Trist debatt om LSS kostnader

Det är lite trist att SKL, Kommunchefer och media som Aftonbladet och SVT låter oss tro att det är den enskilde lilla kommunen som får ta över kostnaderna när personer med stora behov nekas statlig assistansersättning.

Vi har ett LSS-utjämningsystem som fördelar kostnaderna över alla kommuner, så att man betalar lika per innevånare. För 2016 var det 4309 sek per innevånare. Ett av få solidariska system som finns kvar. Det vill inte SKL ha kvar? Och ute i kommunerna får man jaga dessa intäkter eller kostnader i redovisningen. De hamnar inte bland LSS-kostnader (plus eller minus) hos kommunerna. Vem styr det tror ni?

Boxholm som var aktuell i Aftonbladets ledare har så låga kostnader 20, 4 miljoner, att de får betala 2,5 miljoner till andra kommuner för år 2016 i utjämningsbidrag.

I Aftonbladet ledare står det ” Staten vältrar därmed över kostnaderna på kommunerna och för en liten kommun kan det bli näst intill övermäktigt. I lilla Boxholms kommun handlar det om en ökning från 147 000 kronor 2014 till närmare 5,2 miljoner kronor år 2016. Det är pengar som får tas från skolan och äldreomsorgen för staten bidrar knappast till den kommunala assistansen”. Som jag hoppas ni själva nu förstår är det inte mycket rätt i det stycket!

Det korrekta är att ca 5 miljoner kommer att belasta kommunen extra brutto då för de personer som mist assistansersättning från FK. Eftersom man nu betalar 2, 5 miljoner i utjämningsbidrag så blir 2,5 miljoner kvar för kommunen. Men då även dessa 2,5 fördelas in i utjämningssystemet så blir beloppet betydligt lägre för Boxholm. Men för att vara korrekt och inte luras så finns det ett eftersläp i utjämningssystemet på 2 år idag. Dvs. initialt drabbas kommunen av övervältringen. Det måste staten förstå och göra något åt.

Utjämningssystemet är bra för att alla ska få de insatser de ska ha enligt LSS oavsett var man bor och hur ekonomin i kommunen ser ut. Men mest rättvist vore att även staten stoppade motsvarande de 30 miljarder de i dag står för via FK. Och att alla kostnader för LSS i kommunerna för deras kommuninnevånare fördelades solidariskt via utjämningssystemet. Först då lever vi upp till att alla ska behandlas lika.

Vi måste få stopp på de falska nyheterna om kostnaderna, som bara har till syfte att allmänheten ska gå med på besparingar. Besparingar som märkligt redan nu görs av rika kommuner, trots att de får betala till andra via systemet? Vad tror det har för syfte? Jo att rasera LSS och ersätta det med SoL, där kommunerna fritt kan bestämma! Då släpper vi ojämlikheten fri och låter attityderna fritt styra omsorgen av LSS personerna.

Det får inte hända! Reclaim LSS!

Social tagging: >

8 Responses to Trist debatt om LSS kostnader

 1. Britt-Inger skriver:

  Bra skrivet.
  Jag hörde inlägget på TV igår och tänkte som så…?? är det rätt dom säger??

  Bättre fakta och kunskaper vid inlägg-TACK, TV !!!
  Trist att sprida falska nyheter!

 2. Thomas Juneborg skriver:

  Vi ska definitivt inte sprida osanningar om utgifterna för LSS, där håller jag med Harald. Kommunerna har alltid ogillat LSS, delvis av skäl Harald nämner. Däremot tror jag inte alls på att ge kommunerna ansvar för assistansen. Det finns ett antal skäl till det Här är ett urval

  1) Vår rättighetslag kom till för att kommunerna inte gav hjälp efter behov
  2) De facto har kommunerna därmed redan visat att de inte klarar att ge hjälp efter behov. Varför skulle det funka en andra gång med ansvar för hela LSS?

  3) I Trånas kommun i norra Småland (ca 20 000 invånare) avslöjades i sommar en jätteskandal där personer förlorar kommunal assistansersättning i mycket snabb takt. Första halvåret var det 14 personer jämfört med 7 för hela 2016, en fyrdubbling i antalet indragningar räknat på årsbasis. Detta i en enda mindre kommun. Om kommunerna får ansvar för 15-16000 till från FK vill jag knappt tänka på konsekvenserna. Och det handlar inte bara om assistansen, det blir ett mycket hårt ”besparingstryck” även på de andra LSS insatserna.

  Jag är som bekant mycket aktiv i kampen för assistansen men hör av allt att döma till en minoritet som tycker det är viktigt att värna hela LSS. Rörelsens splittring i LSS kan aldrig vara av godo. Ett av de bästa sätten att värna hela LSS tycker jag är att för allt i världen inte ge kommunerna ansvaret för assistansen. Det blir förödande för alla berörda.

 3. Thomas Juneborg skriver:

  Finns det då något sätt att att få kommunerna och acceptera att LSS är en rättighetslag, inte ramlag? Hinner inte gå igenom allt här men ett stort problem är att hela statsapparaten är uppbyggd enligt principen” – ingen har det yttersta ansvaret – vare sig regering, riksdag kommuner eller domstolar. Därför är det oerhört svårt att ställa makthavare till svars för den nedmontering som sker av LSS. Då blir det också lättare att ignorera lagens intentioner.

 4. Harald skriver:

  Hej Thomas,
  Jag förstår din rädsla att vissa kommuner inte följer lagen och inte sköter LSS på rätt sätt! Min uppfattning är att det inte får fortgå! Men eftersom inte heller Förvaltningsrätten kan göra rätt hjälper ju inte anmälan, speciellt inte om du saknar juridisk hjälp.

  En anledning är att även kommunerna har gått på myten att varje kommun betalar sin del i LSS. Dvs. att det lönar sig att spara! Det är väl budskapet SKL vill sälja in om du lyssnade på SVT?

  Men verkligheten är att alla kommuner betalar nära lika per innevånare. Dvs,. det lönar sig inte att spara om inte nära alla kommuner gör det, vilket kanske SKL vill? Men då följer de inte lagen, vilket inte SKL öppet kan föreslå.

  Att stoppa alla pengarna i utjämningssystemet är utan tvekan mest rättvist ekonomiskt!
  Sedan måste kunskapen om LSS hos handläggarna bli bättre och de ska ge de insatser som är bäst för varje individ. Det är deras uppdrag enligt lagen. Fungerar det inte ska de bytas ut!

  Har således inget med vilken organisation de tillhör!

 5. Thomas Juneborg skriver:

  I den bästa av världar där allt fungerar som vi vill det ska fungera Harald så hade vi inte behövt oroa oss för hur kommunerna agerar men deras meritlista är verkligen dyster. Det finns ljusglimtar men den totala bilden är allt annat än positiv. Du har rätt i att de har ett ansvar för alla kommuninvånare men de visar gång på gång att de inte fixar det. Bättre utbildning behövs säkert alla dagar i veckan men hur mycket är det värt när chefen säger – tänk på att du måste hålla budgeten, till varje pris…

  Fungerar det bra med FK som första huvudman för assistansen idag? Självfallet inte. Men vid kommunerna vid rodret själva skulle situationen gå från kritisk till fullständigt katastrofal,, är så gott som 100 % säker på det. Hur många kommer förlora PA helt om kommunerna tar över själva? Visserligen spekulativt men jag tror det rör sig om åtminstone 3000 till 4000 individer. Resten får antalet beviljade timmar sänkt, rejält. Det bygger jag dels på rapporten fån Socialstyrelsen 2015 och den nuvarande utvecklingen. Besparingar på övriga LSS insatser? Säkert åtskilliga miljarder kr.

  Tilläggas ska också att jag har mycket dåliga erfarenheter av hemkommunen som assistansanordnare. En gång i tiden när assistansreformen var ung hade jag kommunen som anordnare men lämnade 1996. Orsaken var att de stal pengar som var avsedda för min assistans och stoppade i något svart hål i budgeten. För så¨fort jag ville göra något som ”kostade lite mer” än en vanlig dagens lunch eller biobiljett fanns inga pengar… Bara de minnena ger mig rysningar vid tanken att de kanske kommer ta över assistansen.

  • Harald skriver:

   Jag försvarar inte kommunerna – tvärtom!
   Deras attityder (generellt) är idag – Spara mest är bäst!
   Inte kvalité och att följa lagens intentioner.
   Det drabbar LSS-gruppen och även andra fattiga.

   Svårt att inte bli arg när jag igår hörde vår socialminister i debatt på SVT, dribbla med sanningen om fattigpensionärers dåliga ekonomi, genom att påstå att regeringen satsat flera miljarder i budgeten(dvs. till alla pensionärer) samtidigt som just fattigpensionärer fått lite allmosor som knappast kommer att lyfta dem över fattiggränsen. Och att höja inkomsten (garantipensionen) ville hon inte ens diskutera. Det var helt omöjligt? Trots dagens överskott i statens finanser? En S-regering som via ”sina” fackföreningar har fått upp ”lägsta lön” till nära 3 gånger garantipensionen! Arbetslinjen gäller även för Socialdemokraterna.

 6. Thomas Juneborg skriver:

  Så sant Harald. Nu såg jag inte debatt igår men jag blir inte det minsta förvånad av det du berättar.

  Vi vill samma sak så klart, skillnaden är bara att jag har noll förtroende för att de kan sköta det, du har inte ”gett upp hoppet”.

  • Harald skriver:

   ”Hoppet är det sista som överger människan” är ordspråket.
   Mitt eget mantra är att du som anhörig och god man ”aldrig får och kan ge upp kampen för LSS”.

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: