• Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

    Kontinuitetsprincipen har rubbats i grunden

  • Retoriken om LSS har gått överstyr

    Retoriken om LSS har gått överstyr

Boende

Boende

Läs artiklar om bostad enligt LSS
Läs mer
Ekonomi

Ekonomi

Läs artiklar om ekonomi
Läs mer
Politik

Politik

Läs artiklar om en politik för LSS
Läs mer
FAQ

FAQ

Läs vanliga frågor och svar
Läs mer
Senaste inläggen:

ReclaimLSS har inte gett upp kampen för de som omfattas av lagen.

Jag har bara tagit en paus. Inte för att jag är trött eller har gett upp, utan för att sajten inte fungerar optimalt. Den översvämmas av användare som har helt …

Har alla glömt de viktiga principerna i LSS?

Ni har förhoppningsvis noterat att jag uppdaterat de viktiga principerna i LSS här på ReclaimLSS. Vi som jobbar för att LSS ska följas av de som ansvarar för lagen ute …

Principen Delaktighet är en av grundpelarna i LSS

Delaktighet beskrivs i LSS som möjligheten för individen att, utifrån önskemål och behov, vara delaktig i samhället., med allt vad det innebär – från att rösta, vara aktiv i föreningar, …

Kontinuitet är en viktig princip i LSS

En grundbult i LSS är principen om kontinuitet, för att den enskilde ska känna trygghet i stödet. Principen om kontinuitet innebär att den enskilde eller hens familj ska kunna känna …

Vad säger principen självbestämmande i LSS?

Hur ska jag kunna utöva min rätt till självbestämmande, när jag är beroende av andra för att vardagen ska fungera? Hur ska jag påverka hur insatserna i LSS utformas för …

Vad säger LSS om principen jämlikhet?

LSS ska utjämna skillnaderna i levnadsvillkor mellan personer med stora funktionsnedsättningar och de som saknar funktionsnedsättningar. Vad står i LSS om jämlikhet: 5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja …

De grundläggande principerna i LSS

”Goda levnadsvillkor” och ”att leva som andra” är grundläggande för LSS. Varför är dessa principer så viktiga? Vilka andra grundläggande principer har stor betydelse för levnadsvillkoren för personer med svåra …

Lära dig LSS

Det saknas grundutbildning i LSS! LSS ingår inte längre som en obligatorisk kurs i Socionomutbildningen. Samtidigt blir det då arbetsgivarens skyldighet att ge denna vidareutbildning om det krävs för det …

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: