Vad är rätt LSS-beslut?

Vi som är aktiva inom området ställer oss nog denna fråga ganska ofta!

Vi har i Länsförbundet gjort 3 olika studier och rapporter (läs här och här och här) om olika LSS domar i förvaltningsrätterna och hur dessas domare diskuterar och dömer.

Det är väl en underdrift att påstå att det finns en hög grad av rättsosäkerhet för den enskilde som tillhör LSS-gruppen!

Jag vill påstå att utfallet av de många domar där våra kommuner ”velat undersöka lagligheten” har inneburit en ökad grad av ”nedmontering” av LSS – en lag som 1993 tillkom för att ge en liten utsatt grupp ett extra lagskydd för att de skulle få goda levnadsvillkor och ett liv som alla andra.

Det pågår en våg av omvärderingar av beslut och avslag av LSS-insatser runt om i Sverige. Vi läser och hör kanske mest i media om Försäkringskassans märkliga omprövningar av personlig assistans, men det pågår parallellts när det gäller andra insatser i LSS hos många kommuners bedömare/myndighets – kontor.

Även om jag och många med mig inom intresseorganisationerna tycker att både domstolarnas och myndigheternas beslut ofta är fel utifrån LSS-lagens målsättning, så behöver det kanske tyvärr inte vara rättsligt fel.

Då kommer jag till min rubrik: ”Vad är rätt?”

Är tolkningen att det är rätt så länge det inte är bevisat olagligt?

Eller är tolkningen att det skall vara rätt även etisk och moraliskt?

Min ståndpunkt i denna fråga kan ni läsa på det äldre inlägget: ” Fundamentala begrepp som bör styra LSS.”

Reclaim LSS!

Social tagging: >

4 Responses to Vad är rätt LSS-beslut?

 1. Ingrid Dalén skriver:

  Jag upprepar den uppfattning som jag har redovisat tidigare. <LSS målsättning beskrivs på ett grundligare sätt i de s.k. förarbetena, dvs i prop. 1992/93:159. Det måste betyda något att regeringen uttalar en målsättning på det sätt man gör. Men varför blir de vackra orden då inte styrande för de domar som fälls? Tvärtom går de ju ofta stick i stäv mot uttalandena. Vi måste bringa klarhet i hur det kan gå till på det sättet.
  Frågan kan ställas t.ex. i regeringens handikappdelegation. Eller till en erfaren jurist. Utnyttja alternativt båda möjligheterna men gör det snabbt för det brådskar sannerligen.

 2. Ann-Charlotte Granström skriver:

  Mycket klokt skrivet. Det brådskar verkligen!

 3. Diana skriver:

  Eller ställ helt enkelt frågan, vad de tänker använda pengarna till. Om inte våra barn behöver stöd så vem behöver det då?

 4. Mai Eriksson skriver:

  Enligt min uppfattning har LSS lagen tillkommit just för att personer med utvecklingsstörning inte automatiskt,i vårt rika samhälle, har rätt till ett liv som andras.
  Inte annat jag förstår borde/ska varje beslut som myndigheten i en kommun tar prövas mot ”innebär ett ja – ett möjligt liv som andras eller innebär ett nej att detta möjliga liv förvägras vederbörande”.

  Den bedömningen verkar aldrig komma upp på agendan, vare sig hos myndigheter eller i nämnders beslut.

  Det vi vill i vår lokal FUB förening är att Lagen och dess mål, uttryckt bl.a.i förarbeten till lagen, ska följas. Vi begär faktiskt varken mer eller mindre.
  Är det verkligen orimligt år 2013?
  Är det rimligt att domar, som i första hand verkar ta hänsyn till ekonomi, ska vara det som bestämmer?

  I vår kommun har man råd att hissa en flagga för 70 000 kronor för ett kungabesök men Thomas får inte åka och bada en gång i veckan som han så väl behöver.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: