Vad är skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder?

Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som kan uppstå efter sjukdom eller till följd av medfödd eller förvärvad skada. Funktionsnedsättningen kan vara av bestående eller övergående natur.

Funktionshinder är när funktionsnedsättningen leder till hinder eller begränsning i relation till omgivningen och/eller miljön. Det är således den omgivande miljön som gör en person funktionshindrad. Olika anpassningar och hjälpmedel kan sedan minska eller ta bort hindret.

Social tagging:

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: