LSS är för dyrt?

Det är budskapet våra kommuner och SKL gärna vill sprida. Målet är att staten skall ta över alla LSS kostnader inte bara de för personlig assistans.

Tyvärr blir detta en sanning för de oinvigda, vilket leder till det vi nu ser en långsam nedmontering av en bra  rättighetslag för ”de som behöver mera – för att få lika”, dvs. de allra mest utsatta personerna med grava funktionsnedsättningar. LSS skall enligt lagens  mål ge även dessa personer ”goda levnadsvillkor – ett liv som alla andras”.

Analyserar vi kostnadsutvecklingen så har de flesta insatserna, med hänsyn tagen till antalet personer som ökat med ca 2 % per år under senaste tioårsperioden, minskat i kostnad!

Den kostnad som ökat mest med ca 10 % per år under samma period och som snart står för halva totala LSS kostnaden är personlig assistans. Men merparten av denna kostnad betalas ju redan av staten!

De dyra insatserna för kommunerna är gruppbostad (bostad med särskild service) som står för omkring 60 % av kommunernas totala LSS kostnad. Därefter följer DV (Daglig Verksamhet) som står för knappt 20 %.

Bägge dessa kostandsökningar beror mer på samhällets allmänna utvecklig än på LSS.

DV´s ökning är helt (och lite till) en volymökning av antalet personer syselsatta. Det speglar samhällets oförmåga till att ge dessa personer med funktionshinder möjlighet till riktiga jobb!

Ökningen av kostnaden för gruppbostäder består till hälften av volymökning, men den andra hälften speglar bostadsmarknadens allmänt snabba kostnadsökning. Det blir hela tiden dyrare att bygga!

Att kommunerna och SKL skyller sina ökade kostnader på LSS är således att kraftigt slira på sanningen!

/Harald

Social tagging: >

5 Responses to LSS är för dyrt?

 1. Lennart skriver:

  Det är intressant att du tar udden av de argument som våra kommuner och SKL lyfter fram när man utan egentligt underlag skyller sina ökade kostnader på LSS-insatserna för att i stället sakligt och med relevanta uppgifter från ex. Boverket och Socialstyrelsen åtminstone försöka förstå orsakerna till kostnadsutvecklingen.

  I ett pressmeddelande från Handisam framgår att statistiken visar att personer med funktions-nedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt inom en rad områden; t.ex. till exempel arbetsmarknaden, media, folkhälsa och kultur. På http://www.handisam.se/uppfoljning presenteras via det uppföljningssystem som Handisam tagit fram statistik, fakta och analyser.

  Resultaten är nedslående men Handisam hoppas att genom att de synliggörs så leder det till en större vilja till förändring. Såväl staten, det privata näringslivet, kommuner och landsting har ett gemensamt stort ansvar att se till att utvecklingen går framåt.

  / Lennart

 2. Emanuel skriver:

  Viktig att ha i åtanke att kostnaderna per/person minskat. Det visar på att det är orimligt att driva tesen att LSS-kostnader ökar okontrollerat. Tyvärr ser man ju sådan beskrivningar lite för ofta i medierna.

  LSS-kostnader ökar för att fler personer får insats. Tyvärr blir man oroad att när kostnad per/person minskar så är det ett tecken på minskad kvalitet.

 3. Diana Fronaeus skriver:

  Ja, det är som jag säger, de vill göra sig av med LSS-lagen. Införa ICD10 och ICF till fullo. Ett instrument som kan användas även mot människor i besparingstider. Vi har socialdarwinister i alla politiska partier, men i den del syns de tydligare och tillåts ta plats. Vi måste börja prata även om det obehagliga…vi får inte låtsas om som det aldrig mer kommer att hända. För det kan det. Titta på inslagen om de för tidigt födda barnen, eller försäkringsbolag som menar varför ska vi behöva betala för de som vi vet kommer att bli sjuka och dö tidigare. De finns där hela tiden..de måste lyftas upp och kritiskt granskas. De är jätte farliga ifall de får jobba i det tysta.

 4. Diana Fronaeus skriver:

  LSS för dyrt.. De har ju inte gett människor som har och är behöriga till LSS något stöd över huvudtaget. De informera inte föräldrarna om deras rättigheter. När väl föräldrarna kommer på det så försöker de snärja sig i att man själv ska försöka se lösningar. Så hur kan det vara för dyrt. De får ekonomisk ersättning från staten, var har de lagt dem pengarna? Det är olika steg i den här processen, för det har varit en process. Man har antagligen väntat in att ICF skulle bli färdig. Det började med att man använde massmedian till att gå ut och tala om för befolkningen att de äldre blir fler och att vi måste se oss om efter en annan framtid. Därefter gick de till angrepp mot LSS och menade att den var för dyr. Jag förstod inte detta argumentet för i min ”låda” så minskade antalet människor som skulle ha haft rätten till LSS, men fick inte det. Man nekade av systematik.

 5. Diana Fronaeus skriver:

  Det är väl pga att Handisam synliggör detta som man vill lägga ner dem förstås. Jag mår sämre och sämre över den politik som idag förs och som har skapats. För det är INTE någon naturlig diskurs… Detta är i allra högsta grad en skapad diskurs.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: