Så otroligt befängt!

 

137 vänner på Facebook – skäl att avslå kontaktperson!

Det låter otroligt men en kommun i Mellansverige har på detta sätt tagit hem dumstruten! I sin klagan till Kammarrätten vill de ha prövat om NN kan anses socialt isolerad när han har 137 vänner på Facebook. De skriver:

”Frågan i målet gäller framför allt hur isolering ska definieras i ett allt mer digitaliserat samhälle där ungdomar, och även äldre, umgås mycket med andra människor via sociala medier och olika chat-sidor.”

 Vad som innebär att vara socialt isolerad beror nog på vem man frågar. En rimlig bedömning av social isolering är att personer på grund av sin funktionsnedsättning i vissa hänseenden kommer att vara isolerade från omgivningen. Men utan att för den sakens skull vara bortkopplade från all form av social kontakt.

Vad står det i förarbetet till LSS angående social isolering? Ingenting faktiskt. Däremot står det om kontaktperson:

”En viktig uppgift för kontaktpersonen skall vara att bryta den funktionshindrades isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.”

Vad betyder begreppet socialt isolerad som används av förvaltningsdomstolarna?

Som Emanuel skriver i sitt inlägg kan man skilja mellan social och emotionell isolering. Man kan exempelvis vara i ett socialt sammanhang eller bland andra människor men kan sakna någon att anförtro sig åt och där med uppleva en social isolering. Det finns också en kvantitativ och en kvalitativ aspekt av social isolering. Man kan ha många kontakter men de behöver inte vara kontakter som är av den kvalitetet att det bryter ens isolering (Jfr ovan Facebook).

Kommunerna antar allt för ofta en kvantitativ definiton av social isolering, exempelvis att det finns ett antal individer i ens direkta omgivning, därför är man inte socialt isolerad. Den kvalitativa aspekten av dessa kontakter eller aktiviteter lämnas alltför ofta åt sidan vid bedömningen av den enskildes situation. Ni kan läsa om detta i vår rapport om kontaktperson i förvaltningsrätten.

Avslutningsvis så bör vi i vår argumentation mot avslagen om kontaktperson hos kommuner och förvaltningsrätter motsätta oss en ensidig tolkning av begreppet socialt isolerad.

 

Social tagging: >

3 Responses to Så otroligt befängt!

 1. Eva-Mari skriver:

  Lika dumt som när förvaltningarna avslår för att ”Kalle” 35 år har ju god kontakt med sin mamma!!
  Alla har rätt att kunna få en egen vän, som ju en kontaktperson är. Själva väljer vi som inte har LSS-insatser, vilka vi vill umgås med. Vi är inte bara förpassade att umgås med familjen, arbetskamrater och grannar, som tydligen de flesta handläggare verkar vara!? Eller?

 2. Sven Aivert skriver:

  Även Upplands-Bro kommun använder sig av att man är aktiv på nätet för avslag på assistans/Ledsagare
  Det bir nog allt vanliggare med denna motivering tyvärr

 3. Harald skriver:

  Jag kanske skall nämna att kommunen förlorade i Förvaltningsrätten (första instans).

  För att då ställa kommunen ännu mer i skamvrån så faller då deras argument ”vi vill bara pröva i rätten” när de nu går vidare. Det är väl som vanligt ett svepskäl och verkligheten är nog att de vill segra (prestige) eller förhala insatsen (spara pengar).

Följ oss

Få alla nya inlägg direkt på din e-post

Skriv in din e-post: