Vad är en överförmyndare?

Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Överförmyndaren är behörig myndighet för de omyndiga och de huvudmän som är folkbokförda i kommunen.

Överförmyndarens tillsyn skall skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi och som av denna anledning har en god man. Överförmyndaren skall ibland ta ställning till och godkänna vissa rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare utför för den enskildes räkning.

Överförmyndarens uppgift är vidare ha tillsyn över föräldrar som förvaltar pengar för minderåriga barn. Det kan t.ex. vara fråga om förmögenhet som barn erhållit som arv eller gåva eller medel som barn erhållit i försäkringsersättning.

Tillsynen utövas normalt sett genom granskning av de redovisningar som gode män/förvaltare/förmyndare lämnar till överförmyndare vart år.

Läs mer på Föreningen Sveriges Överförmyndares hemsida

 

 

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: