Lära dig LSS

Det saknas grundutbildning i LSS!

LSS ingår inte längre som en obligatorisk kurs i Socionomutbildningen. Samtidigt blir det då arbetsgivarens skyldighet att ge denna vidareutbildning om det krävs för det jobb man har. Det innebär att arbetsgivaren har ansvaret för att personer som ska arbeta inom LSS-verksamheter har relevant utbildning, där enligt min åsikt kunskap om LSS borde vara obligatorisk.

Hur lär jag mig då?

En variant är det jag praktiserade, läsa in allt underlag till LSS-propositionen samt själva texten i denna. Det blir cirka 2500 sidor text, 1989 års Handikapputredning och LSS-propositionen med förklarande text, samt de få uppdateringar i lagen som gjorts i efterskott.

Ett alternativ som HejaOlika erbjuder just nu är vad vi kallat ”LSS-skolan 2022”, som är på knappt 90 sidor text.

Om detta fortfarande känns för mycket, kan jag kanske rekommendera att man börjar med de grundläggande principerna i LSS som ger en tydlig översikt av vad LSS vill uppnå. Det är lektionerna 12 till och med 16 i LSS-skolan, totalt 20 sidor. Men för detta krävs ett öppet sinne – att vilja förstå!

Jag skrev i mina korta reflektioner till LSS viktiga principer:

  • Om de viktiga principerna i LSS fungerar – så fungerar lagen.
  • I stället för att diskutera och strida juridiskt – där den enskilde har svårt att hänga med, skulle vi enkelt kunna enas om de viktiga principerna
  • Med hjälp av principerna blir LSS lagen tydlig

Men naturligtvis krävs det att vi förstår varför LSS finns och vad som är målet med lagen, ett liv som andra med goda levnadsvillkor!

Mvh Harald

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: