Betalda lobbyister – är det problem?

Det talas ibland om problem med avlönade lobbyister som går i regerings – och riksdagskorridorer. Det finns säkert skäl till viss oro för att vår demokrati påverkas.

Jag ser dock betydligt tydligare hur en fantastisk lag som LSS, som alla riskdagspartier röstade igenom 1993, utmanas och påverkas av starkare ”lobbyister” i form av anställda ledarskribenter i våra dagstidningar. Vi har ju som läsare glömt att nästan alla våra medier har en politisk agenda.

De introducerade ordet ”fusk” i assistansersättningen. De skrev om ”skenande” kostnader i LSS, även när detta inte fanns. De jämförde siffror utan hänsyn till inflation. De återanvända gamla siffror hej vilt. Ett tag skrattade jag och mina kollegor åt det, tills vi förstod deras negativa påverkan. De skriver regelbundet om ”budgetöverdrag” i kommuner och hänvisar ganska ofta till LSS. De fortsätter att sprida gamla siffror som att de är sanning, med målet att de så småningom ska uppfattas som så.

Det är ett massivt påverkansarbete som tyvärr verkar fungera.

Men precis som vi varnas för att tro allt på internet, så bör vi nog akta oss för ledarredaktioner i media, vars mål är att sprida sina ”rätta” åsikter. Du ska inte tro mer på det som skrivs i dagspressen än det som skrivs på internet. Du själv måste alltid värdera om det kan vara sanning. Ifrågasätt till exempel alltid när kostnader diskuteras i LSS. De har ju ingen plats i lagen. Sverige har objektivt sett råd med LSS. Enligt artikel 28 i Funktionsrättskonventionen har LSS gruppen rätt till samma ekonomiska utveckling som alla vi andra i Sverige, ständiga förbättringar och inte försämringar.

Ser vi till några av de begrepp som sprids:

Fusk finns som jag ständigt upprepar i alla bidrags och avdragssystem med 1-2 procent, viket gör att skattefusket är klart störst. I LSS handlar det säker om 1-2 procent även om Försäkringskassan bara kunnat redovisa 0,5 procent knappt. Det går således att hitta mer fusk i LSS som säkert kommer att slås upp stort i media! Man måste dock ifrågasätta varför just LSS valts ut och inte VAB, föräldraförsäkringen eller annat som där fusket är större. Slutsatsen blir ju lätt att det finns en politisk agenda, en ideologi hos de som skriver.

Budgetöverdrag är oftast en följd av medveten kostnadsstyrning av kommunernas ”regering”. De vill prioritera pengar till mer populistiska åtgärder. Eller så börjar man med att sänka skatten så att så att de prognoserade intäkterna inte räcker utan besparingar. Och då har media bäddat för minskningar i LSS-budget. Att det strider mot själva tanken att budget ska vara bästa gissning utifrån tidigare års utfall samt kända ändringar i prisökningar och ökningar i antal personer har man förträngt i sin önskebudget. När avvikelser upptäcks ska enligt de renlärigas budgetsystem ändras till ny prognos.

Ordet budgetöverdrag har blivit ett av de mest missbrukade, vars syfte är att få oss att tro att till exempel LSS-kostnaderna har skenat. Det är oftast inte sant utan är i de flesta fall en felbudgetering, en önskebudget långt ifrån ”bästa gissning”. Om man lägger en för låg budget medvetet så blir det naturligtvis ett överdrag.

Något annat som bör ifrågasättas är när ministrar och deras media lovar att LSS ska återtas, och när de gärna berättar om alla förbättringar som de gjort eller har i pipeline. Att du då inte känner igen dessa förbättringar är helt korrekt.

Att vara sanningsenlig är en svår konst. Särskilt om den sanningen strider mot din vilja och dina åsikter.

Social tagging: >

12 Responses to Betalda lobbyister – är det problem?

 1. Yvonne Malmgren skriver:

  Bra Harald,
  Har läst många artiklar som gjort mig beklämd.

  ”Det är varken lätt eller roligt att begränsa en assistans som människor vant sig vid, men hjälpen behöver koncentreras till de mest grundläggande behoven”, skriver en ledarskribent på Svenska nyhetsbyrån. Jag läste texten flera gånger och insåg hur lätt det är att skriva om mänskliga rättigheter som om de vore allmosor. Tänk att det ligger så djupt i vår tradition att funktionsnedsatta ska vara så tacksamma för vad det får. Människor som behöver lite mer för att få leva ett drägligt liv. Tänk om vi begränsade rätten för vård av sjukt barn, VAB. Från och med nästa vecka får inga föräldrar ersättning när barnen är magsjuk, förkylda med mera. En förskoleplats kostar cirka 160 000 kr/år. I Sverige finns det maxtaxa på ca 1300 kr /månad per barn. Tänk om subventionerna togs bort på förskoleplatsen. Nu kommer inte detta hända. Det skulle få för allvarliga konsekvenser för en stor grupp i samhället. Men en liten grupp i samhället kan vi med lätthet uttrycka oss om att det varken är roligt eller lätt att begränsa insatser. En liten grupp människor kan vi hänga ut som mycket kostsam eller spela ut mot en annan grupp som i stunden behöver stödet bättre. Personer med funktionsnedsättning ska vara tysta och tacksamma för vad de får. Så indirekt har dem inte samma värde som andra i samhället.

 2. Kajsa Råhlander skriver:

  Mycket bra Harald!

 3. Thomas Juneborg skriver:

  Klart det är ett problem Harald. Vi har en mindre armé med betalda ledarskribenter runt om i landet som driver en politisk agenda, ofta/de flesta tidningarna med högerperspektiv med krav på sänkta skatter, avregleringar etcetera. Antalet ledare skribenter som engagerar sig för assistansen är i förhållande till de som driver ovan nämnda agenda väldigt liten, för LSS som helhet och funkisfrågor generellt är gruppen ännu mindre. Följden blir ett stort demokratiskt underskott för vilka åsikter och perspektiv som förs fram. Det är extra allvarligt eftersom ledare skribenterna indirekt har mycket stor makt och i hög grad styr samhällsdebatten som i förlängningen har stor inverkan på de politiska besluten.

  Extra sorgligt blir det att så många tycka till journalister (det är det ledare skribenterna är) uttalar sig om en verklighet som de inte vet någonting om, d v s den verklighet vi lever i som berörs av LSS lagen, både vi som behöver hjälpen och anhöriga.

 4. Annika Eriksson Sinclair skriver:

  Bra Skrivet Harald.

  Har en person mig närstående som punktmarkerar dessa när dom dyker upp på ledarsidor i tidningarna,Även skriver denne person till tidningsägarna.Jättetråkigt att dessa har den dåliga smaken att skriva utan att ibland ens tagit reda på fakta.

 5. Kennerth Björn skriver:

  Bra Harald
  Jag har roat mig med socialförvaltningarnas budgetuppföljningar 2019. 7 av 8 kommuner i vårt län förväntar sig ett underskott på funktionshinder omsorgen. De flesta anger LSS som en orsak till budgetöverskridandena. Ett citat från en kommun; ” Ett mycket tungt, ej budgeterat ärende (SoL-beslut)belastar assistansbudgeten under 2019 med 2,4 miljoner kronor. Förhoppningen är att personen successivt ska tillfriskna och sedermera bli beviljad assistans enligt SFB.” Detta är en liten kommun så alla som läser detta vet vem personen är. – Osmakligt. Förhoppningsvis är det ingen utanför den inre kretsen som läser detta.

  Problematiken med lokaltidningarna är ett stort problem för mig. Jag är i princip bojkottad från debattsidorna. Jag nekas publiceringar med motivet att inlägget är för långt. Efter några veckor kommer mina tankar som en nyhetsartikel utan krav på saklighet m m från reporten. Jag har påtalat detta för ansvarig utgivare utan resultat.
  Men skam den som ger sig.

 6. Yvonne Malmgren skriver:

  Kennerth,
  Detta är mycket oroväckande !
  Har också läst i lokala tidningar om kommuner som går med underskott i sin budget och alla riktar kritik mot LSS.

 7. Harald skriver:

  Hej Yvonne och Kennerth,
  Ni läste väl vad jag skrev om budgetprocessen ovan. Om våra valda politiker inte vill avsätta tillräckligt med resurser till några av sina viktigaste ansvarsområden ”vård och omsorg” blir det naturligtvis ”underskott”. Eller så vill man inte se att kostnader faktiskt ökar för organisationer som sysselsätter mycket personal trots att vår s.k. inflation står stilla. Eller vill man som i Stockholm prioritera skattesänkningar så att man tvingar tjänstemännen till att minska budget trots att siffror och erfarenhet visar på att underskott – budgetöverdrag – då uppstår.

  Jag skrev en artikel på HejaOlika att ”Sverige har blivit kallare”.
  Problemen som uppstått är att de som tolkar lagen har en mindre humanistiskt syn, om jag utrycker det snällt! I den synen finns ingen garanterat plats för personer som på grund av sina stora funktionsnedsättningar är tvingade att leva på bidrag. Det är inte längre självklart att dessa personer ska ha ett liv som alla vi andra. Det är inte längre självklart att dessa personer ska ha en inkomst de kan leva på.

  Problemet är också att kommuner inte heller tycker att de ska följa LSS och erbjuda de insatser som lagen föreskriver. Istället utnyttjar man att det just nu är ok att angripa LSS. Liksom i media pågår en massiv jakt på LSS bland kommunerna. Jag har skrivit om det i många år här på sajten utan särskild stor respons, men nu blir det tydligare för många.

  Varken ni eller jag ger dock upp, eller hur?

 8. Yvonne Malmgren skriver:

  Harald, ge upp finns inte på min karta.
  Den generella välfärdspolitiken har byggt på att inte behöva ”peka ut” den som behöver stöd.
  Det som har hänt i nuläget är att denna grupp pekas ut varje dag i media. Vi måste fortsätta att få människor i samhället oavsett befattning att förstå att LSS-lagen är en del av välfärdspolitiken. Tillsammans måste vi fortsätta göra våra röster hörda så frön till att bryta denna utveckling och arbeta med förändringar där vi skapar ett mänskligt samhälle där alla får vara med på sina villkor.
  I nuläget kan vägen kännas lång men rullar vi igång ett tåg och fyller den med resenärer som åker genom vårt avlånga land kan resan skapa krafter som ingen kan stå emot.

 9. Harald skriver:

  Det här läste jag idag från några lokaltidningar i Småland, observera språkbruket från en ledande politiker i Vetlanda:

  Inspektionen för vård och omsorg kräver Vetlanda kommun på vite för att kommunen inte erbjudit LSS-platser.
  LSS-vård är svindyrt för kommunerna och ett fåtal fall kan sänka en hel sektorsbudget i en kommun av Vetlandas storlek. Nu handlar det om tre fall där personer med behov av LSS inte kunnat erbjudas plats i tid. Det handlar om krav på viten retroaktivt från augusti ifjol och vitesbeloppen är nu uppe på i storleksordning 1,5 miljoner kr. Vetlanda kommun vägrar dock att betala. Vi har bestridit viteskraven och hänvisat till att vi föreslagit tekniska nämnden att äska medel för att bygga ett nytt LSS-boende på Himlabackarna, säger Anders Bengtsson (m), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, i ett uttalande.

 10. Harald skriver:

  Nu är Micael Kallin ute och angriper assistansersättningen igen. Denna gång i Dagens Samhälle. Det är i princip samma artikel som han spred förra sommaren i Kvartal, Expressen m.fl. media.

  Skillnaden denna gång är att hans språkbruk blivit betydligt grövre även om slukhål var på gränsen redan då. Nu skriver han till exempel ”den orimliga och populistiska apartheidpolitiken (!) för funktionshindrade måste få ett slut”.

  Vad han menar med det framgår inte, men bara nyttjandet av ordet känns oseriöst. Jag har tidigare kommenterat förra sommarens inlägg som märkligt, där han bland annat blandar in sin egen funktionsnedsättning som drabbat honom, men som inte ger honom tillgång till förmånen assistans. Det känns som han missunnar andra det han inte kan få?

  Och för att bemöta honom igen, så ska vi inte ställa olika grupper med funktionsnedsättningar mot varandra! Då kan vi börja ifrågasätta även akutvården vem som ska få leva och vilka vi ska låta dö.

 11. Christer Pettersson skriver:

  Det är den här världen vi lever i, lobbyister inom miljö, omsorg, skatter klimat etc.
  Politiker som jagar makten och när de väl får den, vad händer då? Jo kampen fortsätter för att behålla den, inga misstag får göras -det är inte många väljare att vinna på att återställa LSS till vad den varit..
  Man tar inga långsiktiga grepp på LSS frågan trots att det finns en sån stor kunskap att hämta inte minst hos FUB och Harald Strand.Vinsten skulle bli att en avlastning av många kompetenta föräldrar vilka skulle kunna göra stora insatser i arbetslivet istället för att bara ha ett livslångt ansvar för att deras barn skall ha det något så när drägligt.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: