Debatten om LSS försvann!

LSS-utreningen presenterades den 10 januari 2019. Reaktionerna kom direkt från en samstämmig funktionshinderrörelse ”Kasta utredningen i papperskorgen”.

Det hade dock behövts en mera nyanserad diskussion om utredningens brister för eventuella möjligheter till fortsatt dialog. Men dagen efter kom ett genombrott i regeringsbildningen som tog död på alla annan politisk debatt, som sedan ledde till att en ny regering presenterades idag.

I regeringsförklaringen nämns som vanligt inte mycket om LSS utan bara om assistansen det som presenterades i punkt 64 nedan. Ansvarig minister blir fortsatt Lena Hallengren.

Med tanke på att våra rikspolitiker inte pratar annat än om assistansersättningen som berör cirka 16 procent av antalet personer med LSS-insatser, så kanske vi hade hoppas på mer.

I den överenskommelse mellan S-MP-C-L, en lista på 73 punkter, var det bara en nr 64 som berörde LSS, eller egentligen bara personlig assistans:

”Säkerställ att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas (Förslag kommer i den sittande utredningen).
Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. Definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av. Tillsätt en ny assistansutredning för att säkra detta. (Utredning 2019. Ny lagstiftning från 2021). Utred också frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen. (Utredning 2021. Eventuell ny lagstiftning under nästa mandatperiod.)”

FUB kommentar var att det naturligtvis ska gälla alla LSS-insatserna! Att alla som har rätt till stöd enligt LSS ska få det. Självklart måste behovet av egenvård inkluderande sondmatning och andningshjälp ingå. Rätten av behov av tillsyn måste inte bara stärkas utan de som dabbas av neddragningar måste återfå den rätten. Att föräldraansvaret ska smalas av stöttar vi starkt. En ny kompletterande utredning behövs, men den bör även gälla de andra insatserna i LSS. Huvudansvar för LSS som helhet är en svår nöt att knäcka. ”Vi är alla kommuninnevånare” men likvärdigheten hos alla våra 290 kommuner brister.

FUB har även kommenterat ett urval av andra punkter i 73 punktslistan. Ni hittar detta dokument via länken här

Den parallella utredningens från Funktionsrätt Sverige ställningstagande till LSS-utredningen som tyvärr inte syns så mycket hittar ni via länken här

Tyvärr har alla dessa dokument överskuggats av regeringsbildningen!

Det blir en fortsatt tuff uppgift för oss berörda funktionshinderorganisationer, främst FUB och Autism & Aspergerförbundet som har våra medlemmar i Personkrets 1, att fortsätta vårt idoga intressepolitiska arbete för att få upp de övriga 9 insatserna på rikspolitikers agenda samt att få dem att förstå vilken dålig ekonomisk standard som de flesta som omfattas av LSS lever i, långt ifrån LSS löfte om ett liv som andra med goda levnadsvillkor!

Reclaim LSS – hela LSS!

Social tagging: >

Comments are closed.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: