Klyfterna mellan rik och fattig har ökat i Sverige

Dagens huvudnyhet i SVT nyheterna var att de ekonomiska klyfterna ökat även under den Socialdemokratiska regeringen! Rika blir rikare och även om det inte direkt rent ut sades så blir konsekvensen att fattiga blir fattigare, då kostnadsutvecklingen ökar då fler har råd att betala.

Det är förödande för den grupp som på grund av svåra funktionsnedsättningar har aktivitetersättning (före fyllda 30 år) eller sjukersättning (efter fyllda 30 år), bland annat de flesta i LSS-gruppen.

Inkomsten för personer med LSS som oftast är aktivitets- eller sjukersättning är mycket låg och har dessutom under många år släpat efter jämfört med både löner och matkostnader samt hyra. Inkomstökningen för de personer som tillhör LSS och har aktivitets- eller sjukersättning har bara varit en tredjedel av ”alla andras” inkomstökning. Lönerna för de som jobbar har ökat i genomsnitt 33 procent på 10 år, medan sjukersättningen bara ökat med 11 procent. Matpriser som är en stor kostnad för de som bara har råd med det nödvändiga har ökat med 24 procent. Hyran på nya lägenheter har ökat med 80 procent i Stockholm. LSS-personerna som behöver boende måste ta den lägenhet som erbjuds oavsett pris!

Däremot har regeringen föreslaget att lönebidraget skall höjas från 17 100 kronor per månad till   20 000 kronor per månad, för att man ska kunna leva på sin inkomst. Kritiken har varit att det tidigare var för lågt och att det inte följt med i kostnadsutvecklingen. Vad säger man då om aktivitets- och sjukersättningen, som är lönen för de som omfattas av LSS och inte har jobb på öppna marknaden? Den är mellan 8-9 300 per månad beroende på ålder! Och ”naturligtvis” erbjuds inget jobbskatteavdrag då DV inte är något riktigt jobb. Och ingen kompensation för den höga skatten som det medför, vilket våra ålderspensionärer däremot har fått!

Det innebär att personer med aktivitets-eller sjukersättning betalar 64 % mer skatt än löntagare med samma inkomst och vad mer märkligt 72 % mer än ålderspensionärer med samma låga inkomst! Rättvist? Naturligtvis inte, då de som oförskyllt är födda med eller fått svåra funktionshinder som gör att de inte kan få eller ta ett riktigt jobb diskrimineras!

Resultatet blir att många i LSS-gruppen har ett underskott i budgeten (och verkligheten) varje månad som antingen täcks av föräldrar eller av försörjningsstöd (socialbidrag) från kommunen. Knappast goda levnadsvillkor som lagen föreskriver! Detta är knappast något nytt för våra ansvariga politiker om de inte har både hörselskydd och skygglappar. Redan år 2008 påpekade den förra LSS-utredningen detta i sin slutrapport och vi i FUB har tydligt visat detta i våra två rapporter ”Fångad i fattigdom” år 2014 och år 2016 och 2018.

Jag inser att det är svårt att höja aktivitets- och sjukersättningen från 9 300 till 20 000 kronor per månad, men det finns åtgärder ansvariga politiker kan göra direkt:
• Ge samma skatt till denna grupp ”förtidspensionärer” som ålderspensionärer
• Genomför en rejäl höjning av taket för bostadstillägg så att de täcker dagens höga hyror
• Byt index i aktivitets- och sjukersättningen till ett löneindex på marknaden, t.ex. Kommunals. Då slipper i alla fall gruppen en fortsatt ständig försämrad löneutveckling jämfört marknaden

Om bara viljan finns att se den här utsatta gruppens dåliga ekonomi, så kan man göra dessa ändringar redan nu! Nu finns det ju pengar i statskassan! Men det vill inte Magdalena!

Viljan finns således inte bland ledande socialdemokrater! Det är ett svek mot den jämlikhet och den solidaritet de fortfarande har i sitt partiprogram, eller……..

Reclaim LSS!

Social tagging: > >

2 Responses to Klyfterna mellan rik och fattig har ökat i Sverige

  1. Christer Pettersson skriver:

    Tyvärr har du helt rätt Harald-det känns som motvind från alla håll och kanter. Gruppen har inget röstvärde, man kan göra precis som man tycker. Det ojämlika samhället har aldrig varit större så vitt jag minns. Behovet av slantar är större för vår grupp än för andra, det kostar så mycket mer om man vill göra något kul.

  2. Thomas Juneborg skriver:

    Visar svart på vitt att utvecklingen går åt fel håll. Och hårdast drabbad av detta blir givetvis de med allra lägst inkomster. Lika tydligt är tyvärr att även partiet som säger sig värna de mest utsatta i praktiken är ointresserade. Ser ingen skillnad i inställningen mellan Sossar och Moderater.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: