Individuell Plan enligt LSS

FUB har tagit fram en digital broschyr om Individuell Plan (IP) paragraf 10 i LSS.

Den är så viktig att jag kallar den ”11:e insatsen i LSS”.

Glöm inte bort denna insats paragraf 10! Alla som tillhör LSS-gruppen har rätt till denna insats. Låt dig inte luras av att handläggare på kommunen säger, att du redan har genomförandeplan. Genomförande plan ska alla verksamheter ha till exempel boende och DV det har SKL bestämt, men det är inte detsamma som eller ersätter Individuell Plan enligt LSS. Genomförande planer och även SIP är verksamheternas planer. IP enligt LSS är DIN PLAN. En som du styr helt enligt dina behov och önskemål. Syftet med IP är att ge individen delaktighet i de beslut som styr hens liv.

Alldeles för få har IP enligt LSS. Det beror naturligtvis på LSS-handläggarna, som ofta ”glömmer” denna rättighet! För att delaktighet och självbestämmande är jobbigt. Det är naturligtvis lättare och mer ”effektivt” att andra i verksamheterna får styra din dag. Men det är absolut inte ok! Vi måste ”uppfostra” våra LSS-handläggare.

Jag vill från egen erfarenhet peka på två problem som IP löser. Det första är kvalitén i dina insatser. Du kan nämligen som exempel tal om vilken utbildning dina boendestödjare ska ha, hur många promenader du ska ha, osv. Det andra är att du automatiskt får en årlig uppföljning där LSS-handläggaren måste vara delaktig. Ni bestämmer gemensamt vad som eventuellt måste ändras i dina LSS-insatser. Det ger den kontinuitet och delaktighet som lagen föreskriver.

Min uppfattning är att det också ger LSS-handläggaren den kontroll hen förutsätts ska ha.

När IP rullat på är det en vinst för alla!

Läs den här

Social tagging:

6 Responses to Individuell Plan enligt LSS

 1. Maria Holmberg skriver:

  Tack Harald! Kom exakt rätt i tid. Problem kan det dock bli att få en IP trots att jag framfört begäran. O agerande fr kommunen. Tänker att jag måste ha lång framförhållning då det många som min anhörige vill ska delta på mötet. Det är människor fr många olika professioner, fd anställda och vänner t ex. Alla har fulla almanackor och fullt upp. Så ett tips, ansök nu!

  Vad kan räknas som rimlig handläggnings tid vid ansökan om t ex att IP ska upprättas? Rimlig handläggnings tid ansökan ledsagare?

  Erfarenheter och tips IP viktigt dela då det är så få som har den? Behöver lyftas mer att IP är bra att ha.

 2. Yvonne Malmgren skriver:

  När jag började som LSS-handläggare-94 sa min chef (socialchef)
  ”Se till att alla får en individuell plan. Det är vårt verktyg för att kunna planera verksamheten framåt och inte bli överraskad över behov vi inte kände till, samt att den enskilde/företrädare får en överblick över sin vardag och framtid”

  • Marit Nordhag skriver:

   Så härligt! Sånt får man inte höra nu då? Varför har vi inte kommit längre?

   • Yvonne Malmgren skriver:

    Ett exempel där IP är ett värdefullt verktyg för kommunerna är LSS-boenden.
    Jag blir mycket förbryllad när jag läser att många kommuner har brist på LSS-boenden. Varför har man inte kunnat förutse och planera behov. LSS har ett fantastiskt verktyg IP för att hålla koll. I en individuell plan skriver man in beslutande insatser(ansvarsområde) och kommande behov. Med kommande behov har man framförhållning och kommunen behöver inte bli överraskad över att exempelvis Kalle, Petter och Lotta är vuxna individer som om 5-6 år vill flytta hemifrån. Och föräldrar/anhöriga kan känna sig trygga att det här är behov som kommunen känner till och planerar för. Precis som när man planerar förskola, skola i en kommun. Där har man väl koll på årskullarna eller..

    • Marit Nordhag skriver:

     Hej,
     hittade intervjun med dig i Assistanskoll och har läst den.
     Den tydliggör vad som händer i samhället och jag blir så illa berörd.

     Som du säger; människosynen kan ändras fort! Och då tror jag mest inom politiken. Inte bland befolkningen i stort, där har nog lss-reformen från början av 90-talet påverkat oss och efter ett tag tyckte nog de flesta att den var helt rätt och i tiden. Vi hade ett modernt, humanistiskt samhälle.

     Jag har arbetat inom lss i snart tjugo år och jag ser hur det backas bit för bit. Sådant som jag lärt mig och hävdat, såsom rätt till kontaktperson fast man bor i gruppbostad, antal lägenheter i en dito m.m. nu är historia. Och ändå finns det en lag?

     Läser Socialstyrelsens vägledande skrifter och tycker att de är bra, men de är väl som sagt bara vägledande/rådgivande och ganska tandlöst isåfall?

     • Yvonne Malmgren skriver:

      Hej Marit,
      Tack, för att du har läst!
      När jag började som handläggare-94 skulle vi ha ett ”humanistiskt tänk” Idag är det pengar som styr.
      När det gäller befolkningen i stort så upplever jag att de flesta bara känner till en insats i lagen, personlig assistans.
      När det gäller Socialstyrelsen är det som du skriver vägledande skrifter inte tvingande. Längre tillbaka när Socialstyrelsen var tillsynsmyndighet tror jag rapporter/skrifter hade en större tyngd i verksamheter.

      I nuläget är det av ännu större betydelse att ingen kan ta ifrån oss ”vårt tänk” som vi måste fortsätta att stå upp för och så frön till våra folkvalda politiker.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: