Fundamentalism eller humanism i tolkningen av LSS?

Ordet fundamentalism uppkom i början av 1900-talet som beteckning för en bokstavlig tolkning av Bibeln. Begreppet fundamentalism har emellertid allt mer kommit att få betydelsen bokstavstrogen samt dogmatisk och appliceras idag även på andra ideologiska inriktningar.

Bokstavstro är att tro på den exakta ordalydelsen hos en text.  Bokstavstro ställs då emot en kontextuell förståelse av textens innebörd, dvs. tolkning utifrån det sammanhang texten skrevs i.

En dogmatiker är en formalist och principryttare. Vi använder oftare synonymen byråkrat.

I våra undersökningar av domar i förvaltningsrätterna skulle, utifrån vad vi sett, vi kunna kalla domstolarna fundamentalistiska och inte som vi önskar logiskt tänkande med humanism.  De utslag vi läst bygger inte sällan på bokstavlig tolkning av lagtexten i stället för en kontextuell tolkning med den övergripande målsättningen i LSS som vägledning.

Nyligen blev jag varse att förbehållsbelopp inte bara räknas olika i våra kommuner, utan också att vissa kommuner inte applicerar detta alls på funktionshinderområdet LSS. Orsaken till detta är att lagtexten är baserad på att särskilt boende skall debiteras från kommunen som en avgift. För boende enligt LSS har kommunerna av egna ekonomiska orsaker valt att kalla avgiften hyra. Det har  visat sig få negativa konsekvenser som att de boende i vissa kommuner (efter en dom i RR numera HFD) kan påföra extra hyra för gemensamhetsytor i gruppbostäder. Vad jag nu upplystes om var att vissa kommuner av samma skäl har tolkat lagtexten i 19 § LSS Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov” och som definieras i SoL 8 kapitlet 6 §  ”Avgifterna enligt 5 § får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp)”, så bokstavligt att det inte gäller hyra utan bara avgifter! Det kan man kalla fundamentalism, eller hur?

Många hyror ligger fortfarande under de 6200 sek/mån som FK satt som tak för särskilt bostadstillägg. Flera kommuner med högre hyror har kvar eller har återinfört KBH. Många kommuner behandlar helt riktigt hyran som en avgift i beräkning av förbehållsbelopp. Detta tillsammans gör att vi inte har sett så många enskilda fall som hamnat till försörjningsstöd ännu. Bara det att risken finns borde dock föranleda riksdagen att ändra texten i LSS! Jag såg att detta påpekades i LSS utredning ”Möjlighet att leva som andra” redan 2008, men det har som mycket annat där lämnats utan åtgärd. Kanske för att de ansvariga inte har kunnat tolka vad orden innebär?

Reclaim LSS!

Social tagging: >

En kommentar till Fundamentalism eller humanism i tolkningen av LSS?

  1. Maj-Britt Lind skriver:

    Bengt Göransson berättade på Intra-dagarna att Olof Palme använde det gammelbibliska ordet Orättfärdig inte orättvist. Jag kan hålla med om att orättfärdigt att inte låta vår grupp få del av lagen som den är tänkt. Möjlighet att leva som andra.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: