Bestämma sin arbetstid på Daglig Verksamhet

Inlägg av Eva-Mari

På de flesta arbetsplatser i samhället har en arbetstagare rätt att själv bestämma hur mycket man vill jobba. Detta bör givetvis även gälla arbetstagare på Daglig verksamhet.

Många av arbetstagarna på Daglig verksamhet har svårt att orka med hela dagar. De behöver åka hem lite tidigare från jobbet. Några på grund av att de sover dåligt – andra för att de helt enkelt inte orkar vara i den miljön, som arbetsplatsen erbjuder. Vi vet att väldigt många med utvecklingsstörning och autismspektrumstörning har väldigt svårt att klara av långa dagar på jobbet. En del behöver kortare arbetsdagar för att orka med sin eftermiddag och kväll hemma.

Daglig verksamhet är en frivillig insats och bara för att man har fått insatsen beviljad, innebär det inte att man tackar ja till att vara där måndag – fredag 8.00–16.00.  Detta måste som allt i LSS få vara individens egna önskemål och behov som styr. Min son har de senaste 5 åren jobbat 9.00–13.00, för det passar honom alldeles ypperligt. Andra kanske vill jobba hela dagarna måndag – torsdag och vara ledig på fredagarna. Det måste finnas en större flexibilitet, anpassat efter arbetstagarna.

Då kommer vi till nästa stora problem! Gruppboendet säger att det inte finns någon personal i boendet dagtid, så man kan inte vara hemma! Men var i lagen står det att de har rätt att bestämma, när de boende får vara hemma eller inte vara hemma?

Detta är en fråga som måste lyftas fram bättre.

Alla individer har ju rätt till självbestämmande – det står det i alla fall i lagen!

6§ LSSVerksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges.”

Social tagging: >

6 Responses to Bestämma sin arbetstid på Daglig Verksamhet

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Jo jag håller med dig att detta Bör även Gälla Arbetstagare som är Daglig Verksamhet, Som Måste få Bestämma hur mycket man vill Jobba anser jag nu då.

 2. Kennerth Björn skriver:

  Detta är en fråga som skall regleras i genomförandeplanen för daglig verksamhet. Vi inskränkningar som medför att det krävs personal i boendet så får man även ta upp det i genomförandeplanen för boendet.
  Samma sak gäller om jag vill byta arbetsuppgifter till en annan daglig verksamhet.
  En min uppfattning måste vi bli bättre på att använda genomförandeplanen som ett verktyg för vad våra huvudmän vill. IVO är endast intresserade av vad som står i genomförandeplanen vid ett rutinbesök.

  Kennerth Björn

 3. mai.eriksson skriver:

  Arbetstidens längd fastställs när man söker DV. Till det borde man kunna lägga en viss flextid. När man är sjuk anmäler man detta eller alla besök som ska göras i sjukvård, sjukgymnastik osv i all oändlighet. Men jag tycker inte att man ska kunna gå och komma som man vill. DV är också en plats för andra som kan störas i sitt arbete. Självklart hör det ihop med boendenas bemanning. Grund är enligt min mening boende och till det kommer mitt indviduella behov av daglig verksamhet. Ska det vara så svårt att se en helhet i stället för delarna?

  • Kennerth Björn skriver:

   Jag kommenterade dina frågeställningar och pekade på var besluten tas i de olika sammanhangen. Jag är väldigt noga med att helheten blir bra och då är det viktigt att rätt person ”hängs” om det skulle behövas.

 4. Eva-Mari skriver:

  Jag förstår din synpunkt Mai, men givetvis pratar vi inte om att kunna ”komma och gå som man vill”.Arbetstiderna skall förstås regleras i genomförandeplanen och anpassas efter vad individen klarar av. Vi sökte DV för 12 år sedan, och det känns självklart att man måste kunna reglera arbetstiden varje gång man går igenom genomförandeplanen. På grund av höstdepression kanske en person bara klarar 50% på hösten, men kan jobba mer under våren. Och en del orkar aldrig mer än att jobba 50-75 %. Viktigast är att arbetstiden utgår från vad individen klarar av.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: