Okunskap skapar Besserwisser – inte kunskap.

Namnet Besserwisser kommer från tyskan och betyder direkt översatt ”bättre vetare”. Men det är knappast det vi menar idag utan snarare någon som vill framställa sig själv som allvetare. En som vet bättre än alla andra i olika ämnen, oftast många.

Som det står i Wikipedia är det ett pejorativ term där avsikten är att vara nedsättande eller förolämpande, för att förminska andra med avvikande mening.

Det finns ingen bra svenskt översättning, det som anges är ”viktigpetter”, men det känns inte helt rätt. Det finns något i arbetslivet som benämns ”härskarteknik” som brukar beskrivas i fem olika tekniker, att osynligöra, förlöjliga, undanhålla information, dubbelbestraffa samt påföra skuld och skam. Några av dessa är mer belsäktade med besserwisser.

Jag har träffat ett antal kommunala politiker och förvaltningschefer som jag plockat in fållan ”besserwisser” i hur LSS ska tolkas, men som visat sig ha en ganska grund kunskap. Det som jag upplevt som intressant är hur ökad kunskap, hos till exempel läkare och jurister leder till att dessa blir mer ödmjuka i sina uttalanden. De tvärsäkra uttalandena förbyts ofta i mer försiktiga, ju mer specialister de är.

Det har även drabbat mig. Ju mer insatt i LSS jag blir, ju svårare har jag att ge tvärsäkra råd. Det bygger naturligtvis på att LSS är en individuell lag där den enskildes behov ska var styrande och att alla personer har olika behov.

Jag har en viss förståelse för att beslutsfattare inom LSS inkluderande jurister i Förvaltningsrätten kan vara osäkra och gärna väljer att tolka efter vad som beslutas tidigare, så kallad ”rättspraxis”.  Det är som jag tror ni förstår inte rättssäkert, då LSS som individuell lag saknar rättspraxis. I stället borde alla beslutsfattare söka stöd i LSS principer som är tydliga. De är jämlikhet, självbestämmande, kontinuitet och delaktighet. Om du fortfarande är osäkert så fundera på vad LSS mål om ”ett liv som andra” innebär. Kort sagt, sätt dig i den sökandes situation. Vad skulle du själv tycka om du var i dennes situation.

Jag har några avskräckande exempel där beslutsfattare uppenbart inte gjort det utan valt tvångsflytta personer för att det passar kommunen. Glömde ni beslutsfattare att fundera hur ni skulle reagera  om det var ni själva som skulle tvångsflyttas?

Ett annat är att beslutsfattare bestämts sig för, trots att det absolut inte stämmer med lagen, att om du bor i gruppbostad ska du inte ha rätt till kontaktperson. Glömde ni då inte att ni själva inte bara umgås med arbetskamrater och grannar? Alla har rätt till egen god vän som inte är föräldrar, syskon, arbetskamrater och grannar. Någon som du kan skvallra med om just farsan, morsan och de dumma boendestödjare du har. Någon du inte behöver vara rädd för ska föra vidare skvallret – kort sagt en riktig kompis!

I många kommunala riktlinjer, som enligt lagen helst inte ska finnas och om de finns absolut inte får vara styrande, att de som bor på gruppbostad har rätt till 1 egen insats med personal 1 gång per vecka. Har ni beslutsfattare själva det så? En icke jobbrelaterad aktivitet per vecka? Jag tvivlar!

Valfrihet är ju viktig för oss alla i dagens samhälle. Vi har snart så många val att vi knappt hinner med. Men LSS gruppen, de med de största behoven är helt bortglömda. Du får till exempel inte välja var du ska bo eller med vilka. Finns säkert idag motsvarande problem i vissa städer med brist på bostäder för många oavsett funktionsnedsättning, men knappast för alltid i hela livet.

Beslutfattare bör nog fundera över sina egna och andras fördomar. Sätt er in i brukarens situation innan ni tvärsäkert säger vad som är bäst för hen. Vad skulle ni vilja i motsvarande situation? En oerhörd nyttig övning i ett liv som andra.

Med erfarenhet får du mer empati om du inte haft det medfött eller fått det i din uppfostran. Det är det som livserfarenhet brukar ge. I brist på livserfarenhet behöver personer som arbetar inom LSS verksamheter ett kunskapslyft. I samarbete med SKL har FUB begärt detta av staten i nästa budget – men det verkar inte ske.

Social tagging:

10 Responses to Okunskap skapar Besserwisser – inte kunskap.

 1. Håkan Mukka skriver:

  Huva mig, var ska allt sluta med
  ……….. man blir mörkrädd

 2. Yvonne Malmgren skriver:

  Harald, det är skrämmande.
  Något som förvånar mig är att vi har ett samhälle idag som utgår ifrån den enskilde individen. Vi har utvecklats till fullblodiga egoister. Solidaritetstänket är bortblåst. Men när det gäller LSS är det omvänt. Ett kollektivtänk vars lags visioner att sätta den enskildes individuella behov i centrum har förlorat all kraft och individen är så långt ifrån att få leva ett liv på sina villkor.
  Initialt präglades LSS av en oskriven gyllene regel:
  ”Om du som handläggare känner tvivel avseende goda levnadsvillkor, försök att sätta in dig i personens livssituation och tänk hur du skulle vilja ha det för att få din vardag att fungera. Då har du hamnat rätt.”

  När det gäller rättighetslagen LSS är kommunikationen envägs.
  Vi kan inte vrida tillbaka tiden. Men tänk om ifall att, rättshjälp för individen funnits med från start 1994. Jag är övertygad om att maktbalansen hade sett annorlunda ut.
  Det sägs att i en rättsstat är alla lika inför lagen. En mänsklig rättighet.
  Hur kan LSS vara en rättighetslag när det bara är myndigheter som har rätten på sin sida.?

 3. Thomas Juneborg skriver:

  Naturligtvis är det ett stort problem Harald om de som ska fatta beslut inte kan lagen men jag ska sticka ut här med en en annnan vinkling som många kan tycka är obekväm eller skrämmande.

  Tänk om den okunskap du skriver om många gånger helt enkelt bara beror på att höga beslutsfattare INTE VILL att handläggare och chefer på lägre nivå ska ha goda kunskaper om LSS intentioner, utan istället lära sig att hitta kryphålen? Det känns inte alls långsökt tycker jag. Ingen har väl glömt bort Kalla Faktas reportage för 4-5 år sedan om hur kommunerna anlitade föreläsare för att lära handläggarna att hitta kryphålen för att maximera antalet avslag.

  Jag är inte så naiv att jag tror att den typen av mycket ljusskygg verksamhet har upphört. Och då kommer följdfrågan – vem ser till att kommunerna och FK straffas för det? Svaret är givetvis ingen…

  • Yvonne Malmgren skriver:

   Thomas, helt rätt!
   LSS säger att personer med funktionsnedsättning ska få hjälp för att kunna leva så normalt som möjligt.

   Det var 2013, Kalla fakta TV 4 avslöjade hur kommunerna börjar vända dem ryggen – med hjälp av privata konsulter. De privata firmorna åkte runt och tjänade miljoner på att lära kommunerna att säga nej.
   Ny slogan blev ”Nej, till varje pris utan att direkt begå lagbrott”

 4. Vi lever i en tid där människor som inte är 100 procent arbetsföra bara ses som en belastning. Människovärdet är nedmonterat och allt mäts i pengar. Det skrämmer mig.

 5. Cecilia skriver:

  Väldigt bra krönika!
  Alla som arbetar med LSS borde utsättas för den sortens tankeövningar (i form av rollspel eller på annat sätt) som ett led i utbildning/vidareutbildning. Den gyllene regeln gäller självklart ALLA.
  Men jag tror tyvärr att det inte bara är så att vissa blundar av ekonomiska skäl utan att många faktiskt inte bedömer människor med olika funktionsnedsättningar med samma måttstock som andra. Det är en djupt rotad fördom: att man med vissa funktionsnedsättningar inte har samma behov – eller känslor för den delen.
  När en utagerande elev igår plötsligt slängde sig över min son i skolan, rev honom och slet sönder hans tröja nämnde läraren inte med ett ett ord hur han kunde ha upplevt den dramatiska händelsen. Det var som om det enda det handlade om var eventuell ersättning för en trasig tröja.
  När jag tog upp händelsen med rektorn svarade han att den inte spelade någon roll för min son!! Baserat på vad – att han inte kan berätta??
  Tänkte han tanken hur han själv hade reagerat om någon kastat sig över honom helt oväntat och rivit sönder hans kläder? Knappast.

 6. Cecilia skriver:

  Väldigt bra krönika!
  Alla som arbetar med LSS borde utsättas för den sortens tankeövningar (i form av rollspel eller på annat sätt) som ett led i utbildning/vidareutbildning. Den gyllene regeln gäller självklart ALLA.
  Men jag tror tyvärr att det inte bara är så att vissa inte vill se detta, utan att många faktiskt inte bedömer människor med olika funktionsnedsättningar med samma måttstock som andra. När min son igår plötsligt attackerades av en annan (utagerande) elev som också rev sönder hans tröja påstod rektorn att händelsen inte spelade någon roll för min son! Rektorn tänkte knappast tanken: Hur skulle jag känna om någon gjorde det mot mig?

 7. Ulrika Lindgren skriver:

  JA vi har långt kvar till de fundamentala krav, som Du Harald uttalade i TV efter ett program i Uppdrag Granskning, där man påvisade stora brister i boenden.
  VI får väl skrika ännu högre efter närvarande chefer med färre enheter att basa över, bättre utbildning till personalen samt i många fall en större personaltäthet.

 8. Yvonne Malmgren skriver:

  Var det bättre för 25 år sedan.
  Nej !
  Nej, Föräldrar till friska barn har fått det ännu bättre. Sverige har en av världens bästa föräldraförsäkring. Och ett generellt barnbidrag som varken pekar ut fattig eller rik.
  Nej, den medicinska utvecklingen har gått framåt. Idag behöver du exempelvis inte ha samma blodgrupp vid en njurtransplantation.
  Nej, Idag får två kvinnor eller två män gifta sig.
  Den här listan kan göras lång men- Var det bättre förr?
  Ja !
  Ja, det fanns en politisk vilja och engagerade tjänstemän/kvinnor.
  Ja, välfärden pekade inte ut personer med funktionsnedsättning som kostsam.
  Ja, det kom en rättighetslag som inte var insnärjd i juridiken.
  Ja, personer skulle med hjälp av olika verktyg(insatser) för första gången få bestämma över sina egna liv.

 9. Carin Fremling skriver:

  Inga besserwissrar, vi behöver kunniga människor!
  I söndags på P1 hörde jag en intervjun med Barbro Westerholm! Du är en sådan kämpe Harald som liksom Barbro ser och orkar fortsätta den tillsynes omöjliga kampen. Jag hoppas du också orkar fortsätta Harald! Tack för din erfarenhet och kunskap!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: