Vilse i den digitala ekonomin

Våra medlemmar i FUB är många med utvecklingsstörning som tillhör personkrets 1 i LSS. De har, som vi rapporterat i rapporten ”Fångad i fattigdom” och i inlägget av Elisabeth i Heja Olika, varken några stora besparingar eller någon hög lön. Men lika fullt blir ”det kontantlösa samhället” onödigt svårt då inte ens bankkontor kan erbjuda kontanta uttag av mina pengar från mina konton. Det är svårt nog att förklara för en person utan utvecklingsstörning!

Jag uppskattar därför att vår Riksbankschef tar strid och har höjt rösten i en debattartikel. Så här säger han bland annat:

Elektroniska betaltjänster kan inte alltid ersätta kontanter. Det kan handla om grupper som inte klarar av att använda elektroniska betaltjänster eller så kan det handla om att elektroniska betaltjänster inte är tillgängliga på en viss plats eller vid en viss tidpunkt exempelvis till följd av tekniska begränsningar.

Därför vill Ingves införa en lagstadgad skyldighet för bankerna att tillhandahålla kontanter åt kunderna. Han menar att det är en rimlig motprestation för den statliga insättningsgarantin som ges till den som erhåller ett banktillstånd.

Läser jag den pågående debatten om ”Det kontantlösa samhället” ser jag inte en rad (undantag en insändare i Arbetarbladet) om svårigheterna för våra medlemmar med utvecklingsstörning. De som inte klarar varken Smarta telefoner eller Swish och där ”digitala tjänster och betalkort” inte är självklart.

Det har inte Svenska Bankföreningen förstått utan säger nej till Ingves krav på kontanter. Allt skall ske digitalt eller med bankkort.

Men som en mer upplyst insändare i Arbetarbladet skriver:

Vi kan inte leva i ett kontantlöst samhälle, finns inte en chans. Hur gör vi när vi går på aktiviteter som ideella- och idrottsföreningar med flera har? Visst finns Swish, det har ju Svenska kyrkan tagit till sig för att få in sin kollekt, men hur många åldringar har den möjligheten och kunskapen samt en ny modern mobil.  Vi har i dag massor av hjälporganisationer som jobbar med hjälpverksamhet via ”loppisar, second hand” med mera. De har samma problem med sina kontanter.

Han kunde ha tillfört att personer med utvecklingsstörning har svårt med abstrakt tänkande och således svårt att förstå den digitala tekniken även om de inte är åldringar.

De är en liten grupp som samhället lovat extra stöd för att kompensera för funktionsnedsättningar. Men som samma samhälle gång på gång glömmer bort!

Social tagging: >

2 Responses to Vilse i den digitala ekonomin

  1. Margareta Magnusson skriver:

    Står bankernas åtaganden helt utanför alla lagar?
    Vad har vi då lagarna till om några kan sätta sig över andra och göra som de vill utan ta hänsyn till hur vissa grupper kan drabbas? I LSS lagen, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning m fl lagar skriver man om rätten till delaktighet, tillgänglighet och rättigheten att deltaga i samhället på lika villkor. Hur kommer möjligheten att leva ett liv på lika villkor i framtiden se ut för personer med funktionshinder, om man tar bort kontanthanteringen? Det vill jag ens inte tänka på.

  2. Hans. Hammarlund skriver:

    I EU-kommissionens förslag på en tillgänglighetslag föreslår man bl.a att bank/betaltjänster ska vara tillgängliga för alla. Inom Sveriges (SIS), Europas(SEN) och världens (ISO) standardiseringsorganisationer pågår för närvarande ett intensivt arbete på att ta fram riktlinjer och krav på kognitiv tillgänglighet för de tjänster som olika tillgänglighetslagar förskriver. Man kan därför räkna med att på sikt ska även digitala betaltjänster ska kunna bli tillgängliga för personer med kognitiva funktionshinder.
    FUB deltar aktivt i detta standardiseringsarbete http://www.fungerandemedier.se/universell-utformning-i-praktiken-konferensen-filmad

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: