Vad är skillnaden mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå?

Begreppet ”goda levnadsvillkor” i LSS jämförs ofta med ”skälig levnadsnivå ” i SoL (Socialtjänstlagen som gäller oss alla). Ibland tolkas dessa som lika, dvs. att ordvalet inte har någon påverkan på insatsens omfattning och kvalité. Naturligtvis är det en skillnad då skälig och god inte är synonymer.

Ex. synonymer till skälig: rättvis, befogad, rimlig, resonlig, lagom, måttlig, tillräcklig.

Ex. synonymer till god: utmärkt, värdefull, riktig, gedigen, förträfflig, förstklassig, förmånlig, fördelaktig, betydande.

De båda orden har som synes stora skillnader i språklig betydelse, där ordet god har en mer positiv innebörd än ordet skälig. I allmänna ordalag skulle man därför kunna säga att goda levnadsvillkor är ”bättre” än skälig levnadsnivå. Vi måste därför också tro att bedömningar enligt LSS, som utgår ifrån goda levnadsvillkor, ger mer omfattande insatser än bedömningar enligt SoL, som utgår ifrån skälig levnadsnivå.

 

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: