Peng-systemet skapar Svarte Petter!

Efter Uppdrag Gransknings program om hur friskolor väljer bort elever som är stökiga – läs: för att de inte är lönsamma – så ojar sig nu både politiker och media. De som tidigare sjungit konkurrensutsättningens LOV.

Nu är det inte specifikt friskolorna som är bovarna utan orsaken är det så ofta hyllade ”peng-systemet”. Något som politiker uppfann till att öppna för konkurrens från ”marknaden”.

Det gäller alla områden där du som användare får en ”peng ” satt på dig,  för att sedan själv söka utförare. Till och med inom LSS används detta system fast du uppenbart inte själv (oftast) har förmågan eller möjligheten att välja.

Vi ser avarterna inte bara i friskolor utan även i primärvården, i daglig verksamhet LSS, etc.

Erfarenheter av pengasystem inom de flesta områdena visar att de redan starka vinner medan de svaga är förlorarna!

De med stora problem som enligt våra lagar och riktlinjer skall prioriteras först blir istället Svarte Petter!

Observera att jag inte menar att privata alternativ är sämre utförare.  Kritiken är bara att de av ekonomiska skäl väljer bort personer där ”pengen” är för lågt satt.

Min huvudkritik är mot politiker som låter ”peng-systemet” växa trots att det uppenbart misslyckats. Det har ju till och med Maria Larsson erkänt i denna artikel:

http://upphandling24.idg.se/2.1062/1.530294/lov-bast-i-medelstora-kommuner

Social tagging: > >

2 Responses to Peng-systemet skapar Svarte Petter!

  1. Eva-Mari skriver:

    Jag såg en bild på Facebook som var väldigt talande, det stod;

    ”För hundra år sedan auktionerade man bort barn, gamla och sjuka så att den som begärde minst i ersättning fick ta hand om dem…
    precis som nu”

  2. Roger Lindblom skriver:

    Det är ett väldigt ståhej om detta att friskolorna väljer elever. Det historiska minnet är kort. Har man redan glömt att detta var vad de kommunala grundskolorna gjorde långt innan det var tal om friskolor och skolpeng. En elev med utvecklingsstörning var närmast chanslös om hen ville gå i vanlig klass utan skrevs in i särskolan vare sig eleven eller föräldrarna ville det. Detta var helt lagligt. Då var dock massmedia tysta som graven och såg inget fel i! Vilket inte hindrar att det är bra att denna debatt kommit upp nu.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: