Vad är Habilitering?

Habilitering finns definierat i Hälso- och sjukvårdslagen. Det definieras som verksamhet som kan tillkomma vissa personer med varaktiga funktionsnedsättningar, utöver ordinarie sjukvård – en ”plusresurs”. De övergripande målen för habiliteringen är att bidraga till att personen kan leva ett självständigt liv som fullvärdig samhällsmedborgare – att bidraga till ”autonomi och delaktighet”.

Habilitering som verksamhet innebär åtgärder för anpassning av barn och ungdomar med funktionsnedsättning, eller deras omgivning, för att möjliggöra ett dagligt liv och arbetsliv. Habiliteringsinsatserna kan fortsätta upp i vuxen ålder.

Habilitering är ett samlingsord för åtgärder som syftar till ett vanligt liv för en person som fötts skadad eller skadats under tidig ålder 0-16 år. Det kan handla om åtgärder för att underlätta, förbättra eller kompensera till exempel kommunikation och förflyttning.

Yrkesgrupper som frekvent förekommer inom habilitering är sjukgymnast, dietist, sjuksköterska, arbetsterapeut, logoped, habiliteringsassistent, kurator, läkare och psykolog.

Social tagging:

En kommentar till Vad är Habilitering?

  1. angelica mörner skriver:

    Först vill ja tacka för en trevlig helg i med er ipå hotelet bilinge hus Mycket tankar ja fick på tåget hem hur dömde läkaren för när dom sa utväcklingstör? alla kan ha inlärning på sitt vis ja tycke nu att vi i linköping ska ta och forskar lördag på fortsat hjärnan ja ska fråga lite fölk men nu ber ja om ett varmt tack för en bra helg

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: