Kända brister i uppföljning av LSS

Jag kan lugnt skriva att vi konstaterat , att det finns mycket mer att önska avseende uppföljning av kvalitén på bostad med särskild service för vuxen paragraf 9.9 i LSS.

Vi bevittnade med fasa Uppdrag Gransknings program ”Bakom stängda dörrar” den 31 oktober 2018. UG visade ett urval av de 1800 Lex Sarah anmälningar som inkommit under två år till IVO. Cirka 500 av dessa handlar om direkta missförhållanden. 21 gäller dödsfall, 30 gäller kränkningar och övergrepp från personal, 50 gäller slarv med mediciner och resterande 400 handlar om försummelse eller felaktigt bemötande från personal.

Nu ser vi igen på SVT Väst hur en person med autism och utvecklingsstörning behandlas illa och felaktigt av sin personal på ett privat boende i Västra Götaland, som upphandlats av Partille kommun och har tillstånd från IVO. Vi kan enkelt konstatera att varken kommunen eller IVO har reagerat på de signaler som god man gett. Först efter att programmet sänts anmälde boendet sig själv via en Lex Sarah till IVO.

IVO har ett ansvar att följa upp all inkomna Lex Sarah anmälningar. IVO tar även emot ”synpunkter” från god man eller andra via sin hemsida. Men IVO har inga krav på att följa upp dessa eller besvara dem.

Detta innebär, att om inte verksamheterna eller personal gör de Lex Sarah anmälningar de enligt lag är skyldiga att göra, kan inget hända hos IVO? Och att det brister i Lex Sarah anmälningar vet vi sedan många år. Beroende på grupptryck från andra i personalgruppen eller av ren mobbing från arbetsgivare. Sanktionerna som ges till ansvariga för gruppbostaden är för lite kännbara. Vad jag ser i IVOs rapporter de senaste åren angående indragna tillstånd (som är få) handlar det bara om ekonomiska oegentligheter. Dessutom är risken för tillsyn nästan obefintlig.

Det finns cirka 3000 gruppbostäder för vuxna i Sverige idag. Antalet tillsyner per år är ett handfull. De rapporter som finns på IVOs hemsida är från 2015 och 2016. Där tillsynen är genomförda 2013-2015 i ett fåtal utvalda kommuner.

Det är naturligtvis inte tillfredställande! Det finns naturligtvis förklaringar som att IVOs tillsyningsområden är oerhört stora och att resurserna inte räcker till. Det måste göras omfattande prioriteringar. Det finns inte längre en egen organisation för LSS hos IVO.

För att vara lite tydligare så innebär bristerna hos IVO att rättssäkerheten i rättighetslagen LSS sätts ur spel. Det som visats på SVT är tyvärr bara en bråkdel av de missförhållanden som finns dolt i ett stort mörkertal. Att de främst beror på brister i kompetens på alla nivåer är vi mer säkra på.

Ansvaret för detta är åter regeringens. Prioriteringen av LSS är för låg!

Social tagging: >

5 Responses to Kända brister i uppföljning av LSS

 1. Thomas Juneborg skriver:

  Det är naturligtvis oerhört allvarligt att IVO-s resurser inte räcker till, inte på långa vägar. Nu vet jag inte hur stor budget IVO har men det är uppenbart att den behöver ökas och det rejält. Sen behövs också som du skriver Harald ändå prioriteringar. Att LSS inte har en egen avdelning är under all kritik.

  Utbildning krävs givetvis på alla nivåer men sen efterlyser jag ANSVARSUTKRÄVNING för ansvariga personer från verksamhetschefen på respektive boende upp till kommunalråden när verksamheten havererar.

  Hur stort är mörkertalet när det gäller missförhållanden på gruppboenden? Tyvärr tror jag det är förfärande stort.

 2. Christer Pettersson skriver:

  Jag tror att många anmälningar uteblir p.g.a.att man inte vill sätta den boende i kläm. Många gånger förs en kamp mellan boende om personalens gunst.
  Det är viktigt att FUB centralt och lokalt här frågan högt på dagordningen och granskar den under lupp.
  Det här handlar om något handlar om mänskliga rättigheter.

 3. När jag anmälde till IVO – ett brev där jag beskrev vad som hänt i olika delar av de beslut jag har blev jag straffad – jag fick min insats nerdragen från sex timmar om dagen sju dagar i veckan till två timmar fem dagar i veckan. Genomförandeplanen revs och de skrev en ny med helt annat innehåll än det jag behöver – och menade att jag skulle skriva under (vilket jag inte gjorde). Jag fick se svaren till IVO´ och kommunen såg till att ge mig. Skulden för alla brutna insatser och allt som de struntat i att genomföra.
  Nu håller det på att reda ut sig, förhoppningsvis händer inte detta igen.
  Men oron finns hela tiden. Om jag påtalar brister blir jag bestraffad.

 4. Elisabeth Roos skriver:

  När jag ringde IVO för att göra en anmälan om hur (dåligt) kommunen utförde assistansen svarade personen jag talade med bara nonchalant, byt anordnare….så slipper du problemen…. ville inte kontrollera överhuvudtaget….

 5. Annika Eriksson Sinclair skriver:

  Glädjande nog så går två av dessa fall som media rapporterat om till åtal .Detta tror jag är nödvändigt att det sker oftare .Vi får annars en grupp personer i Sverige som blir rättslösa NÄR DOM UTSÄTTS FÖR BROTT.Vidare tycker jag FUB skulle kunna agera intressegrupp på mer än ett sätt gällande gruppboenden osv.Detta har jag för många år sedan tagit upp med FUB Uppsala.Man borde besöka och visa att man lägger stor vikt vid att personer behandlas väl får sina lagstadgade rättigheter osv allt i medlemmens intresse.Det borde ha blivit tydligt med UG programmet att detta behövs.Det skulle göra detta mörkande mycket svårare.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: