Det är en skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå!

I LSS 5 § och 7 § anges att målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och tillförsäkras goda levnadsvillkor. Detta innebär att målet med LSS är att personer med funktionsnedsättning inte skall ha sämre levnadsvillkor än personer utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder i sin omgivning.

Goda levnadsvillkor innebär en högre kvalitet än skälig levnadsnivå.

Som exempel på detta kan man jämföra hemtjänst enligt SoL och personlig assistans enligt LSS. Personlig assistans enligt LSS ger stora möjligheter för brukaren att välja assistenter, bestämma vad assistenterna ska göra samt när och var assistansen ska utföras, t.ex. hemma, ute, på arbetsplatsen, hos vänner. Vid utformningen av insatser enligt LSS skall den enskilde ha stort inflytande och självbestämmanderätt.

Skälig levnadsnivå enligt SoL ger inte samma starka rätt för den enskilde att ställa krav på innehåll och utformning av insatsen.

Vi ser ofta diskussioner om hur dessa begrepp skall tolkas och förstås. I LSS förekommer inte några klara definitioner eller riktlinjer för hur begreppen ska tillämpas. Det har skapat problem i förvaltningsdomstolarna som jag tycker ibland likställer goda med skälig, trots den övergripande intentionen i lagen som beskrivs ovan i första stycket.

 

Ett sätt att få att få en fördjupad förståelse för de båda orden och deras innebörd är att titta på de synonymer som finns till respektive ord. I Synonymordboken anges följande synonymer:

Skälig: billig, rättvis, befogad, berättigad, rimlig, resonlig, hovsam, lagom, måttlig, resonabel, moderat, tillräcklig, förnuftig, giltig, adekvat

God: bra, utmärkt, värdefull, riktig, oklanderlig, felfri, solid, gedigen, äkta, rejäl, förträfflig, förstklassig, prima, förmånlig, fördelaktig, gynnsam, fin, inbringande, inkomstbringande, lukrativ, säker, betydlig, betydande, riklig, rågad, redig, ansenlig, rundlig, styv.

 

De båda orden har som synes stora skillnader i språklig betydelse, där ordet god har en mer positiv innebörd än ordet skälig. Man kan därför säga att goda levnadsvillkor är ”bättre” än skälig levnadsnivå. Man kan därför förutse att bedömningar enligt LSS, som utgår ifrån goda levnadsvillkor, ger mer omfattande insatser än bedömningar enligt SoL, som utgår ifrån skälig levnadsnivå. LSS skall därmed ge en högre levnadsstandard. Man kan förstå att SoL endast tillgodoser de basala behoven, medan man genom LSS även skall få det där ”lilla extra” som ger ett verkligt gott liv. Detta bekräftas även bland annat i statliga utredningar ”SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra”.

Vi ser dock varje vecka hur begreppen sammanblandas ”efter eget huvud”, ibland säkert oförskylt att man inte förstår skillnaden, men lika ofta av en uppenbar vilja att snåla på bidragen.

Det är dags att myndigheter inkluderande domstolarna lär sig skillnaden mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå och agerar därefter!

Reclaim LSS!

Social tagging: > >

7 Responses to Det är en skillnad mellan goda levnadsvillkor och skälig levnadsnivå!

 1. Mai Eriksson skriver:

  Ack om det vore så väl att de kunde lära sig skillnaden

 2. Harald skriver:

  Som i all inlärning handlar det i första hand om att vilja!

  Om vilja och intresse saknas så hjälper inte ens lagar, än mindre annan information och/eller debatt.

 3. Maj-Britt Lind skriver:

  SoL- insatser är ämnade under en kort tid av livet. LSS-insatser är mer långvariga insaser-hela livet för det mesta.
  Ack, så okunniga och historielösa många myndighetspersoner är.

 4. Mai Eriksson skriver:

  Jag är förälder och har fått gå den svåra vägen med pröva och pröva om men jag har inte haft några som helst bekymmer med att läsa in lagen och dess kommentarer. Som Lotta i vår styrelse återkommande säger ”Men hur svårt kan det va?”

  Men det är den tysta agendan, pengarna, som bestämmer, inte lagen.

 5. Göran skriver:

  Har i dagarna fått en dom från förvaltningsrätten, där man avslår vår överklagan om tillfällig utökning av assistans för vår son vid semesterresa utomlands. Motiveringen i avslaget är att han tidigare under året fått tillfällig utökning i samband med semstervecka i Sälen. Han har därigenom varit försäkrad goda levnadsvillkor. Så enligt Falköpings kommun och förvaltningsrätten i Jönköping ingår det inte i goda levnadsvillkor att kunna följa med sina föräldrar och syskon på mer än 1 veckas semester om året. Ska det kallas att kunna leva som andra? Vilka andra familjer tvingas lämna kvar ett barn när man åker på semester? Vår son är beviljad assistans all vaken tid, skola och kortidsvistelse tid borträknat. Problemet blir när vi åker bort under tid som han skulle varit på korttids, vilket han är ca 2 dygn i veckan. Då saknas timmar som inte ersätts. Ska lösningen vara att vi säger upp korttids och istället beviljas assistans även för denna tid. Samma kostnad för samhället men sämre för oss som då inte får den avlastning som det innebär när han är på korttids.

 6. Per Eriksson skriver:

  Varför ska det vara en skillnad?
  Jag som har en lättare funktionsnedsättning har ett mycket begränsat behov av insatser, men de är inte mindre viktiga för mig för att kunna leva ett någorlunda normalt liv. Varför ska kvalitetsnivån på de insatserna vara lägre än för de som har behov av mer omfattande insatser enligt LSS?
  Jag kan nästan tycka att lagstiftningen här diskriminerar oss med lättare funktionsnedsättningar, vilket i så fall inte är förenligt med diskrimineringslagen.

 7. Mona Hansson skriver:

  Ja väldigt trist att man inte kommit längre i både tolkning av lagstiftning av skillnaden
  mannan ”God levnadsnivå” och Skälig levnadsnivå” verkar som man kan tolka
  lagar som man vill och att pengar skall
  styra och snålas in på denna grupp som
  har det nog tufft . Verkligen diskriminerande,
  enl. mitt sätt att se på det.

Trackbacks/Pingbacks

 1. reclaimLSS » Skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor
Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: