Vad är Daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en LSS-insats som ska ge en meningsfull sysselsättning till dem som har beviljats insatsen. Syftet är att ge den enskilde stimulans, personlig utveckling och delaktighet i samhället. Dagliga verksamheter skiljer sig åt beroende på arbetstagarnas behov och förutsättningar.

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: