Den vita hatten – faktahatten

Jag gillar Edward de Bonos ”Sex tänkande hattar”. Det är en enkel metod att tvingas tänka utanför min persons normala tankebanor.

De vanligaste hattarna är den svarta, pessimisten, och den gula, optimisten. Ofta blandas de med den röda hatten som uttrycker känslor och tyckande.

En underskattad hatt är den vita hatten, som presenterar fakta utan värderingar. I dessa tider av alternativ fakta och politisk retorik är den nödvändig. Den blir en kontroll av sanningshalten.

Jag ät medveten om att ”med statistik kan man bevisa allt”. Men då har man använt några av de färgade hattarna. Jag gör här ett försök med vit hatt på!

När vi pratar ekonomiska villkor för LSS-gruppen i våra rapporter som ”Fångad i fattigdom” så gäller risken för livslång fattigdom inte alla i LSS-gruppen, utan i huvudsak personer i personkrets 1 (utvecklingsstörning och/eller autism) som bor i grupp- eller servicebostad.

Lite fakta

62 tusen av totalt 71 tusen personer med LSS från kommunen tillhör personkrets 1

Av dessa är 20 tusen under 23 år

Av de 42 tusen som är vuxna har 3 tusen personlig assistans

Av kvarvarande 39 tusen har 24 tusen LSS-boende

Kvarvarande 15 tusen bor antingen hos anhöriga eller i egen bostad

3 tusen från övriga personkretsar har LSS-boende

27 tusen har således LSS-boende och det är dessa vi fokuserat på i våra rapporter om ekonomiska svårigheter. Hur många personer med eget boende i övriga LSS-gruppen som har hög hyra har vi ingen statistik på. En rimlig försiktig uppskattning är att det rör sig om totalt 30 tusen personer med dessa inräknade. Av en möjlig total på 47 tusen personer.

Inkomsten för LSS-personer i vår utvalda grupp, de som inte kan/får arbeta, vilket är de flesta i personkrets 1, består av aktivitets- eller sjukersättning. Från 65 år är det garantipension som för alla andra som inte har arbetat till sig en högre pension.

Exempel på inkomst vid 24 år är 8400 sek/månad, vid 30+ är den 8800 samt vid garantipension 7900.

Inkomsten följer prisbasbeloppet, vilket har inneburit en svag utveckling med en höjning på + 11,5 % på 10 år, dvs. med endast 1,15 % per år i snitt. Det kan jämföras med löntagarnas lön som på samma tid ökat med 33 %.

Inkomstökningen för LSS-gruppen med aktivitets- eller sjukersättning har bara varit en tredjedel mot löneinkomsterna för löntagare.

De två största utgifterna för vår utvalda LSS-grupp är hyra och mat.

Boendekostnaden i det äldre beståndet, det som fanns redan för 10 år sedan, har ökat något mer än prisbasbeloppet, med 12 %. Boendet i nyproducerade bostäder har däremot rusat i höjden. En nyproducerat lägenhet i Storstockholm har t.ex. ökat med 83 % på 10 år! Självklart har detta blivit ett av de största ekonomiska sänkena för vår grupp. Speciellt som taket i bostadstillägget har legat still sedan 2007 på max 5000 sek. Högsta ersättning har ändrats en gång från 91 % till 93 % av 5000. Detta täcker naturligtvis inte dagens hyror i storstäderna för relativt nybyggda bostäder. Detta leder till ett kraftigt underskott i den enskildes budget, som måste täckas av anhöriga alternativt av försörjningsstöd. Vissa få kommuner har återinfört KBH (Kommunalt bostadstillägg för handikappade). 19 § i LSS om tillräckliga inkomster kvar för övriga nödvändiga utgifter när hyran är betald är satt ur spel.

Den andra stora utgiften som är matkostnader har ökat med 24 % på 10 årsperioden, dvs. med mer än dubbelt mot inkomsten. Detta drabbar naturligtvis alla med aktivitets- eller sjukersättning.

Skatten är ett extra problem då personer med aktivitets- eller sjukersättning (förtidspensionärer) betalar mer skatt än löntagare och ålderspensionärer vid den aktuelle inkomsten.

Lite fakta

Skatt på en inkomst 8900 sek

År Löntagare Ålderspensionär Förtidspensionär
2008 1387 1863 1863
2013 1164 1355 1843
2017 1116 1056 1843

Ålderspensionär vs. löntagare har således utvecklats från +34 % till -5 %

Förtidspens. vs. löntagare har således utvecklats från +34 % till +65 %

Förtidspens. vs. ålderspens. har således utvecklats från 0 % till +75 %

Anledningen är dels 5 jobbskatteavdrag för löntagare samt 6 kompensationssänkningar av skatten för ålderspensionärer. Intressant är att de från 2015 till och med överkompenserats.

Dags för röd hatt!

Nu är det hög tid för en kompensation för gruppen med aktivitets- eller sjukersättning, att få samma skatt som ålderspensionärer. Dessutom vill vi ha samma villkor för bostadstillägg som ålderspensionärer för LSS-gruppen, speciellt som en kraftig höjning av taket verkar vara på gång.

Social tagging: >

4 Responses to Den vita hatten – faktahatten

 1. Carina Karlsson skriver:

  Bra Harald! Väldigt bra med lite siffror att skicka vidare till mina vänner i alla olika partier, det blir något de får föra vidare högre upp! Statistik är bra, speciellt när den visar ohyggliga olikheter! Detta bör rättas till och det med basta! Röda hatten på!!

 2. Helena skriver:

  Detta behöver verkligen belysas. Tack för ert envisa arbete! Vi andra sprider allt vad vi orkar.

 3. Christer Pettersson skriver:

  Skicka det här till vår Statsminister, han kanske läser det. Vem vet vad han då skulle hitta på.
  Det är inget jätteingrepp i budgeten för att göra många glada.
  Fantastisk bra jobb ni har gjort.

 4. Ulrika Lindgren skriver:

  Tack Harald för en mycket tydlig sammanfattning av LSS-gruppens ekonomiska svårigheter. Jättebra!!

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: