Funktionsrätt Sverige skriver om den ekonomiska diskrimineringen

Idag läser jag med glädje en skrivelse från Funktionsrätt Sverige benämnd ” Skulle du klara dig på mindre än 10 000 kr i månaden? Under hela ditt liv?”

Så här börjar skriften:
Inkomstskillnaderna i Sverige har aldrig varit större i modern tid visar statistik från SCB. Den rikaste tiondelen har nästan lika stor del av den totala disponibla inkomsten som den halva av befolkningen som har lägst inkomst.

Och jämsides med allt fler extremt rika finns i vårt samhälle också många som går minus varje månad. Eller skulle du själv klara dig på mindre än 10 000 kronor i månaden före skatt under hela ditt liv? Det är verklighet för personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som aldrig kan arbeta. De tvingas leva i en politiskt skapad, livslång fattigdom.

Liksom jag tidigare i många inlägg här på sajten skrivit, konstaterar de i skriften att det står i strid mot vad FN-konventionen säger i sin paragraf 28 Jag kan tillägga igen att det även strider mot LSS som utlovar ett liv som andra med goda levnadsvillkor. Försämringen av levnadsstandarden för de som lever på aktivitets- eller sjukersättning har drastiskt försämrats under de senaste 20-25 åren, dvs. den tid då lagen, LSS, har funnits!

Jag tackar särskilt för denna mening:
Situationen skapar livslång fattigdom. Och det finns inga vägar ut för den som varaktigt står utanför arbetsmarknaden. Man kan inte påverka sin egen situation, det finns inget man kan göra för att få det bättre. Systemet har ett tydligt inslag av bestraffning.

Också detta stycke är bra:
Till detta kommer att möjligheten att välja var man vill bo är starkt begränsad för den som lever med en funktionsnedsättning. Hyran för särskilt boende är oftast högre än för andra bostäder med samma yta. Den som har en funktionsnedsättning har också ofta större utgifter än andra på grund av färdtjänst, rehabilitering, läkemedel eller tandvård.

Läs hela skrivelsen här

 

Social tagging: >

En kommentar till Funktionsrätt Sverige skriver om den ekonomiska diskrimineringen

 1. Christer Pettersson skriver:

  Det är så trist att hela tiden får ta del av sanningar som är helt obegripliga.
  Skulle människor stanna till och fundera och tänka sig in i samma situation som de utsatta skulle de för det för det första inte tro att det är sant.
  För det andra tänka tanken att vara helt beroende av personal eller andra för att klara det dagliga livet.
  Då först tror jag att trycket på politiken skulle öka
  Problemet måste belysas för att få vanliga människor att tänka till och börja fundera över vad politikerna sysslar med när man utan att skämmas misshandlar människor å det grövsta.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: