Hur påverkar våra attityder våra beslut?

Inga beslut är helt objektiva. Ett beslut grundas på de objektiva regler som finns (juridik/allmänna värderingar) men påverkas av vad vi tycker (attityder) och detta tillsammans bestämmer hur vi gör (agerar/beslutar).

Skillnaden mellan värdering och attityd är att en värdering är vår synpunkt om vad som är rätt och fel eller vad som är viktigt, medan attityd är vår medvetna eller omedvetna uppfattning om något, som oftast baseras på våra tidigare erfarenheter. Fördomar är en typ av attityder där vi övertagit färdiga åsikter och inställningar om en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta starkt negativt färgade, men även onyanserat positiva fördomar förekommer.

Beslutet påverkas av tillskrivna egenskaper, dvs. ålder, generation, kön, inkomst hushållstyp, social gemenskap, organisatorisk tillhörighet (parti, kyrka, intresseförening, yrke) mm. Och av förvärvade egenskaper, dvs. den kunskap man på olika sätt förvärvat som underlag för värderingar och attityder till en fråga.

En vetenskaplig teori utgår ifrån antagandet att individen vanligtvis agerar för att se till att beteenden överensstämmer med sina attityder, detta för att individen ska kunna vidmakthålla inre balans i sin bild av den sociala verkligheten.

Vi förvånas och ibland förfasas över hur andra tänker utan att fundera på varför och varför just vi förfasas, dvs. att det speglar olika attityder.

Problem uppstår när personer som förväntas fatta helt objektiva beslut, typ LSS-handläggare, domare och nämndemän, inte gör det. Det är ju som jag skrev i första stycket en omöjlighet, vilket vi noterat ett antal gånger här på fubbloggen. Det bir ett ännu större problem om det sker i HFD och blir prejudicerande.

Jag har inget bra svar hur vi kan undvika detta. Har ni?

För de personer som berörs av tvångsflyttning, indragen kontaktperson och nej till ledsagare är detta en förklaring, men absolut ingen bra tröst eller ursäkt!

Social tagging:

2 Responses to Hur påverkar våra attityder våra beslut?

 1. Diana skriver:

  Nej inte är de objektiva, och de har god hjälp av jurister. Juristerna har till uppgift att lyfta upp behoven inte funktionsnedsättning. Utan behov..

  Jag har ännu inte sett ett domstolsbeslut, men jag misstänker att bakom de här besluten ligger ICF. Medan handikapp organisationerna skriker sig blåa i ansiktet om att varken ICD eller ICF får användas utan att vi finns med i tolkningen, så fixar man det på annat håll.

  Genom att systematiskt ge avslag för att testa besluten i domstol för att kunna få juridiction på dem. Är det någon som har möjligheter att få tag i ett sådant domstolsbeslut, för om vi jämför det med ICF så tror jag nog att vi kommer att hitta källan till deras beslut och detta utan oss som frågan berör. Nu just nu pågår en annan studie där man köper en privat firma till att göra analys studie på människor med funktionshinder och deras konsumtion. Jag lägger inga värderinga i det, men jag är oerhört frågande till detta och hur handisam förklara detta.

 2. Harald skriver:

  Politikers tystnad och brist på handling måste vi kanske uppfatta som en tyst acceptans från dessa för den nedrustning av LSS som uppenbart pågår.

  Vad det speglar för människosyn blir en tolkning utifrån våra personliga värderingar och attityder.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: