljarder kronor per år.

För att få en liten jämförelse så kostar de två senaste jobbskatteavdragen drygt 20 miljarder med tveksam effekt på sysselsättningen enligt experter. De totala jobbskatteavdragen på 100 miljarder har enligt Konjunkturinstitutet givet ca 100 000 jobb, dvs. en kostnad på 1 miljon per jobb.

Förstår ni nu vad jag menar med oseriöst och onyanserat?

Social tagging: >

2 Responses to Rikspressens skriver onyanserade ledare om LSS-kostnader

  1. Harald skriver:

    http://www.vk.se/1133484/viktigt-att-utreda-och-utvardera-assistansersattningen

    En bra ledare som omväxling – men den är från landsortstidning!

  2. Karl-Olov Nordin skriver:

    Kan detta stämma nu då?

Trackbacks/Pingbacks

  1. Cyberliv » Rikspressens lögner om LSS-kostnader
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: