LSS BEHÖVER RÄTTSHJÄLP

När Försäkringskassan och våra beslutsfattare i kommunerna inte vill förstå LSS som den rättighetslag den är och våra ansvariga politiker verkar fullständigt ointresserade av detta faktum, samt den myndighet Förvaltningsrätten som skulle vara garant för att lagen följs sviker LSS-gruppen. Då måste Rättshjälp tillföras lagen! Men det var inget LSS-utredningen heller ville lyssna på – den svek också!

När Försäkringskassan och kommunala LSS-myndigheter har lämnat humanismen och anslutit sig till kapitalismen, där bara pengar räknas och alla utgifter ska undvikas till varje pris, då behöver de utsatta individerna med så svåra funktionsnedsättningar att de tillhör LSS-gruppen alla juridisk hjälp de kan få. Men de är fattiga som vi åter visat i vår uppdaterade rapport Fångad i fattigdom, så att betala egna jurister är inte möjligt. Det utnyttjar Försäkringskassan och kommunala LSS-myndigheter, när de driver att beslut ”ska prövas i domstol”.

1989 års Handikapputredning som var underlag till LSS-propositionen förordade Rättshjälp! Ett helt kapitel 14 i slutrapporten ”Handikapp-Välfärd-Rättvisa” ägnades åt rättshjälp: så här skrev utredningen i sitt förslag:

Vårt förslag Rättshjälpslagen (1972z429) ändras så att det för människor med funktionshinder blir lättare att få rättshjälp hos förvaltningsdomstol i angelägenhet som rör socialförsäkringsförmåner, bistånd enligt socialtjänstlagen eller särskilt stöd och service enligt den föreslagna lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här står i kapitlets avslutande del 14.7.2:

Förbättrade möjligheter att erhålla effektiv hjälp genom den allmänna rättshjälpen skulle göra det lättare för den enskilde att få kvalificerad juridisk hjälp utan alltför rigorös ekonomisk behovsprövning. Vi avser även i den typ av ärenden som rör samhällets insatser för människor med funktionshinder och där allmän rättshjälp för närvarande inte brukar beviljas. Några organisatoriska förändringar skulle ej erfordras. En fördel skulle också vara att handikapporganisationerna fick utökade möjligheter att till sig knyta juridisk expertis genom att kostnaden för juridisk service till enskilda i större utsträckning än för närvarande skulle kunna täckas genom den allmänna rättshjälpen.

Vi föreslår att rättshjälpslagen ändras så att det för människor med funktionshinder blir lättare att få rättshjälp hos förvaltningsdomstol i angelägenheter som rör socialförsäkringsförmåner, bistånd enligt socialtjänstlagen eller särskilt stöd och service enligt den lag vi föreslår om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Varför det trots detta tydliga förslag från en mycket kompetent utredningsgrupp inte kom med i lagen kan nog bäst den som nu kallas ”pappan till LSS” nämligen Bengt Westerberg svara på. Att det var en stor blunder kan vi tydligt se idag!

Den lilla enskilda individen körs över av de stora myndigheterna med de stora resurserna! Det är det jag syftar på i mitt påstående ovan att Försäkringskassan och kommunala LSS-myndigheter har lämnat humanismen och anslutit sig till kapitalismen.

Vem ska stå upp för den lilla människan, när skyddsnätet sviker?

Social tagging: > >

8 Responses to LSS BEHÖVER RÄTTSHJÄLP

 1. Yvonne Malmgren skriver:

  Den enskilde har inte en chans i domstolen mot myndigheten försäkringskassan eller kommun som har ett batteri av experter och jurister. För det finns ingen rättshjälp. Så alla tvister i domstolar blir oftast envägskommunikation. Var finns demokrati och jämställdhetsperspektivet i lagen?
  Nu är det bråttom att tänka om och återupprätta lagens intentioner och dess ursprung med tillägg rättshjälp för den enskilde.

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Ja, hur många av oss har tid, ork och än mindre pengar att driva rättsärenden mot staten och kommunerna när de bryter mot alla möjliga paragrafer i LSS, Funktionsrättskonventionen och även Regeringsformen?

  Spelplanen blir extremt ojämn utan rättshjälp. Har berörda personer och eller anhöriga inte tid, ork, pengar, resurser och ytterst de kunskaper som krävs så är vi chanslösa. Likhet inför lagen? På papperet ja men inte i praktiken…

 3. Annika Eriksson Sinclair skriver:

  Ok Det Är partierna S och MP som är skyldiga till denna skarpare rättspraxis genom sitt regleringsbrev .Proppen ur effekten för assistans och andra rättigheter kom när don satte sin egen budget i sjön 2016. 2015 satt dom på alliansens budget det var därför det inte hände något då.Ledsen att ruka på någons världsbild men det är så det är.

  • Harald skriver:

   Ledsen att behöva rubba din värdsbild Annika. Men vi har i FUB Stockholms län tjatat om rättshjälp ända sedan vi började med våra analyser av domar i Förvaltningsrätten år 2011! Vi tog fram vår första rapport detta år och följde sedan upp med analyser år 2012, år 2013, år 2014 och år 2016 följt av en specialrapport om HFD 2017. I ALLA dessa har vi efterlyst Rättshjälp!

   Som ordförande i FUB Stockholms län skrev jag dessutom ett öppet brev om rättshjälp till Beatrice Ask i januari 2013!

   Tyvärr är alla partier lika ointresserade! Men FUB slåss vidare. Slåss med oss! LSS-gruppen behöver alla goda kämpar!

   Jag är som företrädare för FUB partipolitiskt obunden. Jag värderar bara hur partierna sköter eller missköter sig i LSS-frågor. Och påpekar det när jag har möjlighet!

   I varje parti finns det personer som vill vår grupp väl och de umgås jag gärna med.

   • Annika Eriksson Sinclair skriver:

    Ursäkta sent svar Harald men hur förklarar du dom närmare 2000 fallen av indragen assistans 2015/2016 och under den mandat period som då var.Detta pågår dessutom fortfarande.Nu finns någonstans ett hopp genom punkt 64 och det får vi väl hållas i.Fallen av dödliga utgångar i 21 fall under denna tid på gruppbostäder ,barn med funktionsnedsättning som får flytta in på barnhem medans extra föräldraveckor utlovas av S till andra .Unga vuxna med funktionshinder som tar sina liv för att dom inte längre ser någon framtid.Nej min världsbild är nog rätt och riktig tyvärr .Det tog bara lite tid att få det klart för sig.S poch MP är inga vänner av LSS och har nog aldrig varit .Där emot för att trösta alla som fortfarande vill se något parti åt vänster som fortfarande försöker stå vår sida så finns V som en möjlighet för dom med Tex Maj Karlsson .

    • Harald skriver:

     Historieskrivningen varför antal personer med assistasnersättning minskat behöver helt klart förtydligas och underbyggas med statistisk fakta.

     År 2010 stannade ökningstakten av. Från 2010 till 2016 var ökningen av antal personer från 15800 till 16100, dvs. 300 personer. Från toppen 16100 till 2019 var minskningen 1600 personer. Samtidigt ökade personlig assitans hos kommuner med 600 personer. Netto minskningen dvs. de som helt blivit av med assistans är då cirka 1000 personer.

     En orsak är en HFD dom från 2009 om grundläggande behov. De hänvisar många till.
     En annan kanske större orsak är den s.k. ”Fuskutredningen av Susanne Billum som Maria Larsson beställde och som presenterades i februari 2012 och som påstod att fusket i assistansersättningen var i spannet 9-15 procent av totalbeloppet samt att överutnyttjandet
     var i spannet 13-18 procent, dvs. Billum säger att var fjärde utbetald krona var felaktig! Den siffran plockades snabbt upp av FKs chefer och användes så sent som 2018 av A-M Begler. Det är något som upprört mig som vill ha fakta. Istället för att hitta de 25 procenten fusk har man lyckats vis någon enstaka procent! Det knäckte mitt förtroende för FK.

     Du har helt rätt att V historiskt under Lars Ohlys ledning var bästa LSS parti. Idag med nuvarande ledning är jag tveksam. Det enda de drivit är att privatiseringen ska bort oavsett kvalité?

 4. June Joghans skriver:

  Harald har rätt. Det finns inget parti som har visat imttesse när det gäller, bara strax före valet, då ökar intresset tillfälligt. Hade stort problem vilket parti jag skulle rösta på med avseende på LSS. Vi kanske borde ha ett LSS-parti? Eller ett funkispsrti? Vi blir inte stora men det sätter kanske press på övriga.

 5. Ulrika Lindgren skriver:

  Tack Harald för Ditt kunnande och faktakunskaper.
  Du har så rätt i att vi måste kämpa för att få in Rättshjälp i LSS.
  Tack för Din oförtröttliga kamp.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: