Budget eller anslag?

Som företrädare för en grupp personer, som allt mer har kommit att betraktas som en kostnad i stället för normala kommuninnevånare, blir jag arg över det falska vokabulär som används i debatten när besparingar på dessa redan utsatta personer skall motiveras.

Det är irriterande att höra politiker i kommunen på fullt allvar förklara sina plötsliga tokbesparingar med ett av nedan:

 • Budgeten är överskriden
 • Vi har en kraftig budgetavvikelse
 • Vi måste spara för att klara budget
 • Pengarna är slut
 • …..eller något liknande.

Verkligheten är oftast något av detta:

 • Man har ”glömt bort” inflation och andra mer eller mindre kända kostnadsökningar
 • Man har inte tagit med volymökning, t.ex. fler brukare
 • Inställningen är att ”det får inte kosta mer” (utifrån det felaktiga ”vi har inte råd”)
 • Man har fått ett anslag från kommunledningen
 • I undantagsfall har det uppstått oförutsedda kostnader, för vilka i en kommun borde finnas reserver centralt.

Definitionen på budget är din bästa professionella gissning av en kostnad eller intäkt vid det tillfälle du budgeterar. I listan ovan är det bara den sista ”oförutsedda kostnader” som kan accepteras som en ”budgetavvikelse”. Allt annat är felaktig budgetering, dvs. oprofessionell ekonomiarbete.

Definitionen av anslag är en summa pengar som delas ut till en myndighet eller annan institution, vanligen från stat eller kommun.

Det senaste exemplet som vi redogjort för här på bloggen är Lotta Edholms utspel om att Stockholms skolor får sänkt ersättning för barn med särskilda behov. Ersättningen sänks med 25 procent för årets tre sista månader. Anledningen sägs vara att andelen barn med behov av särskilt stöd har blivit så många fler än vad staden räknat med i sin budget.

Det ännu mer uppseendeväckande är hennes uttalande på reporterns fråga ”Hur ska skolorna klara sig de här tre månaderna?”. Hennes svar var ”Man får väl utgå från att skolor har en budget som man lägger för ett helt år och att man tar höjd för att det kan hända saker under resans gång.” Så en liten skola skall till och med budgetera för ”oförutsedda händelser”! Men stora kommunen kan inte budgetera för en troligtvis normal (trenden har ju funnits i flera år) volymökning. Vilken logik finns i detta?

Det är märkligt att kommuner fortfarande 2012 arbetar efter anslagstänk? Och än mer irriterande att de kallar det budget!

Social tagging: > >

2 Responses to Budget eller anslag?

 1. Britt-Inger halvorsen skriver:

  Ja snacka om dubbelmoral, lätt att ta bort pengar från dem som ej kan protestera.
  Vi ska alla ha möjlighet att leva ett gott liv och få bra undervisning i Sveriga. De som är arbetsföra och har arbete ger ju skatteinkomster som ska vara till för samhällskostnader, inte gå till en massa fester som det stått om i tidningarna den senaste tiden, eller varför inte: FEST FÖR ALLA <3 Hälsningar Britt-Inger

 2. Harald skriver:

  Om de här barnen med särskilda behov inte får en bra skola, så hamnar de med stor sannolikhet i tidigt utanförskap. Hur stämmer det med arbetslinjen?

  Politikerna motverkar varandra, men konstigt nog är jag inte förvånad……

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: