Utan kunskap fungerar inga system

Just nu baktalas Lågaffektivt bemötande. Jag vet av egen erfarenhet att det är ett utmärkt system för att dämpa utåtagerande beteende hos individer som har sådana funktionsnedsättningar, att de inte alltid förstår vad som händer med dem eller runt omkring dem. Jag har lärt mig använda systemet efter många års träning.

Det vi nu ser är att det kanske inte fungerar lika bra på normalstörda som vill vara besvärliga och att det inte alls fungerar för lärare eller motsvarande som saknar kompetens och träning. De har kanske bara skummat av någon text, som vi oftast slarvigt gör av användarbeskrivningar till våra nyköpta apparater. Med grund kunskap och skepsis blir det pannkaka av våra försök till användning.

Vems är felet? Inte systemets utan de som slarvigt försöker nyttja det, kanske även på fel målgrupp.

Detsamma gäller principen självbestämmande i LSS. Den är väldigt lätt att missbruka om man är lat eller saknar kunskap om hur den ska fungera. Ibland undrar jag hur viljan är eller vilken annan dold agenda som finns. Ibland ska man nog fundera på att kombinera med en annan viktig princip i LSS, principen delaktighet i LSS.

Det största felet som görs i utövandet av både lågaffektivt bemötande och självbestämande som personal, är att använda någon sorts ”låt-gå” mentalitet. Att inte alls sätta några ramar och regler som ju gäller för oss alla andra. Det är ju egentligen självklart. Ingen i ett samhälla får ju göra allt som hen vill. Ibland undrar jag om personal på ett boende använder ursäkten för att de vill sabotera? Det är naturligtvis mycket enklare om jag som boendestödjare kan bestämma vad som ska göras med kommentaren ”något annat fungerar ju inte”.

Gränsen är naturligtvis väldigt skör, vilket kräver god kunskap och lång erfarenhet. Inte bara generellt utan även av personen du stödjer. Det är ju hela idén med LSS, att fokus är på varje individs individuella behov.

Social tagging:

7 Responses to Utan kunskap fungerar inga system

 1. Man blir förvånad över hur tvärsäkert vissa debattörer uttrycker sig när det är uppenbart att de inte har satt sig in i vad som menas med lågaffektivt bemötande. Man förvånas också över vilket utrymme de får i media.

  • Maria Holmberg skriver:

   Helena, kan det vara så att ju mindre man vet desto tvärsäkrare är man? Den som kan mycket har utrymme vara ödmjuk inför andras kunskap, eller? Det finns både mkt kunskap, okunskap, kompetens och inkompetens. Lätt föra samtal med den som besitter kompetens och ödmjukhet. Jag förvånas ofta nu över tvärsäkerheten. Personal inom LSS verksamhet som vet bäst och kan allt om min anhörige förvånar mig. Ingen kan allt och vet bäst. Dock har ingen har gått utbildning i Lågaffektivt bemötande. Det har jag. I enkla vardagssituationer finns mkt av högaffektivt bemötande. Man reflekterar inte ens över sitt beteende. ”Inkastad på rummet” ingår i det normala. Oavsett så ska alla bemötas på bästa sätt, dvs professionellt. Rätt sätt till rätt person! LSS ska tillgodose individuell behov, eller?

 2. Christer Pettersson skriver:

  Det finns många brister i den här frågan som öppnar sig för den som är slö. Bra att du tar upp problematiken. Vi får försöka saluföra det hela så gott det går lokalt och inte minst intern på FUB.

 3. Helen Borell skriver:

  Tack Harald.
  Flera har redan satt upp din artikel på anslagstavlan!

 4. Yvonne Malmgren skriver:

  Bemöta personer med neuropsykiatriska diagnoser.
  I nära relation och livserfarenhet vill jag påstå att kommer ”kaoset” i hjärnan och du far ut med aggression mot dessa personer fokuserar individen endast på din aggression. Inget annat. Sambandet mellan orsak och verkan rasar samman. För omgivningen är det mycket svårt att förstå dessa situationer med uttalande såsom att det ingår i uppfostran att sätta gränser här och nu. Personen har inte fått någon uppfostran.
  Sätta gränser och regler gäller för oss alla för att bli en ”god” medborgare.
  Sedan kräver olika situationer olika bemötande. Men att bemöta en människa när kaoset kommer i hjärnkontoret med våld eller aggressiva uttalande är dömt att misslyckas. Hårda lösningar får ofta destruktiva beteenden.

 5. Håkan Högberg skriver:

  Ibland älskar jag dig högt Harald Strand. Du förenar en känsla av återhållen vrede med djup saklighet. Vreden, ser vi ofta och många debattörer har stor sakkunskap men få kan förmedla detta som Harald. Här trycker han på vikten av äkta kunskap och hur oäkta kunskap kan skada och missbrukas.

  • Harald skriver:

   Tack Håkan!

   Ibland säger jag och några till i lokalföreningen ”det är ilskan som driver oss”. Att slåss för våra funktionshindrade vuxna barn i total motvind.

   Det finns ingen äkta ”allas lika värde” eller ens ”alla har ett värde” bland några partier idag, bara enstaka aktivister som också slåss i motvind och i värsta fall blir uteslutna från sina positioner. Idag är det populism som gäller i alla partier. Det som ger många röster räknas och små grupper som LSS-gruppen och liknande missgynnas för att inte säga förminskas i dagens egoistiska samhälle. De som redan har det bra får det bättre och de som har det dåligt får det ännu sämre.

   Solidaritet och humanism är ord som försvinner i det verkliga livet. Vi har bra lagar som våra nuvarande makthavare struntar i? Jag försöker påminna. Men det är en ständig kamp.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: