Maktobalans i LSS mm.

Jag läste just en ledare i DN idag. Den handlar om DO, men kan i vissa slutsatser överföras även till det område jag skriver om har på FUBbloggen, LSS.

Då här skriver DN i sin ingress ” Det är möjligt att DO löser ett och annat diskrimineringsproblem. Men i gengäld har myndig­heten skapat ett allvarligt rättsproblem.”

När DO kommer med sina resurser mot en ensamföretagare finns inte mycket annat att göra för dessa än att lägga sig platt, acceptera förlikning. Det skulle inte behöva vara något problem om det vore så att DO mestadels har rätt. Men i de processer där DO möter andra stora organisationer förlorar DO fler än hälften!

Vidare skriver DN ” Diskriminering utgår från en maktobalans. Syftet med lagarna måste rimligtvis vara att komma till rätta med denna obalans.”

Samma maktobalans finns för personer med funktionsnedsättningar när de träffar kommunens LSS-handläggare för att diskutera sina individuella behov och få ta del av de insatser som LSS lagen föreskriver. De får allt oftare avslag i sin ansökan och ett medskick att om du inte är nöjd skall du överklaga till Förvaltningsrätten.

Den lilla svaga personen med ofta svåra funktionshinder skall endast med hjälp av sin gode man eller förälder (eller ännu märkligare med hjälp av LSS- handläggaren som just avslaget din ansökan) möta kommunen stora juridiska resurser i domstol. Snacka om obalans!

Det har ju också visat sig att den lilla människan nästan alltid förlorar till slut i en långdragen rättsprocess (Se våra rapporter här på sidan om inlägget). Jag har också skrivit om detta i ett inlägg jag kallade ”Cynism isf humanism i tolkningen av LSS”.  Troligtvis är det nu så att det som ovan kallas förlikning i DO fall uppstår i LSS då alltfler med funktionshinder inte orkar eller känner det som meningslöst att överklaga!

Kommunerna har satt i system att avslå och överklaga i domstol ”för att få juridisk vägledning”. Och tyvärr med hjälp av sina större resurser och domstolar som gärna faller för andras juridiska språk så förlorar den lilla enskilda personen utan juridisk hjälp.

Läget har blivit så kritiskt att ISF tog upp rättsosäkerheten i media nyligen, vilket jag skrev om i mitt inlägg ”Rättsäkerheten i LSS mm.”

Vi har uppenbart statliga och kommunala myndigheter som utnyttjar maktobalansen till att ”köra över ” sina små enskilda medborgare!

År det den demokratin vi vill ha i Sverige?

Har ni förresten noterat att Sverige fått sin första kritik från FN att de inte följer ”FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar”. Följ länken här.

Social tagging: > >

En kommentar till Maktobalans i LSS mm.

  1. Willy Engebrethsen skriver:

    Denna maktbalans är kanske något för FN att titta vidare på. När kommuner medvetet tillämpar en i grund och botten bra lagstiftning på ett uppenbart icke tänkt sätt så är detta inte bättre än de kriminella som utnyttjar assistansreformen.
    Kommunernas agerande är rättsvidrigt och regeringens underlåtenhet att agera är anmärkningsvärd!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: