Det skall löna sig att arbeta!

Det är senaste årtiondets mantra från Allianspartierna. Sammanlagt 5 jobbskatteavdrag har de infört.

Det nya de Rödgröna har tillfört är att det även ska löna sig att ha jobbat tidigare i sitt liv! De har avskaffat skatteskillnaden för alla ålderspensionärer med låga inkomster mot de som arbetar och har jobbskatteavdrag. Men de har inte backat ett enda av de 5 jobbskatteavdragen.

Förlorarna, de nya fattighjonen, är alla som inte kan jobba, exempelvis de flesta i LSS-gruppen. Inte nog med att aktivitets-och sjukersättningen i procent bara stigit med en tredjedel mot genomsnittlig arbetarlön under 10 årsperioden, utan gruppen har dessutom straffats med högst relativ skatt pga. noll jobbskatteavdrag och utebliven kompensation av (ålders-) pensionärsavdrag.

Många i LSS-gruppen går därför back (minus) varje månad och tvingas att antingen även som vuxna leva på sina föräldrar eller att för all framtid bli socialbidragstagare (leva på försörjningsstöd).
När detta debatteras avleder politiker från alla partier med ”vi måste se till att fler får jobb”. Det om något visar att de egentligen är ointresserade av LSS-gruppen, då ju i bästa fall några procent av gruppen kan få eller ta ett jobb, ens med minimilön.

Minimilönen för personer som saknar yrkesutbildning är idag ca 19 tusen kronor per månad, medan aktivitets-/sjukersättningen är mellan 8,2 till 9,3 tusen kronor per månad beroende på ålder. Dessutom blir som sagt nettot efter skatt änne sämre för LSS-gruppen. Netto får en person med sjukersättning är ca 7 tusen per månad medan nettot för en person med minimilön blir ca 15 tusen, dvs. mer än dubbelt mot ”bidragstagaren”.

Bostadstillägget för LSS-gruppen har i princip stått stilla under många år och justeras snart med några hundralappar (mest för ålderspensionärer). Hyrorna för till exempel gruppbostäder har däremot rusat i höjden. Det vet våra politiker, men det struntar de i eller kanske mer korrekt så är de ointresserade och därmed okunniga (förhoppningsvis).

När många politiker nu talar om ”vi måste värna LSS” så känns därför budskapet ihåligt och bara populistiskt.

Nu vill Moderaterna införa ännu ett jobbskatteavdrag för alla som jobbar, som skall betalas av alla ”bidragstagare”.

Socialdemokraterna vill minska skatten för alla ålderspensionärer, dvs. även de med högre pension.

Ingen ser de nya fattighjonen!

Social tagging: >

8 Responses to Det skall löna sig att arbeta!

 1. Karl-Olov Nordin skriver:

  Ja detta ser ut nu då

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Jag har ju kommenterat detta flera gånger innan Harald, både här och i min egen blogg. Visst är det en omvänd Robin Hood politik som bedrivs – ta från fattiga och ge till rika…

  Inte nog med att LSS gruppen generellt matas med att vi kostar för mycket pengar. Eftersom så många aldrig kommer få ett jobb ska vi tydligen som grupp straffas med evig fattigdom med… Hur rimmar det med solidariteten i ett välfärdssamhälle? Det rimmar givetvis inte överhuvudtaget.

 3. Harald skriver:

  Eftersom ingen annan påpekat min överdrift med ”fattighjon” så får jag väl göra det själv!

  Precis som jag skrev i mitt tidigare inlägg ”Vad är en institution”, så använde jag nu en överdrift för att få er uppmärksamhet. Fattighjon är ett begrepp som lyckligtvis har försvunnit på tidigt 1900-tal.

  Sanningen är väl mer som Thomas skriver i sin kommentar ”evig fattigdom” eller som vi i FUB-rapporterna ”Fångad i fattigdom” benämner ”livslång fattigdom”.

 4. Christer Pettersson skriver:

  Det känns inte bra och i det ständiga bruset på nätet drunknar vettiga tankar som skrivs här ovan.
  Kommer det ett bakslag på bostadsmarknaden blir ännu fler högavlönande som tar plats på nätet med skrik om stöd.
  Starka profiler rycker ut till stöd och ingen bryr sig om LSS som bara är en kostnaden i periferin som ska hållas nere. Det ser mörkt ut, men kampen fortsätter oförtröttligt.

 5. Caroline skriver:

  Så vilket parti ska man då rösta på???

 6. Caroline skriver:

  Ingen bryr sig om det inte drabbar dem själva, bäst är ju att se till att välja politiker som har intresse och insikt med potential att förändra och förbättra. Inte välja yrket ”politiker” för det finns inte. Utan arbeta aktivt för ett mål och lägga av när man uppnått det. För många politiker har det som ”yrke”, dvs får fast lön utan krav på sig att leverera. Och folk röstar på kända namn.

 7. Ulrika Lindgren skriver:

  Tack Harald för att Du håller grytan kokande och fanan högt.
  Även om våra kommunpolitiker ej direkt kan påverka skatterna , så är det väsentligt att de får reda på hur felaktig och hård skatten blir för de flesta LSS-personer. De har möjlighet att införa ett kommunalt hyresbidrag i alla fall. Nu är det valår. Vi sätter press på våra politiker.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: